[UA→GA4] Události v Google Analytics 4 a v Universal Analytics

Základem datového modelu Google Analytics 4 jsou události a parametry událostí. Většina aspektů shromažďování dat pro Google Analytics 4 je založena na událostech a obvykle také zahrnuje parametry.

Články v této části se věnují těm aspektům událostí, které jsou zásadní pro přechod z Universal Analytics na Google Analytics 4.

Začneme tím, že se podíváme na měření v Universal Analytics.

Model shromažďování dat v Universal Analytics

V Universal Analytics se základní jednotka shromažďovaných dat označuje jako požadavek na server. Požadavek na server je v podstatě balíček deskriptorů, které se odesílají na servery Analytics, aby zaznamenaly interakci uživatele.

Dva nejčastěji používané typy požadavku na server v Universal Analytics jsou zobrazení stránky a událost. Výchozí měřicí fragment (buď gtag.js, nebo analytics.js) automaticky odešle požadavek na server typu zobrazení stránky. Správce značek Google nabízí výchozí typ značky Google Analytics: Universal Analytics, který nabízí výchozí typ měření Zobrazení stránky.

U většiny uživatelských interakcí, které chcete v Universal Analytics zaznamenávat (například zhlédnutí videí, stahování souborů nebo kliknutí na widgety), je potřeba vygenerovat událost. Pokud jste implementovali měření událostí v Universal Analytics, pravděpodobně znáte tři deskriptory, které lze u interakce použít: kategorie události (například video), akce (například průběh) a štítek události (například 75 %).

Kromě těchto vybraných polí můžete přidat další deskriptory ve formě vlastních dimenzí a hodnot, jako je vlastní dimenze typ videa s hodnotami firma, vzdělávací nebo propagační.

Model shromažďování dat v Google Analytics 4

Služba Google Analytics 4 je založena na jiném typu události a nabízí flexibilnější a nezávislejší paradigma shromažďování dat, které má původ v Google Analytics pro Firebase.

Původ ve Firebase

Firebase je sada služeb určených k vývoji a marketingu mobilních aplikací pro Android a iOS. Jedním ze pilířů platformy Firebase je služba Google Analytics pro Firebase, známá pod názvem Firebase Analytics, která umožňuje měřit výkon aplikace a vytvářet publika pro marketing, cílení a optimalizaci aplikací.

Protože zobrazení stránky není v kontextu mobilních aplikací relevantní, služba Firebase Analytics byla od počátku založena na paradigmatu události a parametru události. U stejné interakce s videem, kterou služba Universal Analytics měří pomocí kategorie, akce a štítku události, můžete pro měření ve Firebase Analytics použít událost video_progress s parametry video_titlevideo_percent.

Integrované přehledy na webech a v aplikacích

Služba Google Analytics 4 používá paradigma událostí a parametrů událostí, které pochází z Firebase Analytics.

Pokud už svou aplikaci pro Android nebo iOS měříte pomocí Firebase, můžete projekt Firebase okamžitě synchronizovat se službou Google Analytics 4. V mobilních aplikacích není nutné nové měření konfigurovat (pokud nechcete měřit další interakce nebo taxonomii).

Migrace na Google Analytics 4 pro weby se sestává převážně z opětovného vytváření stávajícího měření z Universal Analytics – v některých případech automaticky, v jiných manuálně – tak, aby nově vytvořené měření shromažďovalo data pro schéma Firebase/Google Analytics 4.

Namapování měření Universal Analytics na Google Analytics 4 může přinést několik různých výhod:

  • Smysluplnější data: Schéma Google Analytics 4 je ze své podstaty smysluplnější, protože každý parametr je pojmenován podle své specifické funkce (na rozdíl od obecnějších dimenzí událostí v Universal Analytics).
  • Větší flexibilita při popisu dat: Až 25 parametrů (včetně parametru event_name) umožňuje popsat každou interakci s větší flexibilitou.
  • Jedna taxonomie: K podpoře smysluplných a souvislých přehledů napříč platformami můžete v Google Analytics 4 použít identické měřicí taxonomie v datových streamech pro web, Android a iOS.

Podrobnější informace o tom, jak mapovat Universal Analytics na Google Analytics 4, najdete v dalším článku v této části.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
11092667943655767027
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
69256