[UA→GA4] Esdeveniments a Google Analytics 4 i Universal Analytics

Al centre del model de dades de Google Analytics 4 hi ha esdeveniments i paràmetres d'esdeveniment. La majoria dels aspectes de la recollida de dades per a Google Analytics 4 es basen en esdeveniments i també solen incloure paràmetres.

Els articles d'aquesta secció expliquen les consideracions bàsiques sobre els esdeveniments per a la transició de Universal Analytics a Google Analytics 4.

Comencem amb una revisió del seguiment a Universal Analytics.

Model de recollida de dades de Universal Analytics

A Universal Analytics, la unitat bàsica de dades recollides s'anomena petició de fitxer. Una petició de fitxer és bàsicament un paquet de descriptors que s'envia als servidors d'Analytics per registrar una interacció d'usuari.

Els dos tipus de peticions de fitxer més utilitzats a Universal Analytics són les visualitzacions de pàgina i els esdeveniments. El fragment de seguiment predeterminat (ja sigui gtag.js o analytics.js) envia automàticament una petició de fitxer de visualització de pàgina. Google Tag Manager proporciona un tipus d'etiqueta predeterminada de Google Analytics: Universal Analytics, que, al seu torn, proporciona un tipus de seguiment predeterminat de Visualització de pàgina.

Per generar la majoria d'interaccions d'usuari que voleu registrar a Universal Analytics, com ara visualitzacions del vídeo, baixades de fitxers o clics en widgets, heu de generar un esdeveniment. Si heu implementat el seguiment d'esdeveniments a Universal Analytics, és probable que conegueu els tres descriptors que podeu utilitzar per a una interacció: una categoria d'esdeveniment (com ara un vídeo), una acció d'esdeveniment (com ara el progrés) i una etiqueta d'esdeveniment (com ara 75%).

A més d'aquests camps designats, podeu incloure descriptors addicionals en forma de dimensions personalitzades i valors, com ara la dimensió personalitzada tipus de vídeo amb els valors corporatiu, educatiu o promocional.

Model de recollida de dades de Google Analytics 4

Google Analytics 4 es basa en un altre tipus d'esdeveniment i ofereix un paradigma de recollida de dades més flexible i independent que té l'origen a Google Analytics for Firebase.

Origen de Firebase

Firebase és un conjunt de serveis dissenyats per facilitar el desenvolupament i el màrqueting d'aplicacions mòbils per a Android i iOS. Un dels pilars de Firebase és Google Analytics for Firebase, més conegut com a Firebase Analytics, que us permet mesurar el rendiment de l'aplicació i crear públics per al màrqueting, la segmentació i l'optimització de l'aplicació.

Com que una visualització de pàgina no és rellevant en el context de les aplicacions mòbils, Firebase Analytics, des del començament, s'ha basat en el paradigma d'esdeveniment i de paràmetre d'esdeveniment. Per a la mateixa interacció de vídeo de la qual es fa un seguiment a Universal Analytics amb la categoria, l'acció i l'etiqueta d'esdeveniment, podeu utilitzar l'esdeveniment video_progress amb els paràmetres d'esdeveniment video_title i video_percent per fer un seguiment a Firebase Analytics.

Informes integrats en llocs web i aplicacions

Google Analytics 4 utilitza el mateix paradigma d'esdeveniment i de paràmetre d'esdeveniment que hi havia originalment a Firebase Analytics.

Si ja feu el seguiment de la vostra aplicació d'Android o iOS amb Firebase, podeu sincronitzar a l'instant el projecte de Firebase amb una propietat de Google Analytics 4. No cal que configureu un seguiment nou a les aplicacions mòbils (tret que, per descomptat, vulgueu fer un seguiment d'interaccions addicionals o de la taxonomia).

La migració a Google Analytics 4 per a llocs web consisteix en gran part a recrear el seguiment de Universal Analytics existent, en alguns casos mitjançant l'automatització i en altres casos manualment, perquè reculli dades per a l'esquema de Firebase o Google Analytics 4.

L'exercici de mapatge del seguiment de Universal Analytics a Google Analytics 4 pot oferir diversos avantatges:

  • Dades més significatives: l'esquema de Google Analytics 4 té una naturalesa més significativa, ja que cada paràmetre s'anomena segons la seva funció específica (en lloc de les dimensions d'esdeveniments més genèriques de Universal Analytics).
  • Més flexibilitat en la descripció de les dades: amb fins a 25 paràmetres (inclòs event_name), podeu descriure cada interacció amb més flexibilitat.
  • Una taxonomia única: podeu fer servir taxonomies idèntiques de seguiment als fluxos de dades web, Android i iOS per poder crear informes multiplataforma significatius i cohesius a Google Analytics 4.

Consulteu l'article següent d'aquesta secció per obtenir informació més detallada sobre com podeu mapar Universal Analytics a Google Analytics 4.

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal