[UA→GA4] Събития в Google Анализ 4 спрямо Universal Analytics

В центъра на модела на данните в Google Анализ 4 стоят събития и параметри на събития. Повечето аспекти на събирането на данни за Google Анализ 4 се основават на събития и обикновено включват параметри.

Статиите в тази секция съдържат съображения за събития, които са от съществено значение за прехода Ви от Universal Analytics към Google Анализ 4.

Да започнем с преглед на проследяването в Universal Analytics.

Модел за събиране на данни в Universal Analytics

В Universal Analytics основният елемент на събраните данни се нарича посещение. Посещението по същество представлява пакет с описания, който се изпраща до сървърите на Анализ, за записване на взаимодействието с потребителите.

Най-често използваните типове посещения в Universal Analytics са показвания на страници и събития. Стандартният фрагмент за проследяване (gtag.js или analytics.js) автоматично изпраща посещение с показване на страница. Мениджър на маркери на Google предоставя стандартен тип маркер за Google Анализ: Universal Analytics, който на свой ред предоставя стандартен тип проследяване с показване на страница.

За повечето други взаимодействия с потребителите, които искате да записвате в Universal Analytics (напр. показвания на видеоклипове, изтегляния на файлове или кликвания върху приспособления), трябва да генерирате събитие. Ако сте внедрили проследяване на събития в Universal Analytics, вероятно сте запознати с трите описания, които можете да използвате за взаимодействие: категория на събитието (например видеоклип), действие на събитието (например напредък) и етикет на събитието (например 75%).

В допълнение към тези предвидени полета можете да включите допълнителни описания под формата на персонализирани величини и стойности, като например персонализираната величина тип на видеоклипа със стойности корпоративен, образователен или промоционален.

Модел за събиране на данни в Google Анализ 4

Google Анализ 4 се основава на различен вид събитие и предлага по-гъвкава и независима парадигма за събиране на данни, която произхожда от Google Анализ за Firebase.

Произход на Firebase

Firebase е пакет от услуги, предназначени да улеснят разработването и маркетинга на мобилни приложения за Android и iOS. Един от стълбовете на Firebase е Google Анализ за Firebase, по-известен като Firebase Analytics, който Ви дава възможност да измервате ефективността на приложенията и да създавате аудитории за маркетинг, насочване и оптимизиране на приложения.

Тъй като показването на страница не е подходящо в контекста на мобилните приложения, Firebase Анализ от самото начало се основава на парадигмата събитие и параметър на събитието. За едно и също взаимодействие с видеоклип, проследено в Universal Analytics чрез категория, действие и етикет на събитието, може да използвате събитие video_progress с video_title и video_percent като параметри на събитието за проследяване във Firebase Analytics.

Интегрирано отчитане за различни уебсайтове и приложения

Google Анализ 4 използва същата парадигма за събитие и параметър на събитието, произхождаща от Firebase Analytics.

Ако вече проследявате приложението си за Android или iOS с Firebase, можете незабавно да синхронизирате проекта си във Firebase със собственост в Google Анализ 4. Не е необходимо да конфигурирате ново проследяване в мобилните си приложения (освен ако, разбира се, искате да проследявате допълнителни взаимодействия или таксономия).

Мигрирането към Google Анализ 4 за уебсайтове до голяма степен се състои от пресъздаването на съществуващото Ви проследяване в Universal Analytics (в някои случаи чрез автоматизиране, а в други случаи — ръчно), така че да събира данни за схемата във Firebase/Google Анализ 4.

Съпоставянето на проследяването с Universal Analytics с Google Анализ 4 може да предостави няколко предимства:

  • По-значими данни: Схемата на Google Анализ 4 е много по-значима, тъй като всеки параметър се именува според конкретната си функция (вместо по-общите величини на събитията в Universal Analytics).
  • По-голяма гъвкавост при описването на данните: С помощта на до 25 параметъра (включително event_name) разполагате с по-голяма гъвкавост при описването на всяко взаимодействие.
  • Една таксономия: Можете да използвате идентични таксономии за проследяване в потоците си от данни от мрежата, Android и iOS, за да поддържате значимо и последователно отчитане между различни платформи в Google Анализ 4.

Вижте следващата статия в тази секция за по-подробна информация относно съпоставянето на Universal Analytics с Google Анализ 4.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
9413279006571142972
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256