[UA→GA4] Różnice między zdarzeniami w usługach Google Analytics 4 i Universal Analytics

Podstawą modelu danych Google Analytics 4 są zdarzenia i ich parametry. Większość aspektów zbierania danych w Google Analytics 4 wiąże się ze zdarzeniami i zwykle obejmuje też parametry.

W artykułach z tej sekcji znajdziesz przegląd zagadnień dotyczących zdarzeń, które musisz uwzględnić podczas przenosin z Universal Analytics do Google Analytics 4.

Zacznijmy od przyjrzenia się śledzeniu w Universal Analytics.

Model gromadzenia danych w Universal Analytics

W Universal Analytics podstawowa jednostka zebranych danych to działanie. Zasadniczo działanie to pakiet deskryptorów, który jest wysyłany do serwerów Analytics w celu zarejestrowania interakcji użytkownika.

Dwa najczęściej używane w Universal Analytics typy działań to odsłony i zdarzenia. Domyślny fragment kodu śledzenia (gtag.js lub analytics.js) automatycznie wysyła działanie typu odsłona. Menedżer tagów Google udostępnia domyślny typ tagu Google Analytics: Universal Analytics, którego domyślnym typem śledzenia jest Odsłona.

W przypadku większości innych interakcji użytkowników, które chcesz rejestrować w Universal Analytics (np. obejrzenia filmów, pobrania plików czy kliknięcia widżetów), musisz wygenerować odpowiednie zdarzenie. Jeśli masz zaimplementowane w Universal Analytics śledzenie zdarzeń, znasz pewnie 3 deskryptory, których możesz używać w przypadku interakcji: kategoria zdarzenia (np. film), akcja zdarzenia (np. postęp) i etykieta zdarzenia (np. 75%).

Oprócz tych gotowych pól możesz też używać dodatkowych deskryptorów w postaci wymiarów i wartości niestandardowych, np. wymiaru niestandardowego rodzaj filmu z wartościami biznesowy, edukacyjny lub promocyjny.

Model gromadzenia danych w Google Analytics 4

Usługa Google Analytics 4 opiera swoje działanie na innym rodzaju zdarzeń, udostępniając bardziej elastyczny i uniwersalny schemat gromadzenia danych, który ma swoje źródła w Google Analytics dla Firebase.

Korzenie w Firebase

Firebase to pakiet usług ułatwiających tworzenie i promowanie aplikacji mobilnych na Androida i iOS. Jednym z filarów Firebase jest usługa Google Analytics dla Firebase, nazywana powszechnie Firebase Analytics, która umożliwia pomiary skuteczności aplikacji oraz tworzenie list odbiorców na potrzeby marketingu, kierowania i optymalizowania aplikacji.

W kontekście aplikacji mobilnych pojęcie odsłony nie ma zastosowania, dlatego Firebase Analytics od samego początku opiera swoje działanie na zdarzeniach i ich parametrach. Tę samą interakcję z filmem śledzoną w Universal Analytics za pomocą kategorii, akcji i etykiety zdarzenia możesz śledzić w Firebase Analytics przy użyciu zdarzenia video_progress z parametrami video_titlevideo_percent.

Zintegrowane raportowanie obejmujące witryny i aplikacje

Podobnie jak Firebase Analytics, Google Analytics 4 opiera swoje działanie na zdarzeniach i ich parametrach.

Jeśli śledzisz już aplikacje na Androida lub iOS za pomocą Firebase, możesz natychmiast zsynchronizować swój projekt Firebase z usługą Google Analytics 4. Nie musisz konfigurować nowych opcji śledzenia w aplikacjach mobilnych (chyba że chcesz śledzić dodatkowe interakcje lub elementy taksonomii).

W przypadku witryn migracja do Google Analytics 4 polega głównie na – czasami zautomatyzowanym, a czasami ręcznym – odtworzeniu dotychczasowego sposobu śledzenia Universal Analytics w celu gromadzenia danych zgodnego ze schematem Firebase i Google Analytics 4.

Mapowanie śledzenia Universal Analytics na Google Analytics 4 może przynieść liczne korzyści:

  • Większa zrozumiałość danych: schemat Google Analytics 4 jest bardziej zrozumiały wewnętrznie, ponieważ każdy parametr ma nazwę odpowiadającą jego konkretnej funkcji (w przeciwieństwie do bardziej ogólnych wymiarów zdarzeń w Universal Analytics).
  • Większa elastyczność opisywania danych: dzięki możliwości stosowania maksymalnie 25 parametrów (wliczając w to parametr event_name) możesz z większą elastycznością opisywać każdą interakcję.
  • Jedna taksonomia: w strumieniach danych z witryny oraz z aplikacji na Androida i iOS możesz używać tej samej taksonomii, aby uzyskać w Google Analytics 4 spójne i jednolite raportowanie obejmujące wiele platform.

Więcej informacji o mapowaniu Universal Analytics na Google Analytics 4 znajdziesz w następnym artykule w tej sekcji.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne