[UA→GA4] Wysyłanie zdarzeń do usług UA i GA4

Dzięki podwójnemu tagowaniu możesz podczas wdrażania Google Analytics 4 zachować obecną implementację Universal Analytics.

Takie rozwiązanie umożliwia Ci gromadzenie danych historycznych (i tworzenie bazy kompetencji) w Google Analytics 4, a zarazem dalsze korzystanie z Universal Analytics, dopóki nie zdecydujesz się na ostateczne przenosiny do GA4.

Tematy w tym artykule:

Podwójne tagowanie za pomocą tagu gtag.js

Jeśli usługę Universal Analytics masz zaimplementowaną za pomocą tagu gtag.js, możesz ją uzupełnić o tag usługi Google Analytics 4 w jeden z tych sposobów:

Jeśli w usłudze w UA masz wdrożony pomiar zdarzeń i wykonasz podwójne tagowanie za pomocą tagu gtag.js, witryna będzie wysyłać zdarzenia zarówno do UA, jak i do Google Analytics 4, o ile tylko usługa w UA nie zawiera polecenia 'send_to'. Wartości kategorii, akcji i etykiet pochodzące ze zdarzeń UA są automatycznie przekształcane w zdarzenia i parametry Google Analytics 4 w ten sposób:

 • Akcja zdarzenia staje się nazwą zdarzenia w usłudze Google Analytics 4.
 • Kategoria, etykieta i wartość zdarzenia stają się parametrami zdarzenia w usłudze Google Analytics 4 (dotyczące ich limity znajdziesz poniżej).
Przykład
 
Poniżej podano przykład zdarzenia w usłudze w Universal Analytics zaimplementowanego za pomocą tagu gtag.js:
 

1: gtag('event', <akcja>, {

2: 'event_category': <kategoria>,

3: 'event_label': <etykieta>,

4: 'value': <wartość>

5: });

Zdarzenie jest przekształcane do formatu usługi w Google Analytics 4 zgodnie z tym ogólnym schematem zdarzenia:

1: gtag('event', <nazwa_zdarzenia>, {

2: <parametr_1>: <wartość_parametru_1>,

3: <parametr_2>: <wartość_parametru_2>,

4: <parametr_3>: <wartość_parametru_3>,

5: ...

6: });

Parametr <action> w usłudze w Universal Analytics jest mapowany na parametr <event_name> w usłudze w Google Analytics 4, a parametry 'event_category', 'event_label' i 'value' (wraz z odpowiadającymi im wartościami) są mapowane na parametry i ich wartości.

Funkcja pomiaru zaawansowanego, która w Google Analytics 4 jest domyślnie włączona w strumieniu danych z sieci, rejestruje kilka podstawowych interakcji użytkowników, np. pobieranie plików, klikanie linków wychodzących i oglądanie filmów. Jeśli śledzisz już te interakcje w Universal Analytics, warto wyłączyć w ustawieniach pomiaru zaawansowanego zliczanie tych samych interakcji.

Opisane powyżej automatyczne przekształcanie zdarzeń jest dobrym wyborem, jeśli nie możesz wprowadzać zmian w kodzie witryny. Wadą tego sposobu automatyzacji jest konieczne dodatkowe konfigurowanie, dzięki któremu wszystkie wymiary zdarzenia stają się użyteczne w Google Analytics 4.

Ręczne implementowanie zdarzeń po wykonaniu podwójnego tagowania

Jeśli możesz wprowadzać zmiany w kodzie witryny, zalecamy wcześniejsze zaplanowanie pomiarów zdarzeń w Google Analytics 4. Wprowadzanie zmian w kodzie umożliwia nadawanie nazw parametrom gromadzonych zdarzeń.

W takim przypadku możesz korzystać w Google Analytics 4 z pomiaru zaawansowanego w strumieniu danych z sieci, pozostawiając włączone opcje śledzenia i unikając samodzielnego tworzenia odpowiedników zdarzeń w kodzie implementacji Google Analytics 4.

Więcej szczegółowych wskazówek znajdziesz w artykule [UA→GA4] Mapowanie zdarzeń i wymiarów niestandardowych Universal Analytics na potrzeby Google Analytics 4.

Podwójne tagowanie za pomocą Menedżera tagów Google

Modułowość i elastyczność Menedżera tagów Google ułatwiają tworzenie implementacji Google Analytics 4 przy jednoczesnym zachowaniu implementacji Universal Analytics. W większości przypadków wielu zmiennych i reguł zdefiniowanych przez Ciebie na potrzeby przesyłania danych do Universal Analytics możesz też używać do tworzenia w Google Analytics 4 zdarzeń i definicji niestandardowych.

 

Korzystając z Menedżera tagów Google, możesz do śledzenia zdarzeń w usługach Universal Analytics i Google Analytics 4 używać wielu takich samych reguł i zmiennych.

Podwójne tagowanie za pomocą biblioteki analytics.js

Jeśli Twoja obecna implementacja Universal Analytics zawiera na stronach wywołania biblioteki analytics.js, musisz też dodać do stron tag gtag.js lub Menedżera tagów Google (albo inny system do zarządzania tagami), aby móc zacząć wysyłać dane także do Google Analytics 4 (za pomocą połączonych tagów witryny lub tagowania Google Analytics 4).

Ogólnie nie zalecamy wysyłania danych do usług w Google Analytics 4 za pomocą biblioteki analytics.js. Do wysyłania danych do Google Analytics 4 zalecamy stosowanie tagu Google, co pozwoli Ci korzystać ze wszystkich zalet jego najnowszej wersji.

Jeśli nadal chcesz korzystać z tagu analytics.js, możesz używać w usłudze w GA4 połączonego tagu witryny lub funkcji rejestrowania zdarzeń Universal Analytics, aby wysyłać do usługi w Google Analytics 4 działania analytics.js związane ze zdarzeniami, czasem i wyjątkami. Więcej informacji

Migracja danych e-commerce

Względna złożoność śledzenia e-commerce w Google Analytics wymaga zachowania szczególnej ostrożności podczas migracji Google Analytics 4 i realizacji podwójnego tagowania. Więcej informacji znajdziesz w artykule [UA→GA4] Przenoszenie zbioru danych e-commerce z UA do GA4 w Centrum pomocy Google Analytics.

Modyfikowanie i tworzenie zdarzeń w interfejsie Analytics

Google Analytics 4 umożliwia modyfikowanie zdarzeń podczas ich przetwarzania oraz tworzenie nowych zdarzeń na podstawie innych zdarzeń i ich parametrów. Więcej informacji

Modyfikowanie zdarzeń

Modyfikowanie zdarzeń jest porównywalne z niektórymi aspektami ustawień i filtrów widoków danych w Universal Analytics, ale może też służyć do bardziej szczegółowych celów. Przyjrzyjmy się 3 opisanym poniżej przypadkom użycia.

Modyfikowanie zdarzeń na potrzeby konsolidacji danych

Załóżmy, że adres URL strony z podziękowaniem za przesłanie formularza kontaktowego zawiera ciąg znaków, który nie ma znaczenia dla analizy, ale powoduje niepotrzebną fragmentację wartości parametru page_location, np.:

https://www.mojawitryna.pl/dziekujemy?f9fslp43

https://www.mojawitryna.pl/dziekujemy?0fb3kixc

https://www.mojawitryna.pl/dziekujemy?l3kndj3b

Możesz skonsolidować wartości parametru page_location i uprościć sobie dzięki temu analizę, konfigurując modyfikowanie zdarzenia w ten sposób:

 

Zmodyfikuj zdarzenie

Nazwa modyfikacji

Konsolidacja danych ze strony z podziękowaniem

Warunki dopasowania
Parametr Operator Wartość
event_name równa się page_view
page_location zawiera dziekujemy

Modyfikacja parametrów
Parametr Nowa wartość
page_location https://www.mojawitryna.pl/dziekujemy
 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Zdarzenia.
 2. Kliknij Zmodyfikuj zdarzenie.
 3. Skonfiguruj i zapisz modyfikację zdarzenia w ten sposób:

  Zmodyfikuj zdarzenie

  Nazwa modyfikacji

  Mapowanie zdarzenia form_selection na wymiar niestandardowy branża

  Warunki dopasowania
  Parametr Operator Wartość
  event_name równa się form_selection
  form_name równa się formularz-kontaktowy
  field_name równa się branża

  Modyfikacja parametrów
  Parametr Nowa wartość
  wybór_branży

  [[field_selection]]

 4. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Definicje niestandardowe.
 5. Kliknij kolejno Wymiary niestandardowe i Utwórz wymiary niestandardowe.
 6. Skonfiguruj i zapisz wymiar niestandardowy w ten sposób:

  Nowy wymiar niestandardowy

  Nazwa wymiaru Zakres Parametry zdarzenia
  Branża Użytkownik wybór_branży
 7. Powtórz podane wyżej czynności w przypadku rozwijanego pola stanowiska pracy.

Modyfikowanie zdarzeń w celu tworzenia bardziej przydatnych parametrów zdarzeń Google Analytics 4 za pomocą połączonych tagów witryny

Zgodnie z opisem powyżej możesz używać połączonych tagów witryny do zbierania danych w usłudze w Google Analytics 4 przy wykorzystaniu dotychczasowej implementacji kodu gtag.js Universal Analytics. Problem polega tu jednak na generowaniu przydatnych parametrów zdarzeń na podstawie ogólnych parametrów event_category i event_label oraz na tworzeniu nazw wymiarów niestandardowych, które połączony tag witryny mógłby domyślnie przekazywać do Google Analytics 4.

Modyfikacje zdarzeń byłyby w tym przypadku podobne do poprzedniego przykładu i wyglądałyby tak:

Zmodyfikuj zdarzenie

Nazwa modyfikacji

Mapowanie parametru event_label na parametr sieć_społecznościowa

Warunki dopasowania
Parametr Operator Wartość
event_name równa się connect
event_category równa się social
field_name równa się branża

Modyfikacja parametrów
Parametr Nowa wartość
sieć_społecznościowa

[[event_label]]

Tworzenie zdarzeń

Tworzenie zdarzeń jest szczególnie przydatne podczas generowania nowych zdarzeń, które możesz oznaczać jako konwersje w odpowiedzi na inne zbierane zdarzenia. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Tworzenie nowego zdarzenia konwersji w interfejsie.

Więcej informacji o obu tych procedurach znajdziesz w Centrum pomocy Analytics w artykule [GA4] Modyfikowanie i tworzenie zdarzeń w interfejsie użytkownika.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1749800515759885955
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256