[GA4] การผสานรวม Analytics ใน Search Ads 360

ผู้ลงโฆษณา/ผู้จัดการย่อยของ Search Ads 360 และพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 จะต้องลิงก์กับการติดแท็กอัตโนมัติที่เปิดใช้งานอยู่เพื่อให้การรายงานใน Google Analytics 4 มีความถูกต้องแม่นยํา

เมื่อลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 กับผู้ลงโฆษณา Search Ads 360 (Search Ads 360 ที่มีอยู่) หรือบัญชีดูแลจัดการย่อย (Search Ads 360 เวอร์ชันใหม่) คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้

 • Analytics จะส่งออกกลุ่มเป้าหมายไปยัง Search Ads 360
  (เฉพาะเมื่อคุณอัปเกรดเป็น Search Ads 360 เวอร์ชันใหม่ หากคุณเปิดใช้การแชร์กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในบัญชีดูแลจัดการ Search Ads 360 ระบบจะแชร์กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้กับบัญชีย่อย Google Ads ที่มีอยู่และที่จะมีในอนาคต)
 • Analytics จะส่งออก Conversion ไปยัง Search Ads 360
 • ระบบจะนําเข้าข้อมูลแคมเปญ Search Ads 360 และข้อมูลค่าใช้จ่ายไปยัง Analytics
 • เมตริกการมีส่วนร่วมในแอปและในเว็บไซต์ของ Analytics จะใช้ได้ในรายงาน Search Ads 360 (ต่อเมื่อคุณอัปเกรดเป็น Search Ads 360 เวอร์ชันใหม่)

การส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

วิธีส่งออกกลุ่มเป้าหมายจาก Analytics

ระบบจะไม่ส่งออกกลุ่มเป้าหมายที่มีข้อมูลประชากรหรือความสนใจ

เมื่อคุณส่งออกกลุ่มเป้าหมายผ่านฟีเจอร์การแชร์กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะปรากฏในบัญชีดูแลจัดการ Search Ads 360 ที่ลิงก์ไว้และในบัญชี Google Ads ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้แสดงโฆษณา คุณจะใช้กลุ่มเป้าหมายตามที่เป็นอยู่สำหรับการกำหนดเป้าหมาย หรือรวมกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ก็ได้ และยังทําการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย

การส่งออก Conversion

Analytics จะส่งออก Conversion ที่ใช้รูปแบบการระบุแหล่งที่มาของคลิกสุดท้ายข้ามแชแนล คุณใช้ Conversion เหล่านี้สําหรับการรายงานและการเสนอราคาได้

หากต้องการนําเข้า Conversion ของ Analytics คุณต้องทําดังนี้

ข้อมูล Search Ads 360 ในรายงาน Analytics

คุณสามารถใช้ข้อมูล Search Ads 360 ที่มีอยู่ใน Analytics เพื่อดูเมตริกผู้ใช้ เซสชัน และ Conversion ในบริบทของมิติข้อมูล เช่น แหล่งที่มา สื่อ แคมเปญ และ Channel Group เริ่มต้นได้

ข้อมูลการระบุแหล่งที่มาข้ามช่องทางจะอยู่ในรายงานการเปรียบเทียบรูปแบบการระบุแหล่งที่มาและเส้นทาง Conversion

คุณดูข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ได้ในรายงานการได้ผู้ใช้ใหม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชมสําหรับ Search Ads 360 โดยเฉพาะ)

ทำการลิงก์

คุณจะเริ่มการลิงก์จาก Search Ads 360 หรือ Analytics ก็ได้

ลิงก์จาก Search Ads 360

ใน Search Ads 360 เวอร์ชันใหม่

 1. ไปที่เครื่องมือและการตั้งค่า > การตั้งค่า > บัญชีที่ลิงก์
 2. ใน Google Analytics (GA4) และ Firebase ให้คลิกรายละเอียด
 3. คุณสามารถตรวจสอบลิงก์และคำขอที่มีอยู่ หรือคลิกลิงก์ใหม่เพื่อสร้างลิงก์
 4. คลิกเลือกพร็อพเพอร์ตี้ แล้วเลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการลิงก์ จากนั้นคลิกใช้
 5. คลิกถัดไปเพื่อกำหนดการตั้งค่า แล้วคลิกตรวจสอบและส่งคำขอลิงก์
 6. เมื่อลิงก์เสร็จแล้ว ให้ไปที่เครื่องมือและการตั้งค่า > การวัดผล > Conversion และคลิก + เพื่อสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion
 7. คลิกนำเข้า จากนั้นเลือกพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 แล้วเลือกแอปหรือเว็บ
 8. เลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่ต้องการนำเข้า แล้วคลิกนำเข้าและดำเนินการต่อ

ใน Search Ads 360 เวอร์ชันเก่า

 1. ไปที่ผู้ลงโฆษณา
 2. ในเมนูด้านซ้าย ให้ไปที่การตั้งค่าผู้ลงโฆษณา > การผสานรวม > การผสานรวม GA 4
 3. คลิกสวิตช์เปิด และเลือกพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4
 4. คลิกบันทึก

ลิงก์จาก Analytics

หากไม่ได้อัปเกรดเป็น Search Ads 360 เวอร์ชันใหม่ คุณจะต้องเปิดอินเทอร์เฟซ Search Ads 360 แล้วสร้างลิงก์จากผู้ลงโฆษณาไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Analytics เพื่อส่งออก Conversion ด้วย นอกเหนือจากขั้นตอนการลิงก์ Analytics กับ Search Ads 360 ต่อไปนี้

หากคุณมีบทบาทผู้แก้ไขสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics และบทบาทผู้จัดการเอเจนซี/ผู้จัดการของผู้ลงโฆษณา (Search Ads 360 ที่มีอยู่) หรือบทบาทผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการย่อย (Search Ads 360 เวอร์ชันใหม่) คุณสามารถดําเนินกระบวนการลิงก์จนเสร็จสมบูรณ์ได้

 1. GCLID ของ SA360 ถือเป็น GCLID ของ Google Ads หาก Google Analytics 4 และ SA360 ไม่ได้ลิงก์กัน ระบบจะจัดหมวดหมู่เป็น google/cpc หาก GCLID มีอายุมากกว่า 90 วัน Google Ads จะจดจำ GCLID นั้นไม่ได้อีกต่อไปและจะกลับไปใช้พารามิเตอร์ utm
 2. หากคุณเป็นลูกค้า SA360 (นั่นคือไม่มี GCLID) การรับส่งข้อมูลจะกลับไปใช้พารามิเตอร์ utm

คุณลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 กับบัญชีผู้ลงโฆษณา/บัญชีดูแลจัดการย่อยได้สูงสุด 200 บัญชี

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในลิงก์ผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงก์ Search Ads 360
 2. ในตารางลิงก์ ให้คลิกลิงก์
 3. หากคุณมีบทบาทผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการย่อย Search Ads 360 อย่างน้อย 1 บัญชี ในแถวลิงก์กับบัญชี Search Ads 360 ที่ฉันจัดการ ให้คลิกเลือกบัญชี
 4. คลิกยืนยัน
 5. คลิกถัดไป
 6. กําหนดการตั้งค่าต่อไปนี้
  • เปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้: เปิดโดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่านี้อนุญาตให้ใช้ข้อมูล Analytics เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
  • เปิดใช้การระบุแหล่งที่มาของแคมเปญ: เปิดโดยค่าเริ่มต้น เปิดการตั้งค่านี้เพื่อนําเข้าข้อมูลแคมเปญ Search Ads 360
   หมายเหตุ: หากปิดการตั้งค่านี้ ระบบจะไม่ระบุแหล่งที่มาของ Conversion เป็น Search Ads 360 และจะไม่ส่งออก Conversion จาก Analytics
  • เปิดใช้การรายงานข้อมูลค่าใช้จ่าย: เปิดโดยค่าเริ่มต้น เปิดการตั้งค่านี้เพื่อนําเข้าข้อมูลค่าใช้จ่าย Search Ads 360
  • เปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติ: เปิดโดยค่าเริ่มต้น คุณแก้ไขการตั้งค่านี้ไม่ได้ (ไม่มีตัวเลือกให้ใช้พารามิเตอร์ UTM ด้วยตนเองในกรณีนี้)

   การติดแท็กอัตโนมัติเป็นการเพิ่มพารามิเตอร์ GCLID ลงใน URL ของหน้า Landing Page เมื่อผู้ใช้คลิกที่โฆษณาเพื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ Analytics ใช้พารามิเตอร์ GCLID เพื่อสร้างมิติข้อมูลต่างๆ ได้แก่ แหล่งที่มา สื่อ ชื่อแคมเปญ รหัสแคมเปญ และกลุ่มแชแนลเริ่มต้น นอกจากนี้ Analytics ยังใช้พารามิเตอร์ GCLID เพื่อสร้างมิติข้อมูลเฉพาะของ Search Ads 360 ซึ่งได้แก่ ชื่อบัญชีเครื่องมือค้นหา SA360, รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหา SA360, ประเภทบัญชีเครื่องมือค้นหา SA360, ชื่อกลุ่มโฆษณา SA360, ข้อความคีย์เวิร์ด SA360 และข้อความค้นหา SA360
 7. คลิกถัดไป จากนั้นให้ตรวจสอบแล้วส่งการตั้งค่าการกําหนดค่า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
11064737474088870486
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
69256