[GA4] Integrering med Analytics Search Ads 360

När du länkar din Google Analytics 4-egendom till en Search Ads 360-annonsör får du följande fördelar:

 • Analytics exporterar konverteringar till Search Ads 360.
 • Kampanj- och kostnadsdata från Search Ads 360 importeras till Analytics.
 • Analytics-mätvärden för app- och webbplatsengagemang blir tillgängliga i Search Ads 360-rapporter (endast om du har uppgraderat till den nya Search Ads 360-upplevelsen).

Konverteringsexport

Analytics exporterar konverteringar som använder attributionsmodellen Senaste klick i alla kanaler. Du kan använda konverteringarna för rapporteringsändamål.

För att kunna exportera konverteringar måste du aktivera inställningen Aktivera kampanjattribution när du ställer in länken (se steg 8 nedan).

Search Ads 360-data i Analytics-rapporter

Med Search Ads 360-data tillgänglig i Analytics kan du se användar-, sessions- och konverteringsmätvärden utifrån dimensioner som källa, medium, kampanj och standardkanalgruppering.

Du kan se data om attribution i flera kanaler i rapporterna Modelljämförelse och Konverteringsvägar.

Du kan se data om förvärv i rapporten Översikt över förvärv. (Läs mer om dimensionerna för trafikkällor som är specifika för Search Ads 360.)

Skapa länken

Du kan skapa länken antingen från Search Ads 360 eller från Analytics.

Skapa länk från Search Ads 360

I nya Search Ads 360:

 1. Öppna Verktyg och inställningar > Konfiguration > Länkade konton.
 2. Klicka på Detaljer under Google Analytics (GA4) och Firebase.
 3. Du kan granska befintliga länkar och förfrågningar eller klicka på Ny länk för att skapa en ny.
 4. Klicka på Välj egendom, välj egendomarna du vill länka till och klicka sedan på Använd.
 5. Klicka på Nästa för att konfigurera inställningarna och sedan på Granska och skicka för att skicka in din länkbegäran.
 6. När länken är klar går du till Verktyg och inställningar > Mätning > Konverteringar och klickar på + för att skapa en ny konverteringsåtgärd.
 7. Klicka på Importera, välj Google Analytics 4-egendomar och välj sedan App eller Webb.
 8. Välj de konverteringsåtgärder du vill importera och klicka på Importera och fortsätt.
 

I befintliga Search Ads 360:

 1. Gå till en annonsör.
 2. I menyn till vänster går du till Annonsörinställningar > Integreringar > GA 4-integreringar.
 3. Klicka på reglaget för att slå det och välj en Google Analytics 4-egendom.
 4. Klicka på Spara.

Skapa länk från Analytics 

Om du inte har uppgraderat till nya Search Ads 360 måste du följa stegen nedan för att länka från Analytics till Search Ads 360. Dessutom måste du gå till Search Ads 360 och skapa en länk från annonsören till din Analytics-egendom för att även kunna exportera konverteringar.

Om du har rollen Redigerare för Analytics-egendomen och rollen Administratör för Search Ads 360-förvaltarkontot kan du slutföra länkningsprocessen.

Du kan länka en Google Analytics 4-egendom till upp till 200 förvaltarkonton.

 1. Klicka på Administratör i Analytics.
 2. Välj egendomen du vill länka i menyn i kolumnen Egendomar.
 3. Klicka på Search Ads 360 under Produktlänkar.
 4. Klicka på Länk i länktabellen.
 5. Om du har rollen Administratör för ett eller flera Search Ads 360-förvaltarkonton klickar du på Välj konton på raden för Länk till Search Ads 360-förvaltarkonton som jag hanterar.
 6. Klicka på Bekräfta.
 7. Klicka på Nästa.
 8. Ange följande inställningar:
  • Aktivera anpassade annonser: På som standard. Den här inställningen gör att Analytics-data kan användas för att anpassa annonser.
  • Aktivera kampanjattribution: På som standard. Aktivera den här inställningen för att importera Search Ads 360-kampanjdata.
   Obs! Om du inaktiverar inställningen tillskrivs Search Ads 360 inga konverteringar och inga konverteringar exporteras från Analytics.
  • Aktivera rapportering av kostnadsdata: På som standard. Aktivera den här inställningen för att importera Search Ads 360-kostnadsdata.
  • Aktivera automatisk taggning: På som standard. Den här inställningen går inte att ändra.

   Med automatisk taggning läggs gclid-parametern till i målsidesadresserna när användare klickar på dina annonser för att öppna sidor på din webbplats. Analytics använder gclid-parametern för att fylla dimensionerna för källa, medium, kampanjnamn, kampanj-id och standardkanalgruppering. Analytics använder också gclid-parametern för att fylla följande Search Ads 360-specifika dimensioner: SA360 – Namn på sökmotorkonto, SA360 – Id för motorkonto, SA360 – Typ av sökmotorkonto, SA360 – Annonsgruppsnamn, SA360 – Sökordstext och SA360 – Sökfråga.
 9. Klicka på Nästa och granska och bekräfta konfigurationsinställningarna.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false