[GA4] Интегриране на Анализ и Search Ads 360

За точно отчитане в Google Анализ 4 профилът Ви на рекламодател/подмениджърът в Search Ads 360 и собствеността Ви в Google Анализ 4 трябва да са свързани с активирано автоматично маркиране.

Когато свържете собствеността си в Google Анализ 4 с рекламодателя (съществуващата версия на Search Ads 360) или подмениджъра (новата версия на Search Ads 360) в Search Ads 360, получавате следните предимства:

 • Анализ експортира аудиториите в Search Ads 360.
  (Налице само ако сте надстроили до новата версия на Search Ads 360. Ако сте активирали постоянното споделяне на аудитории в профила си на мениджър в Search Ads 360, тези аудитории ще бъдат споделяни с всички съществуващи и бъдещи подпрофили в Google Ads.)
 • Анализ експортира реализациите в Search Ads 360.
 • Данните за кампаниите и разходите в Search Ads 360 се импортират в Анализ.
 • Показателите за ангажираността с приложението и уебсайта в Анализ са налице в отчетите в Search Ads 360 (само ако сте надстроили до новата версия на Search Ads 360).

Експортиране на аудитории

За да експортирате аудитории от Анализ:

Аудиториите, които съдържат демографски данни или данни за интереси, няма да бъдат експортирани.

Когато експортирате аудитории чрез функцията за постоянно споделяне на аудитории, те се показват в свързания профил на мениджър в Search Ads 360 и в свързаните профили за показване на реклами в Google Ads. Можете да използвате аудиториите без промяна за насочване или да ги комбинирате с други аудитории. Можете също да извършвате анализ за тях.

Експортиране на реализации

Анализ експортира реализациите, които използват модела на приписване „Последно кликване (различни канали)“. Можете да използвате реализациите за отчитане и офериране.

За да импортирате реализации от Анализ, трябва да направите следното:

Данни от Search Ads 360 в отчетите в Анализ

В данните от Search Ads 360, които са налице в Анализ, можете да виждате показатели за потребителите, сесиите и реализациите в контекста на величини като източник, носител, кампания и основна група канали.

Можете да виждате данни от приписването на няколко канала в отчетите Сравняване на модели и Пътища до реализация.

Данните за придобиването можете да преглеждате в отчетите за придобиването. (Научете повече за величините, свързани с източниците на трафик, конкретно за Search Ads 360.)

Създаване на връзката

Можете да стартирате свързването от Search Ads 360 или от Анализ.

Свързване от Search Ads 360

В новата версия на Search Ads 360:

 1. Отворете Инструменти и настройки > Настройване > Свързани профили.
 2. В Google Анализ (GA4) и Firebase кликнете върху Подробности.
 3. Можете да прегледате съществуващи връзки и заявки или да кликнете върху Нова връзка, за да създадете такава.
 4. Кликнете върху Избор на собственост, изберете собственостите, към които искате да създадете връзка, и кликнете върху Прилагане.
 5. Кликнете върху Напред, за да конфигурирате настройките, след което върху Преглед и изпращане на заявката Ви за свързване.
 6. След като направите връзката, отворете Инструменти и настройки > Измерване > Реализации и кликнете върху +, за да създадете ново действие, водещо до реализация.
 7. Кликнете върху Импортиране, след това изберете Собствености в Google Анализ 4 и после – Приложение или Мрежата.
 8. Изберете действията, водещи до реализация, които искате да импортирате, и кликнете върху Импортиране и продължаване.

В съществуващата реклама в Search Ads 360:

 1. Преминете към рекламодател.
 2. В менюто вляво отворете Настройки за рекламодателя > Интегрирания > Интегриране на GA 4.
 3. Кликнете върху превключвателя Вкл. и изберете Собственост в Google Анализ 4.
 4. Кликнете върху Запазване.

Свързване от Анализ

Ако не сте надстроили до новата версия на Search Ads 360, в допълнение към процедурата по-долу за свързване от Анализ в Search Ads 360 трябва да отворите интерфейса на Search Ads 360 и да създадете връзка от рекламодателя си към собствеността в Анализ, за да можете и да експортирате реализациите.

Ако имате роля на редактор за собствеността в Анализ и роля на мениджър за агенция/мениджър за рекламодател за рекламодателя (съществуващата версия на Search Ads 360) или роля на администратор за профил на подмениджър (новата версия на Search Ads 360), можете да изпълните процеса на свързване.

 1. gclid на SA360 се считат за gclid на Google Ads. Ако Google Анализ 4 и SA360 не са свързани, те ще бъдат категоризирани като google/cpc. Ако gclid е на повече от 90 дни, Google Ads повече няма да може да го разпознава, ще преминава към параметрите на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM).
 2. Ако сте клиент на SA360 (т.е. няма GCLID), трафикът ще преминава към UTM параметри.

Можете да свържете собственост в Google Анализ 4 с до 200 рекламодателя/профила на подмениджър.

 1. В Администриране под Връзки с продукти кликнете върху Връзки към Search Ads 360.
 2. В таблицата с връзки кликнете върху Свързване.
 3. Ако имате администраторска роля за един или повече профила на подмениджър в Search Ads 360, в реда за Връзка към профилите в Search Ads 360, които управлявам кликнете върху Избор на профили.
 4. Кликнете върху Потвърждаване.
 5. Кликнете върху Напред.
 6. Конфигурирайте следните настройки:
  • Активиране на персонализираното рекламиране: включено по подразбиране. Тази настройка позволява данните от Анализ да се използват за персонализиране на рекламите.
  • Активиране на приписването за кампании: включено по подразбиране. Включете тази настройка, за да импортирате данните за кампаниите от Search Ads 360.
   Забележка: Ако изключите тази настройка, реализациите не се приписват на Search Ads 360 и не се експортират от Анализ.
  • Активиране на отчитането на данни за разходите: включено по подразбиране. Включете тази настройка, за да импортирате данните за разходите в Search Ads 360.
  • Активиране на автоматичното маркиране: включено по подразбиране. Не можете да редактирате тази настройка. (В този случай няма възможност да се използват ръчни UTM параметри.)

   Автоматичното маркиране добавя параметъра gclid към URL адресите на целевите Ви страници, когато потребителите кликнат върху рекламите Ви, за да отворят страниците в сайта Ви. Анализ използва параметъра gclid, за да попълва величините източник, носител, име на кампанията, ID на кампанията и основна група канали. Анализ използва параметъра gclid и за да попълни следните величини, свързани с Search Ads 360: име на профила в машината за търсене в SA360, ID на профила в машината за търсене в SA360, тип на профила в машината за търсене в SA360, име на рекламната група в SA360, текст на ключовата дума в SA360 и заявка в SA360.
 7. Кликнете върху Напред, след което прегледайте и изпратете настройките за конфигуриране.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
10456615488498334188
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256