[GA4] Интегриране на Анализ за Search Ads 360

Когато свържете собствеността си в Google Анализ 4 с рекламодателя в Search Ads 360, получавате следните предимства:

 • Анализ експортира реализациите в Search Ads 360.
 • Данните за кампаниите и разходите в Search Ads 360 се импортират в Анализ.
 • Показателите за ангажираността с приложението и уебсайта в Анализ са налице в отчетите в Search Ads 360 (само ако сте надстроили до новата версия на Search Ads 360).

Експортиране на реализации

Анализ експортира реализациите, които използват модела на приписване „Последно кликване (различни канали)“. Можете да използвате реализациите за отчитане.

За да експортирате реализации, трябва да включите настройката „Активиране на приписването за кампании“, когато конфигурирате връзката (вижте Стъпка 8 по-долу).

Данни от Search Ads 360 в отчетите в Анализ

В данните от Search Ads 360, които са налице в Анализ, можете да виждате показатели за потребителите, сесиите и реализациите в контекста на величини като източник, носител, кампания и стандартно групиране по канали.

Можете да виждате данни от приписването по няколко канала в отчетите Сравняване на модели и Пътища на реализация.

Можете да преглеждате данните за придобиването в отчета Общ преглед на придобиването. (Научете повече за величините, свързани с източниците на трафик, конкретно за Search Ads 360.)

Създаване на връзката

Можете да стартирате свързването от Search Ads 360 или от Анализ.

Свързване от Search Ads 360

В новата версия на Search Ads 360:

 1. Отворете Инструменти и настройки > Настройване > Свързани профили.
 2. В Google Анализ (GA4) и Firebase кликнете върху Подробности.
 3. Можете да прегледате съществуващи връзки и заявки или да кликнете върху Нова връзка, за да създадете такава.
 4. Кликнете върху Избор на собственост, изберете собственостите, към които искате да създадете връзка, и кликнете върху Прилагане.
 5. Кликнете върху Напред, за да конфигурирате настройките, след което върху Преглед и изпращане на заявката Ви за свързване.
 6. След като направите връзката, отворете Инструменти и настройки > Измерване > Реализации и кликнете върху +, за да създадете ново действие, водещо до реализация.
 7. Кликнете върху Импортиране, след това изберете Собствености в Google Анализ 4 и после – Приложение или Мрежата.
 8. Изберете действията, водещи до реализация, които искате да импортирате, и кликнете върху Импортиране и продължаване.
 

В съществуващата реклама в Search Ads 360:

 1. Преминете към рекламодател.
 2. В менюто вляво отворете Настройки за рекламодателя > Интегрирания > Интегриране на GA 4.
 3. Кликнете върху превключвателя Вкл. и изберете Собственост в Google Анализ 4.
 4. Кликнете върху Запазване.

Свързване от Анализ 

Ако не сте надстроили до новата версия на Search Ads 360, в допълнение към процедурата по-долу за свързване от Анализ към Search Ads 360 трябва да отворите интерфейса на Search Ads 360 и да създадете връзка от рекламодателя към собствеността в Анализ, за да можете и да експортирате реализациите.

Ако имате роля на редактор за собствеността в Анализ и роля на администратор за профила на мениджър в Search Ads 360, можете да завършите процеса на свързване.

Можете да свържете собственост в Google Анализ 4 с до 200 профила на мениджър.

 1. В Анализ кликнете върху Администриране.
 2. В графата Собственост използвайте менюто, за да изберете собствеността, която искате да свържете.
 3. Под Връзки с продукти кликнете върху Search Ads 360.
 4. В таблицата с връзки кликнете върху Свързване.
 5. Ако имате роля на администратор за един или повече профили на мениджър в Search Ads 360, в реда за Свързване с профилите на мениджър в Search Ads 360, които управлявам кликнете върху Избор на профили.
 6. Кликнете върху Потвърждаване.
 7. Кликнете върху Напред.
 8. Конфигурирайте следните настройки:
  • Активиране на персонализираното рекламиране: включено по подразбиране. Тази настройка позволява данните от Анализ да се използват за персонализиране на рекламите.
  • Активиране на приписването за кампании: включено по подразбиране. Включете тази настройка, за да импортирате данните за кампаниите от Search Ads 360.
   Забележка: Ако изключите тази настройка, реализациите не се приписват на Search Ads 360 и не се експортират от Анализ.
  • Активиране на отчитането на данни за разходите: включено по подразбиране. Включете тази настройка, за да импортирате данните за разходите в Search Ads 360.
  • Активиране на автоматичното маркиране: включено по подразбиране. Не можете да редактирате тази настройка.

   Автоматичното маркиране добавя параметъра „gclid“ към URL адресите на целевите Ви страници, когато потребителите кликнат върху рекламите Ви, за да отворят страниците в сайта Ви. Анализ използва параметъра „gclid“, за да попълва величините източник, носител, име на кампанията, ID на кампанията и стандартно групиране по канали. Анализ използва параметъра „gclid“ и за да попълни следните величини, свързани с Search Ads 360: име на профила в машината за търсене в SA360, ID на профила в машината за търсене в SA360, тип на профила в машината за търсене в SA360, име на рекламната група в SA360, текст на ключовата дума в SA360 и заявка в SA360.
 9. Кликнете върху Напред, след което прегледайте и изпратете настройките за конфигуриране.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false