[GA4] Search Ads 360 entegrasyonu

Google Analytics 4'te doğru raporlama için Search Ads 360 reklamvereniniz/alt yöneticiniz ve Google Analytics 4 mülkünüz otomatik etiketleme etkin şekilde bağlanmalıdır.

Google Analytics 4 mülkünüzü Search Ads 360 reklamvereninize (mevcut Search Ads 360) veya alt yöneticiye (yeni Search Ads 360) bağladığınızda şu avantajları elde edersiniz:

 • Analytics, kitleleri Search Ads 360'a aktarır
  (Yalnızca yeni Search Ads 360 deneyimine yükseltme yaptıysanız kullanılabilir. Search Ads 360 yönetici hesabınızda sürekli kitle paylaşımını etkinleştirdiyseniz bu kitleler mevcut ve ilerideki tüm Google Ads alt hesaplarıyla paylaşılır.)
 • Analytics, dönüşümleri Search Ads 360'a aktarır.
 • Search Ads 360 kampanya ve maliyet verileri Analytics'e aktarılır.
 • Analytics uygulama ve site etkileşim metrikleri Search Ads 360 raporlarında kullanılabilir (yalnızca yeni Search Ads 360 deneyimine yükseltme yaptıysanız kullanılabilir)
 • Reklamcılık bölümündeki Search Ads 360 performans raporunda kampanya maliyet verilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
 • Kampanyalardan edinilen ziyaretçilerin web siteniz veya uygulamanızla nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenmek için Raporlar bölümündeki Search Ads 360 raporunu kullanabilirsiniz.
 • Keşfet, Kitle Oluşturucu, Segment Oluşturucu ve Özel Raporlar'da Search Ads 360'a özgü boyutlara erişebilirsiniz.

Müşteri döngüsünün tamamını incelemek için Google Ads hesabınızı Analytics mülkünüze (alt mülkler ve toplayıcı mülkler dahil) bağlayın. Böylece, kullanıcıların pazarlama çalışmalarınızla nasıl etkileşim kurduğundan (ör. reklamları tıklama) sitenizde veya uygulamanızda onlar için belirlediğiniz dönüşümleri nasıl tamamladıklarına (ör. satın alma, içerik tüketme) kadar olan sürecin tamamını görebilirsiniz.

Kitle dışa aktarma

Kitleleri Analytics'ten dışa aktarmak için:

Demografi veya ilgi alanı verileri içeren kitleler dışa aktarılmaz.

Sürekli kitle paylaşımı özelliği üzerinden dışa aktardığınız kitleler, bağlı Search Ads 360 yönetici hesabında ve ilgili Google Ads reklam sunma hesaplarında görünür. Bu kitleleri hedefleme için olduğu gibi kullanabilir veya diğer kitlelerle birleştirebilirsiniz. Ayrıca, kitleler üzerinde analizler de yapabilirsiniz.

Dönüşüm dışa aktarma

Analytics, kanallar arası son tıklama ilişkilendirme modelini kullanan dönüşümleri dışa aktarır. Dönüşümleri, raporlama ve teklif verme için kullanabilirsiniz.

Analytics dönüşümlerini içe aktarmak için yapmanız gerekenler aşağıda belirtilmiştir:

Analytics raporlarındaki Search Ads 360 verileri

Analytics'te sunulan Search Ads 360 verileri sayesinde kullanıcı, oturum ve dönüşüm metriklerini kaynak, aracı, kampanya ve varsayılan kanal grubu gibi boyutlar bağlamında görebilirsiniz.

Kanallar arası ilişkilendirme verilerini Model karşılaştırma ve Dönüşüm yolları raporlarında görebilirsiniz.

Edinme verilerini, Edinme raporları bölümünde görebilirsiniz. (Search Ads 360'a özgü trafik kaynağı boyutları hakkında daha fazla bilgi edinin.)

Bağlantı oluşturma

Bağlantıyı Search Ads 360'tan veya Analytics'ten başlatabilirsiniz.

Search Ads 360'tan bağlantı oluşturma

Yeni Search Ads 360'ta:

 1. Araçlar ve ayarlar > Kurulum > Bağlı hesaplar'a gidin.
 2. Google Analytics (GA4) ve Firebase bölümünde Ayrıntılar'ı tıklayın.
 3. Mevcut bağlantıları ve istekleri inceleyebilir ya da yeni bağlantı oluşturmak için Yeni bağlantı'yı tıklayabilirsiniz.
 4. Mülk seç'i tıklayın, bağlantı oluşturmak istediğiniz mülkleri seçin ve ardından Uygula'yı tıklayın.
 5. Ayarlarınızı yapılandırmak için İleri'yi tıklayın ve ardından bağlantı isteğinizi İnceleyip gönderin.
 6. Bağlantı işlemi tamamlandıktan sonra Araçlar ve ayarlar > Ölçüm > Dönüşümler'e gidip + simgesini tıklayarak yeni bir dönüşüm işlemi oluşturun.
 7. İçe aktar'ı tıklayın, Google Analytics 4 mülkleri'ni ve ardından Uygulama ya da Web'i seçin.
 8. İçe aktarmak istediğiniz dönüşüm işlemlerini seçip İçe aktar ve devam et'i tıklayın.

Mevcut Search Ads 360'ta:

 1. Bir reklamverene gidin.
 2. Sol menüde Reklamveren Ayarları > Entegrasyonlar > GA 4 Entegrasyonu'na gidin.
 3. Açık anahtarını tıklayıp bir Google Analytics 4 mülkü seçin.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Analytics'ten bağlantı oluşturma

Yeni Search Ads 360'a yükseltme yapmadıysanız Analytics'ten Search Ads 360'a bağlantı oluşturmaya yönelik aşağıdaki prosedürün yanı sıra Search Ads 360 arayüzünü açmanız ve dönüşümleri dışa aktarmak için reklamvereniniz ile Analytics mülkünüz arasında da bir bağlantı oluşturmanız gerekir.

Analytics mülkünde Düzenleyici rolüne ve reklamveren (mevcut Search Ads 360) için Ajans yöneticisi/Reklamveren yöneticisi rolüne veya alt yönetici hesabında (yeni Search Ads 360) Yönetici rolüne sahipseniz bağlantı oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

 1. SA360 GCLID'leri, Google Ads GCLID'leri olarak kabul edilir. Google Analytics 4 ve SA360 bağlı değilse bunlar google/tbm olarak sınıflandırılır. GCLID 90 günden eskiyse Google Ads bu GCLID parametresini artık tanıyamaz ve UTM parametrelerine geri döner.
 2. SA360 müşterisiyseniz (ör. GCLID yoksa) trafik UTM parametrelerine döner.

Bir Google Analytics 4 mülkünü en fazla 200 reklamveren/alt yönetici hesabına bağlayabilirsiniz.

 1. Yönetici bölümündeki Ürün Bağlantıları altında Search Ads 360 bağlantıları'nı tıklayın.
 2. Bağlantı tablosunda Bağlantı'yı tıklayın.
 3. Bir veya daha fazla Search Ads 360 alt yönetici hesabında yönetici rolüne sahipseniz Yönettiğim Search Ads 360 hesaplarına bağla satırında Hesapları seç'i tıklayın.
 4. Onayla'yı tıklayın.
 5. İleri'yi tıklayın.
 6. Aşağıdaki ayarları yapılandırın:
  • Kişiselleştirilmiş Reklamcılığı Etkinleştir: Bu ayar varsayılan olarak etkindir. Bu ayar, Analytics verilerinin reklamları kişiselleştirmek için kullanılmasını sağlar.
  • Kampanya İlişkilendirmesini Etkinleştir: Bu ayar varsayılan olarak etkindir. Search Ads 360 kampanya verilerini içe aktarmak için bu ayarı etkinleştirin.
   Not: Bu ayarı kapatırsanız hiçbir dönüşüm Search Ads 360 ile ilişkilendirilmez ve Analytics'ten dışa aktarılmaz.
  • Maliyet Verileri Raporlamasını Etkinleştir: Bu ayar varsayılan olarak etkindir. Search Ads 360 maliyet verilerini içe aktarmak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Otomatik Etiketlemeyi Etkinleştir: Bu ayar varsayılan olarak etkindir. Bu ayarı düzenleyemezsiniz. (Bu durumda manuel UTM parametrelerini kullanma seçeneği yoktur.)

   Kullanıcılar sitenizin sayfalarını açmak için reklamlarınızı tıkladığında otomatik etiketleme, açılış sayfası URL'lerinize GCLID parametresini ekler. Analytics; kaynak, aracı, kampanya adı, kampanya kimliği ve varsayılan kanal grubu boyutlarını doldurmak için GCLID parametresini kullanır. Analytics, Search Ads 360'a özgü şu boyutları doldurmak için de GCLID parametresini kullanır: SA360 arama motoru hesabı adı, SA360 arama motoru hesabı kimliği, SA360 arama motoru hesabı türü, SA360 reklam grubu adı, SA360 anahtar kelime metni ve SA360 sorgusu.
 7. Sonraki'yi tıklayın ve ardından yapılandırma ayarlarınızı inceleyip gönderin.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü