Управление и конфигурация на Google Анализ

Управлявайте и конфигурирайте профили, собствености и изгледи на собствености.

Кликнете върху Администриране, за да управлявате и конфигурирате профилите, собственостите и изгледите си на собственост.

Профилът е най-високото ниво на организация, като в Анализ можете да имате един или повече профили. Профилът съдържа една или повече собствености. Те обикновено представляват конкретен уебсайт или мобилно приложение. На свой ред съдържат изгледи на собствености, които са поднабори от отчетни данни за собствеността.

Има три графи ПРОФИЛ, СОБСТВЕНОСТ и ИЗГЛЕД НА СОБСТВЕНОСТ. Използвайте падащото меню в горната част на всяка графа, за да:

  • изберете профила, собствеността и изгледа на собственост, които искате;
  • създадете нов профил, собственост или изглед на собственост.

Можете да използвате връзките във всяка графа, за да конфигурирате избрания от Вас профил, собственост или изглед на собственост.

Например кликнете върху Управление на потребители в графата ПРОФИЛ, за да добавите потребители към избрания от Вас профил. За да добавите потребители към собственост, кликнете върху Управление на потребители в графата СОБСТВЕНОСТ. За да добавите цели към изглед на собственост, кликнете върху Цели в графата ИЗГЛЕД НА СОБСТВЕНОСТ.

Научете повече за профилите, собственостите и изгледите на собственост

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?