Cấu trúc tài khoản mẫu

 

Trong bài viết này:

Tổng quan về hai tài khoản Analytics

Sơ đồ dưới đây cho thấy hai cấu hình tài khoản Analytics có thể áp dụng. Trong này, Liz có cả tài khoản Analytics cá nhân và tài khoản công ty được chia sẻ với đồng nghiệp. Tài khoản công ty của cô theo dõi trang web công ty, googleanalytics.com.

Bảng dưới đây trong Hai tài khoản Analytics mẫu giúp bạn có cái nhìn hoàn thiện thông qua tình huống chi tiết cho các ví dụ được đề cập trong sơ đồ.

Phần còn lại của tài liệu này mô tả chi tiết các thành phần tạo nên hệ thống quản lý tài khoản Analytics.

Bạn cần có tài khoản Google để sử dụng Analytics

Hầu hết các sản phẩm của Google đều sử dụng Tài khoản Google để xác thực người dùng của mình, chẳng hạn như Lịch Google, Blogger và Gmail. Tài khoản Google là một hệ thống đăng nhập hợp nhất giúp đơn giản hóa trải nghiệm của bạn khi sử dụng nhiều sản phẩm của Google—sau khi đã đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình, bạn có quyền truy cập tự động vào bất kỳ sản phẩm nào khác mà mình đã đăng ký. Thông tin đăng nhập Tài khoản Google bao gồm:

 • Địa chỉ email Địa chỉ này thường có dạng username@gmail.com. Ví dụ: Liz đăng nhập vào Analytics bằng cách sử dụng liz@gmail.com làm địa chỉ email của mình.
 • Mật khẩu Sau khi Liz đăng nhập vào Gmail bằng địa chỉ email và mật khẩu của mình, cô tự động đăng nhập vào giao diện web Analytics và không phải đăng nhập lần thứ hai để xem báo cáo.

Analytics cũng sử dụng Tài khoản Google để xác thực người dùng. Ví dụ trong phần Tổng quan ở trên sử dụng tên người dùng hư cấu, liz, jimsue để minh họa tên người dùng của Tài khoản Google mẫu.

Để sử dụng Analytics, bạn phải đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu Tài khoản Google đã đăng ký. Nếu bạn chưa có Tài khoản Google, hãy tạo Tài khoản Google ngay. Việc có tài khoản Google không có nghĩa là bạn tự động được cấp quyền truy cập vào Analytics—bạn cũng phải đăng ký Analytics, đây là quy trình một lần và đơn giản.

Bạn chỉ có thể truy cập báo cáo Analytics bằng địa chỉ email Tài khoản Google hợp lệ. Bạn không thể đăng nhập vào Analytics bằng địa chỉ email do Google Apps lưu trữ.

Để biết thêm thông tin về Tài khoản Google, hãy xem Trung tâm trợ giúp Tài khoản Google.

Tài khoản Analytics

Tài khoản Analytics là phương thức để đặt tên và tổ chức cách bạn theo dõi một hoặc nhiều thuộc tính (ví dụ: trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, thiết bị điểm bán hàng) bằng cách sử dụng Analytics. Mỗi người dùng Analytics có quyền truy cập vào ít nhất một tài khoản, tài khoản họ tự tạo hoặc tài khoản họ được người khác cấp quyền truy cập. Trong mỗi tài khoản Analytics, có ít nhất một thuộc tính (ví dụ như trang web) đang được theo dõi. Như đã trình bày ở trên, tài khoản Analytics có thể được sử dụng để theo dõi một thuộc tính hoặc có thể theo dõi nhiều thuộc tính riêng biệt tùy vào yêu cầu sử dụng tài khoản.

Chỉ nên theo dõi một thuộc tính web nhất định trong một tài khoản Analytics. Theo dõi một thuộc tính web trong các tài khoản Analytics khác nhau hiện không được khuyến nghị.

Bạn không cần đăng nhập riêng cho từng tài khoản Analytics mà bạn có quyền truy cập vào. Trong ví dụ ở trên, Liz đăng nhập vào Analytics bằng ID email Tài khoản Google của mình (liz@gmail.com); sau đó, cô ấy có thể chọn bất kỳ tài khoản Analytics nào mà mình có quyền truy cập vào.

Sắp xếp các tài khoản Analytics

Nếu bạn đang sử dụng Analytics để theo dõi một trang web, việc sắp xếp tài khoản thật đơn giản: bạn sẽ có một tài khoản cho trang web của mình. Để biết cách thiết lập các tài khoản Analytics nhằm quản lý nhiều trang web, hãy ghi nhớ những điều sau đây:

 • Mỗi tài khoản Analytics có thể có tối đa 50 sản phẩm và mỗi sản phẩm có thể có tối đa 25 chế độ xem. Liên hệ với đại diện bộ phận hỗ trợ của bạn nếu bạn cần thêm sản phẩm hoặc chế độ xem.
 • Bạn có thể cấp cho người dùng quyền xem (Quản lý người dùng, chỉnh sửa, cộng tác, đọc và phân tích) trênon:
  • Tài khoản Analytics
  • Một sản phẩm trong tài khoản Analytics
  • Một chế độ xem trong sản phẩm

Khi đã ghi nhớ các thông tin đó, hãy xem xét các cách phổ biến sau mà tài khoản Analytics có thể được sử dụng:

 • Theo dõi tất cả sản phẩm do một người hoặc tổ chức sở hữu.

  Ví dụ: Bạn có thể một tài khoản Analytics có tên là Tài khoản cá nhân của tôi cho thuộc tính web cá nhân. Trong tài khoản này, bạn sẽ theo dõi trang web cá nhân cũng như blog của mình, đây là hai thuộc tính riêng biệt. Trong trường hợp này, bạn sử dụng một đoạn mã theo dõi trong các trang trên trang web đồng thời sử dụng một đoạn mã theo dõi khác cho blog của mình.

  Bạn cũng có thể thiết lập các tài khoản Analytics khác nhau cho các nhóm hoặc các bên liên quan khác nhau. Ví dụ: Nếu bạn quản lý theo dõi Analytics cho hai công ty, bạn sẽ thiết lập một tài khoản Analytics riêng cho các trang web thuộc sở hữu của mỗi công ty. Vì bạn có thể muốn cung cấp quyền truy cập quản trị cho các cá nhân trong mỗi công ty, bạn không muốn tiết lộ dữ liệu báo cáo nhạy cảm giữa các công ty, vì vậy, bạn nên theo dõi các trang web từ các công ty khác nhau trong các tài khoản riêng biệt.

 • Theo dõi một sản phẩm.

  Theo mặc định, tài khoản Analytics được thiết kế để theo dõi ít nhất một sản phẩm. Tuy nhiên, cách này cũng thích hợp để thiết lập Analytics nếu trang web/ứng dụng bạn đang theo dõi lớn và có nhiều cộng tác viên muốn xem báo cáo trên sản phẩm đó. Bằng cách này, bộ sưu tập chế độ xem trong tài khoản đều tương ứng với cùng một sản phẩm.

  Ví dụ: giả sử bạn là quản trị viên của example.com, trang web này có nhiều thư mục con. Nếu mỗi phòng ban đều muốn theo dõi phần trang web/ứng dụng của họ độc lập với những phòng ban khác, bạn có thể tạo các chế độ xem báo cáo riêng biệt trong tài khoản chỉ bao gồm dữ liệu từ một số phần nhất định. Trong trường hợp này, bạn cài đặt mã theo dõi cho trang web/ứng dụng một lần và mọi khác biệt trong chế độ xem báo cáo sẽ do chế độ xem và bộ lọc của chế độ xem xử lý.

ID tài khoản Analytics

Khi bạn tạo tài khoản trong Analytics, tài khoản sẽ được cung cấp một ID duy nhất. ID này là một phần của mã theo dõi sẽ được chèn vào mã nguồn cho trang web hoặc ứng dụng. Ví dụ: nếu mã theo dõi cho trang web của bạn sử dụng ID thuộc tính UA-10876-1, thì ID tài khoản chính là số ở giữa 10876.

Thuộc tính Analytics

 

Thuộc tính là trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc thiết bị (ví dụ: thiết bị kiosk hoặc điểm bán hàng). Một tài khoản có thể chứa một hoặc nhiều thuộc tính.

Trong mã theo dõi Analytics, thuộc tính cho chế độ xem báo cáo có ID duy nhất, ID này là kết hợp của ID tài khoản và các chữ số bổ sung. ID thuộc tính này liên kết một thuộc tính với một hoặc nhiều chế độ xem trong tài khoản Analytics. Bạn có thể tìm thấy ID trong phần Quản trị viên của Analytics hoặc bằng cách tìm kiếm UA trong mã nguồn của trang web hoặc ứng dụng của mình. Đối với ID thuộc tính UA-10876-1:

 • 10876 là số tài khoản.
 • 1 là chế độ xem trong tài khoản. Chế độ xem thứ hai cho cùng một tài khoản theo dõi thuộc tính bổ sung có thể sử dụng UA-10876-2 cho ID thuộc tính.

Chế độ xem Analytics

Chế độ xem cho Tài khoản Analytics là cổng tới báo cáo: chế độ xem này xác định dữ liệu nào từ thuộc tính của bạn sẽ xuất hiện trong báo cáo. Khi xem xét chế độ xem và cách thứ hoạt động, trước tiên hãy nhớ rằng tài khoản Analytics có thể theo dõi một thuộc tính duy nhất hoặc theo dõi nhiều thuộc tính độc lập, như được minh họa trong phần tổng quan ở trên.

Bạn có thể tạo nhiều chế độ xem cho một thuộc tính đã cho đồng thời sử dụng bộ lọc để cung cấp chế độ xem báo cáo riêng biệt cho thuộc tính. Để biết thêm thông tin về cách định cấu hình chế độ xem, hãy xem Tạo/quản lý bộ lọc chế độ xem.

Sử dụng chế độ xem chính

Khi thiết lập theo dõi trong tài khoản Analytics, cách tốt nhất là đặt chế độ xem đầu tiên cho thuộc tính làm chế độ xem chính. Chế độ xem chính không được có bộ lọc để loại trừ hoặc bao gồm các phần dữ liệu khỏi trang web/ứng dụng đang được theo dõi. Bằng cách này, bạn sẽ có chế độ xem cho thuộc tính chứa tất cả dữ liệu lịch sử kể từ khi quá trình theo dõi bắt đầu.

Nếu bạn không thiết lập chế độ xem chính nhưng thay vào đó lại có chế độ xem với bộ lọc giúp loại trừ các phần cụ thể của trang web, bạn sẽ không có bất kỳ dữ liệu nào cho các phần đã bị bộ lọc loại trừ. Ví dụ: Giả sử bạn chủ yếu muốn theo dõi người dùng truy cập trang web của bạn mình từ Hoa Kỳ. Nếu bạn thiết lập bộ lọc trên một chế độ xem duy nhất chỉ bao gồm lưu lượng truy cập từ Hoa Kỳ, bạn sẽ không bao giờ có thể xem dữ liệu chế độ lượt xem trang từ bất cứ đâu ngoài Hoa Kỳ.

Nếu bạn muốn chế độ xem được lọc, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập hai loại chế độ xem, một chế độ xem để theo dõi tất cả các phần của trang web/ứng dụng và tất cả người dùng còn chế độ xem kia thích hợp hơn với mục tiêu cụ thể giúp loại trừ một số dữ liệu. Chế độ xem chính cũng phải là chế độ xem đầu tiên mà bạn thiết lập cho trang web của mình.

Chế độ xem và dữ liệu lịch sử

Khi bạn thiết lập chế độ xem cho trang web, quá trình theo dõi dữ liệu bắt đầu ngay sau khi mã theo dõi được cài đặt trên trang web và trình duyệt của người dùng tải trang. Khi bạn đã có chế độ xem hoạt động cho trang web hiện tại và bạn có chế độ xem bổ sung sau đó kịp thời, chế độ xem bổ sung sẽ không chứa dữ liệu lịch sử mà bạn thấy trong chế độ xem đã tạo trước đó.

Ví dụ: Giả sử vào tháng 6 năm 2009 bạn thiết lập chế độ xem không được lọc để trang web của bạn thu thập tất cả lưu lượng truy cập cho trang web. Sau đó, vào tháng 9 năm 2009, bạn tạo chế độ xem bổ sung có tên là Bán hàng chỉ thu thập dữ liệu cho thư mục /bán hàng của trang web. Nếu người dùng trong chế độ xem Bán hàng tìm cách truy xuất thông tin báo cáo cho tháng 7 năm 2009, họ sẽ không thấy dữ liệu nào cho khung thời gian đó. Dữ liệu tồn tại trong chế độ xem ban đầu nhưng không thể sao chép được sang chế độ xem Bán hàng.

Chế độ xem đã được lọc

Việc có nhiều chế độ xem cho một thuộc tính thường hữu ích. Mỗi chế độ xem có thể có bộ lọc để bao gồm hoặc loại trừ các loại dữ liệu cụ thể. Bạn cũng có thể sử dụng chế độ xem đã được lọc để đảm bảo rằng nội dung chỉ được theo dõi trên miền cụ thể để loại trừ một số lưu lượng truy cập nhất định khỏi báo cáo (như lưu lượng truy cập nội bộ) hoặc để thay thế tham số truy vấn trang khó đọc bằng URI trang được trực quan hóa dễ dàng hơn. Để biết thông tin về các loại bộ lọc có sẵn cho chế độ xem và cách thiết lập bộ lọc, hãy đọc Giới thiệu về bộ lọc của chế độ xem.

Trừ khi muốn hạn chế quyền truy cập người dùng qua chế độ xem báo cáo, bạn không cần thiết phải thiết lập chế độ xem chỉ để xem các phần riêng biệt của trang web hoặc để tạo chế độ xem báo cáo thuận tiện hơn cho người dùng tài khoản của bạn. Trong nhiều trường hợp, người dùng của bạn có thể truy cập chế độ xem chính và sử dụng menu Báo cáo chi tiết về nội dung để điều hướng đến phần trang web/ứng dụng của họ. Khi ở đó, họ cũng có thể sử dụng Phân đoạn để chỉ lọc dữ liệu mà họ quan tâm và thậm chí là sử dụng tính năng đó làm phương tiện so sánh chỉ số trên tập hợp trang/màn hình của họ với toàn bộ trang web/ứng dụng.

Chia sẻ báo cáo Analytics

Bạn chia sẻ báo cáo Analytics của mình với những người khác, những người có Tài khoản Google. Những người dùng muốn xem báo cáo của bạn đó trước tiên phải bật Tài khoản Google của họ để truy cập Analytics (xem google.com/analytics để biết thêm thông tin).

Khi bạn chia sẻ báo cáo của mình với những người dùng khác, bạn có thể kiểm soát báo cáo nào họ có quyền truy cập vào bằng cách cấp cho họ quyền vào tài khoản cụ thể lưu báo cáo mà bạn muốn chia sẻ. Sau khi người dùng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bạn cũng có thể kiểm soát chế độ xem mà họ có quyền truy cập vào. Vì vậy, ví dụ như nếu bạn muốn cho phép đồng nghiệp xem các báo cáo Analytics cho tiện ích của bạn nhưng không phải cho blog hoặc trang web của bạn, bạn có thể cấp cho họ quyền truy cập vào tài khoản của bạn và sau đó chỉ truy cập vào chế độ xem mà bạn đã thiết lập để theo dõi tiện ích của mình.

Khi các đồng nghiệp của bạn có quyền truy cập vào các báo cáo, tên tài khoản xuất hiện dưới dạng lựa chọn riêng biệt trong menu thả xuống của Tài khoản của giao diện quản trị. Sau khi họ chọn tài khoản từ menu, họ sẽ chỉ xem những chế độ xem mà bạn đã cấp quyền cho họ truy cập vào. Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát truy cập vào báo cáo Analytics của mình ở nhiều cấp độ. Ngoài ra, người dùng Analytics thường có quyền truy cập vào nhiều tài khoản Analytics, cả tài khoản của riêng họ và tài khoản của người khác.

Hai tài khoản Analytics mẫu

Bảng này cung cấp trường hợp chi tiết về phần Tổng quan về hai tài khoản Analytics ở trên.
Tên tài khoản Tên chế độ xem URL ID thuộc tính Mô tả
Tài khoản cá nhân của tôi Blog của t example.blogspot.com UA-18988-2

Blog cá nhân là một trong các thuộc tính web mà Liz theo dõi trên Analytics. Cô chỉ cần một chế độ xem cho thuộc tính này, đó là Blog của tôi. Mã theo dõi cho blog của cô chứa ID thuộc tính web và ID đó tạo liên kết giữa blog của cô và bất kỳ chế độ xem nào theo dõi blog đó. Để xem báo cáo cho blog, Liz chọn chế độ xem Blog của tôi.

Các báo cáo cho Blog của tôi chỉ hiển thị lưu lượng truy cập của người dùng cho example.blogspot.com. Không có hoạt động nào trên phần khác của blogspot.com có trong báo cáo Analytics, vì vậy, người dùng đi từ www.blogspot.com tới example.blogspot.com được báo cáo là lưu lượng truy cập được giới thiệu từ bên ngoài và người dùng đi từ example.blogspot.com tới một số blog khác trên blogspot.com được báo cáo là thoát trang web.

  Trang web của tôi www.vidu.com UA-18988-1

Liz có trang web thứ hai có miền khác với blog của cô. Cô muốn tách riêng báo cáo theo dõi cho mỗi thuộc tính, vì vậy, trang web có ID thuộc tính web duy nhất. Mã theo dõi cho trang web của cô tham chiếu ID này và ID này tạo liên kết giữa trang web và chế độ xem Trang web của tôi.

Chế độ xem này chưa được lọc, vì vậy, báo cáo hiển thị tất cả lưu lượng truy cập của người dùng cho www.example.com. Bất kỳ người dùng nào đi từ trang web tới blog của cô đều được theo dõi trong báo cáo là thoát trang web, vì các thuộc tính này không có chung ID thuộc tính web và không được liên kết.

  Tiện ích của tôi 84632.gmodules.com UA-18988-3

Ngoài blog và trang web, Liz cũng có tiện ích mà cô muốn theo dõi. Tiện ích này được lưu trữ trên miền gmodules.com trong miền phụ duy nhất. Tiện ích này sử dụng ID thuộc tính web riêng thứ ba. Đối với các chế độ xem khác, chỉ hoạt động trên tiện ích được báo cáo cho chế độ xem Tiện ích của tôi.

Tài khoản của nhóm của tôi Chế độ xem chính googleanalytics.com UA-10876-1

Liz có quyền truy cập vào tài khoản Analytics có tên là Tài khoản nhóm của tôi cùng với các thành viên khác trong nhóm. Tương tự như đối với bất kỳ trang web nào, ID thuộc tính là một phần của mã theo dõi được cài đặt trên các trang của trang web.

Chế độ xem này là chế độ xem chính và thu thập tất cả lưu lượng truy cập của người dùng cho tất cả các phần của trang web googleanalytics.com. Vì đây là chế độ xem chính nên chế độ xem này không có bộ lọc loại trừ dữ liệu. Bằng cách này, tất cả dữ liệu được thu thập cho trang web và dưới dạng chế độ xem đầu tiên, chứa bản ghi lịch sử của lưu lượng truy cập từ khi bắt đầu theo dõi.

Vì quyền truy cập chế độ xem có thể bị hạn chế ở người dùng tài khoản cá nhân nên chỉ Sue có quyền truy cập vào báo cáo có trong Chế độ xem chính. Các thành viên trong nhóm Bán hàng và tiếp thị không thể xem báo cáo ở chế độ xem này vì họ không được cấp quyền truy cập.

  Doanh số googleanalytics.com/sales UA-10876-1

Trong tài khoản này, chế độ xem Bán hàng theo dõi cùng một thuộc tính như chế độ xem chính —trang web googleanalytics.com. Vì lý do này, chế độ xem sử dụng cùng một ID thuộc tính như chế độ xem chính. Chế độ xem này khác với chế độ xem chính vì sử dụng bộ lọc đặc biệt để chỉ bao gồm lưu lượng truy cập trên phần bán hàng của trang web: googleanalytics.com/sales.

Hoạt động của người dùng trên các phần khác của trang web được goi là "bên ngoài" trang web theo định nghĩa về chế độ xem. Ví dụ: Tổng số lần xem trang chỉ cho phần này của trang web và không phải cho toàn bộ googleanalytics.com. Thời gian trên trang và thời gian trên trang web chỉ áp dụng cho các trang đang được theo dõi.

Quyền truy cập vào chế độ xem này chỉ khả dụng với Sue và các thành viên của nhóm Bán hàng, kể cả Liz và Jim.

  Tiếp thị googleanalytics.com/marketing UA-10876-1 Giống như chế độ xem Bán hàng, chế độ xem Tiếp thị theo dõi trang web googleanalytics.com nhưng bộ lọc của chế độ xem này chỉ bao gồm lưu lượng truy cập tới googleanalytics.com/marketing. Trong ví dụ này, chỉ Sue và Jim có quyền truy cập vào báo cáo trong chế độ xem Tiếp thị.

Cấp bậc tài khoản, người dùng, thuộc tính và chế độ xem

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố