Örnek hesap yapıları

 

Bu makalede ele alınan konular:

İki Analytics hesabına genel bakış

Aşağıdaki diyagramda, iki olası Analytics hesabı yapılandırması gösterilmiştir. Burada, Liz hem kişisel bir Analytics hesabına hem de çalışma arkadaşlarıyla paylaşılan bir şirket hesabına sahip. Liz'in şirket hesabı, şirket web sitesini (googleanalytics.com) izlemektedir.

Aşağıdaki İki örnek Analytics hesabı bölümünde bulunan tablo, diyagramda bahsedilen örnekler için ayrıntılı bir senaryo sunarak resmi tamamlıyor.

Bu belgenin kalanında Analytics hesap yönetimini oluşturan bileşenler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Analytics'i kullanmak için Google hesabınız olmalıdır

Google Takvim, Blogger ve Gmail gibi birçok Google ürünü, kullanıcılarının kimliklerini doğrulamak için Google Hesaplarını kullanır. Google Hesabı, birden fazla Google ürününü kullanırken yaşadığınız deneyimi kolaylaştıran birleştirilmiş bir oturum açma sistemidir. Google Hesabınızla oturum açtığınızda, kaydolduğunuz diğer tüm ürünlere otomatik olarak erişim sahibi olursunuz. Google Hesaplarında oturum açma işlemi için aşağıdakiler gereklidir:

 • E-posta adresi: Bu genellikle kullaniciadi@gmail.com biçimindedir. Örneğin Liz, e-posta adresi olarak liz@gmail.com'u kullanarak Analytics'te oturum açıyor.
 • Şifre: Liz, e-posta adresini ve şifresini kullanarak Gmail hesabında oturum açtığında, Analytics web arayüzünde otomatik olarak oturum açmış olur ve raporlarını görüntülemek için ikinci kez oturum açması gerekmez.

Analytics, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için Google Hesapları da kullanır. Yukarıdaki Genel bakış bölümünde ele alınan örnekte, örnek Google Hesabı kullanıcı adlarını göstermek için kurgusal kullanıcı adları (liz, jim ve sue) kullanılmıştır.

Analytics'i kullanmak için, kayıtlı bir Google Hesabı e-posta adresi ve şifre ile oturum açmış olmanız gerekir. Bir Google hesabınız yoksa hemen Google Hesabınızı oluşturun. Bir Google Hesabınız olduğunda Analytics'e otomatik olarak erişim hakkı elde etmezsiniz. Google Analytics'e de tek seferlik basit bir işlemle kaydolmanız gerekir.

Analytics raporlarına yalnızca geçerli bir Google Hesapları e-posta adresi kullanarak erişebilirsiniz. Analytics'te, Google Apps tarafından barındırılan bir e-posta adresi kullanarak oturum açamazsınız.

Google Hesapları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Hesapları Yardım Merkezi'ne bakın.

Analytics hesapları

Analytics hesabı, Analytics'i kullanarak bir veya daha fazla mülkü (ör. web siteleri, mobil uygulamalar, satış noktası cihazları) izleme şeklinizi adlandırma ve organize etme yoludur. Her Analytics kullanıcısının, kendi oluşturduğu veya başka biri tarafından erişim hakkı verilen en az bir hesaba erişimi vardır. Her Analytics hesabında, en az bir mülk (ör. bir web sitesi) izlenmektedir. Yukarıda gösterildiği gibi, kullanım gerekliliklerine bağlı olarak, bir Analytics hesabı tek bir mülkü izlemek için kullanılabilir veya farklı pek çok mülkü izleyebilir.

Belirli bir web mülkü yalnızca tek bir Analytics hesabında izlenebilir. Farklı Analytics hesaplarında tek bir web mülkünün izlenmesi şu an için önerilmez.

Erişiminiz olan her Analytics hesabında ayrı ayrı oturum açmanız gerekmez. Yukarıdaki örnekte Liz, Google Hesapları e-posta kimliğini (liz@gmail.com) kullanarak Analytics'te oturum açmıştır. Böylece, erişim sahibi olduğu Analytics hesaplarından dilediğini seçebilir.

Analytics hesapları organizasyonu

Analytics'i tek bir web sitesini izlemek için kullanıyorsanız, hesap organizasyonu çok kolaydır: web siteniz için tek bir hesabınız olur. Analytics hesaplarını birden fazla web sitesini yönetmek üzere ayarlarken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Bir Analytics hesabı en fazla 2.000 mülke ve her mülk en fazla 25 görünüme sahip olabilir. Daha fazla mülke veya görünüme ihtiyacınız varsa destek temsilcinizle iletişime geçin.
 • Kullanıcılara aşağıdakilerle ilgili olarak görüntüleme izinleri (Kullanıcıları Yönetme, Düzenleme, Ortak Çalışma, Okuma ve Analiz) verebilirsiniz:
  • Bir Analytics hesabı
  • Bir Analytics hesabının altındaki bir mülk
  • Bir mülk altındaki görünüm

Bütün bunların ışığında, bir Analytics hesabının kullanılabileceği şu yaygın yöntemleri göz önünde bulundurun:

 • Tek bir kişi veya kuruluşun sahip olduğu tüm mülkleri izleme

  Örneğin, kişisel web mülkleriniz için Kişisel Hesabım adında bir hesabınız olabilir. Bu hesapta, ayrı mülkler olan kişisel web sitenizi ve blogunuzu izlersiniz. Bu durumda, web sitenizin sayfalarında tek bir izleme kodu, blogunuz içinse farklı bir izleme kodu kullanırsınız.

  Farklı gruplar veya paydaşlar için farklı Analytics hesapları da ayarlayabilirsiniz. Örneğin, iki şirket için Analytics izlemeyi yönetiyorsanız, her bir şirketin sahip olduğu web siteleri için ayrı birer Analytics hesabı ayarlarsınız. Her şirkette, bireylere yönetici erişimi izni vermek isteyebileceğiniz için, hassas raporlama verilerini iki şirket arasında ifşa etmek istemezsiniz. Dolayısıyla, en mantıklı hareket farklı şirketlere ait web sitelerini ayrı hesaplar kullanarak izlemek olacaktır.

 • Tek bir mülkü izleme

  Varsayılan olarak, bir Analytics hesabı en az bir mülkü izlemek için tasarlanmıştır. Ancak bu, izlemekte olduğunuz sitenin/uygulamanın boyutu büyükse ve ilgili mülkte rapor görüntülemek isteyen çeşitli katkıda bulunan kullanıcılar varsa Analytics'i ayarlamak için de iyi bir yoldur. Bu şekilde, bir hesaptaki görünümlerin koleksiyonu aynı mülke karşılık gelir.

  Örneğin çeşitli alt dizinleri olan example.com alanının yöneticisi olduğunuzu varsayalım. Her departman, sitesinin/uygulamasının bir bölümünü diğerlerinden bağımsız olarak izlemek istiyorsa, hesapta yalnızca belirli bölümlere ait verileri içeren ayrı raporlama görünümleri oluşturabilirsiniz. Bu senaryoda, site/uygulama için izleme kodunu bir sefere mahsus yüklersiniz ve raporlama görünümlerindeki tüm farklar, görünümler ve bunların filtreleri tarafından işlenir.

Analytics hesap kimliği

Analytics'te bir hesap oluşturduğunuzda, söz konusu hesap için benzersiz kimlik sağlanır. Bu kimlik sitenizin veya uygulamanızın kaynak koduna eklenen izleme kodunun bir parçasıdır. Örneğin, sitenizin izleme kodu UA-10876-1 mülk kimliğini kullanıyorsa hesap kimliği ortadaki sayı, yani 10876'dır.

Analytics mülkleri

 

Mülk bir web sitesi, mobil uygulama veya cihazdır (ör. bir gişe veya satış noktası cihazı). Bir hesapta bir veya daha fazla mülk olabilir.

Analytics izleme kodunda, bir raporlama görünümünün mülkü benzersiz bir kimliğe sahiptir. Bu kimlik, hesap kimliği ve ilave rakamların birleşiminden oluşur. Bu mülk kimliği, mülkü bir Analytics hesabındaki bir veya daha fazla görünüme bağlar. Kimliğe Analytics'in Yönetici bölümünden veya web sayfanızın ya da uygulamanızın kaynak kodunda UA- ifadesini arayarak ulaşabilirsiniz. UA-10876-1 biçimindeki bir mülk kimliğinde:

 • 10876, hesap numarasıdır.
 • 1, hesaptaki bir mülktür. Aynı hesap için, ek bir mülkü izleyen ikinci bir görünüm UA-10876-2 mülk kimliğini kullanabilir.

Analytics görünümleri

Bir Analytics Hesabının görünümü raporlara giden bir ağ geçidir is: raporlarda, mülkünüzden hangi verilerin görüneceğini belirtir. Görünümleri ve çalışma biçimlerini göz önünde bulundururken öncelikle, yukarıdaki Genel bakış bölümünde gösterildiği gibi, bir Analytics hesabının tek bir mülkü veya pek çok bağımsız mülkü izleyebileceğini aklınızda bulundurun.

Belirli bir mülk için birden fazla görünüm oluşturabilir ve mülk için farklı rapor görünümleri sağlamak üzere filtreleri kullanabilirsiniz. Görünümlerin nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Görünüm filtreleri oluşturma/yönetme bölümüne bakın.

Ana görünüm kullanma

Bir Analytics hesabında izlemeyi ayarlarken bir mülk için ilk görünümü ana görünüm haline getirmek en iyi uygulamadır. Ana görünümde, izlenmekte olan sitenin/uygulamanın verilerinden bölümler hariç tutmak veya eklemek için kullanılan bir filtre olmamalıdır. Bu sayede mülk için, izlemenin başlamasından bu yana toplanan tüm geçmiş verilerini içeren bir görünüme sahip olursunuz.

Bir ana görünüm ayarlamadıysanız ve web sitenizin belirli parçalarını hariç tutan filtreler içeren görünümleriniz varsa, filtre tarafından hariç tutulan bölümlere ilişkin herhangi bir veriniz olmaz. Örneğin, asıl olarak sitenizi Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyaret eden kullanıcıları izlemek istediğinizi varsayalım. Tek bir görünümde, yalnızca ABD'den gelen trafiği içeren bir filtre ayarlarsanız, trafiğe ilişkin sayfa görüntüleme verilerini ABD dışında herhangi bir ülke için hiçbir zaman göremezsiniz.

Filtrelenmiş görünümler istiyorsanız, iki görünüm türü ayarlamanızı öneririz: biri sitenin/uygulamanın tüm bölümlerini ve tüm kullanıcıları izlemek için, biri de belirli bir amaca uygun olarak belirli verileri hariç tutmak için. Ana görünüm de, siteniz için oluşturduğunuz ilk görünüm olmalıdır.

Görünümler ve geçmiş verileri

Bir web sitesi için bir görünüm ayarladığınızda, izleme kodu web sitenize yüklendiğinde ve bir kullanıcının tarayıcısında sayfa yüklenir yüklenmez veri izleme başlar. Mevcut bir web sitesi için işlev gören bir görünümünüz zaten varsa ve zaman içinde ek bir görünüm daha ilave ederseniz, ek görünüm, daha önce oluşturulan görünümde gördüğünüz geçmiş verilerini içermez.

Örneğin, Haziran 2009'da web siteniz için, sitenin tüm trafiği hakkında veri toplayan filtrelenmemiş bir görünüm ayarladığınızı varsayalım. Daha sonra Eylül 2009'da, web sitesinin yalnızca /sales dizini için veri toplayan Satış adında ek bir görünüm oluşturuyorsunuz. Satış görünümünün kullanıcıları Temmuz 2009'a ait rapor bilgilerini almaya çalışırsa bu zaman dilimi için veri göremez. Söz konusu veriler ilk görünümde mevcut değildir, ancak Satış görünümüne kopyalanabilir.

Filtrelenmiş görünümler

Tek bir mülk için birden fazla görünüme sahip olmak genellikle kullanışlı bir uygulamadır. Her görünümde, belirli türde verileri dahil eden veya hariç tutan filtreler bulunabilir. Filtrelenmiş görünümleri; içeriğin yalnızca belirli bir alanda izlendiğinden emin olmak, belirli trafik verilerini rapordan hariç tutmak (ör. dahili trafik verilerini) veya okunması zor sayfa sorgusu parametrelerini daha kolayca görselleştirilebilen sayfa URI'leri ile değiştirmek için de kullanabilirsiniz. Görünümlerde kullanılabilen filtre türleri ve bunları ayarlama hakkında bilgi için Görünüm filtreleri hakkında başlıklı makaleyi okuyun.

Raporlama görünümleri yoluyla kullanıcı erişimini kısıtlamak zorunda olmadığınız sürece, yalnızca sitenin farklı bölümlerini görüntülemek veya hesap kullanıcılarınız için raporlama görünümünün kullanımını kolaylaştırmak amacıyla görünümler ayarlamak gereksiz olabilir. Çoğu durumda kullanıcılarınız ana görünüme erişebilir ve İçerik açılır menüsünü kullanarak web sitesinin veya uygulamanın ilgili bölümüne gidebilir. İstedikleri bölüme eriştiklerinde, yalnızca ilgilendikleri verileri filtrelemek için Segmentler'i de kullanabilirler. Hatta bu özelliği, kendi sayfa veya ekran gruplarındaki metrikleri web sitesinin ya da uygulamanın tamamıyla karşılaştırmak için bir araç olarak da kullanabilirler.

Analytics raporlarını paylaşma

Analytics raporlarınızı, Google Hesapları olan başka kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Raporlarınızı görmek isteyen kullanıcılar öncelikle Google Hesaplarını, Analytics erişimi için etkinleştirmelidir (bilgi edinmek için bkz. google.com/analytics).

Raporlarınızı başka kullanıcılarla paylaştığınızda, paylaşmak istediğiniz raporun bulunduğu spesifik hesaba erişim izni vererek kullanıcıların hangi raporlara erişebileceklerini kontrol edebilirsiniz. Kullanıcılar hesabınıza erişim iznine sahip olduğunda, hangi görünüme erişebileceklerini de kontrol edebilirsiniz. Dolayısıyla, örneğin, çalışma arkadaşlarınızın gadget'ınıza ilişkin Analytics raporlarına erişmesine izin vermek istiyor, ancak blogunuza veya web sitenize erişmelerini istemiyorsanız, onlara hesabınıza erişim izni verebilir, ardından da yalnızca gadget'ınızı izlemek için ayarladığınız görünüme erişmelerine izin verebilirsiniz.

Çalışma arkadaşlarınız raporlara erişim sahibi olduğunda, hesap adınız, yönetici arayüzünün Hesaplar açılır menüsünde ayrı bir bölümde görünür. Menüden hesabı seçtiklerinde yalnızca onlara erişmeleri için izin vermiş olduğunuz görünümleri görürler. Bu sayede, Analytics raporlarınıza erişimi birden fazla düzeyde kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, Analytics kullanıcılarının, hem kendilerinin hem de başkalarının olmak üzere çeşitli Analytics hesaplarına erişim sahibi olması sık görülen bir durumdur.

İki örnek Analytics hesabı

Bu tabloda, yukarıdaki İki Analytics hesabına genel bakış bölümünde anlatılanlara ilişkin ayrıntılı bir senaryo sunulmuştur.
Hesap Adı Görünüm Adı URL Mülk Kimliği Açıklama
Kişisel Hesabım Blogum example.blogspot.com UA-18988-2

Kişisel blog, Liz'in Analytics'te izlediği web mülklerinden biridir. Bu mülk için yalnızca bir görünüme ihtiyacı vardır: Blogum. Blogunun izleme kodu, web mülkü kimliğini içermektedir ve bu kimlik blogu ile onu izleyen tüm görünümler arasında ilişkilendirme kurmaktadır. Bloga ilişkin raporları görüntülemek için Liz Blogum görünümünü seçer.

Blogum raporlarında yalnızca example.blogspot.com için kullanıcı trafiği gösterilir. Analytics raporlarında blogspot.com sitesinin başka hiçbir bölümüne ait etkinlik yer almaz. Dolayısıyla, www.blogspot.com sitesinden example.blogspot.com bloguna gelen kullanıcılar yönlendirilen trafik olarak raporlanır ve example.blogspot.com blogundan blogspot.com sitesindeki başka bir bloga giden kullanıcılar siteden çıkmış olarak raporlanır.

  Web Sitem www.example.com UA-18988-1

Liz'in, blogundan farklı bir alana sahip ikinci bir web sitesi var. Her mülk için ayrı izleme raporları tutmak istediği için web sitesi, benzersiz bir web mülkü kimliğine sahip. Sitesinin izleme kodu bu kimliği referans alır ve bu kimlik, web sitesi ile Web Sitem görünümü arasında ilişkilendirme oluşturur.

Bu görünüm filtresizdir. Dolayısıyla raporlarda www.example.com ile ilgili tüm kullanıcı trafiği gösterilmektedir. Bu mülkler aynı web mülkü kimliklerini paylaşmadıkları ve bağlantılı olmadıkları için, Liz'in sitesinden bloguna giden tüm kullanıcılar raporlarda siteden çıkmış olarak izlenir.

  Gadget'ım 84632.gmodules.com UA-18988-3

Bir bloga ve web sitesine ek olarak Liz izlemek istediği bir gadget'a sahiptir. Bu gadget, gmodules.com alanında benzersiz bir alt alan altında barındırılmaktadır. Bu gadget farklı, üçüncü bir web mülkü kimliği kullanmaktadır. Diğer görünümlerde olduğu gibi, Gadget'larım görünümü için yalnızca gadget'taki etkinlikler raporlanır.

Ekibimin Hesabı Ana Görünüm googleanalytics.com UA-10876-1

Liz, diğer ekip üyeleriyle birlikte, Ekibimin Hesabı adındaki Analytics hesabına erişim sahibidir. Herhangi bir web sitesinde olduğu gibi, mülk kimliği web sitesindeki sayfalara yüklenen izleme kodunun bir parçasıdır.

Bu görünüm, ana görünümdür ve googleanalytics.com web sitesinin tüm bölümlerine ilişkin kullanıcı trafiği verilerini toplar. Ana görünüm olduğu için, verileri hariç tutan filtreler içermez. Bu sayede siteye ilişkin tüm veriler toplanır ve ilk görünüm olarak, izlemenin başlamasından bu yana toplanan geçmiş trafik verilerinin kaydını içerir.

Görünüm erişimi, bireysel hesap kullanıcıları ile kısıtlanabileceğinden, Ana Görünümde bulunan raporlara yalnızca Sue erişim sahibidir. Satış ve Pazarlama ekibinin üyelerine erişim izni verilmemiş olduğu için, bu görünümdeki raporları göremezler.

  Satış googleanalytics.com/sales UA-10876-1

Bu hesapta, Satış görünümleri ana görünümle aynı mülkü izler; googleanalytics.com web sitesi. Bu nedenle, ana görünümle aynı mülk kimliğini kullanmaktadır. Bu görünümde, web sitesinin yalnızca satış bölümündeki (googleanalytics.com/sales) trafiği içerecek şekilde özel bir filtre kullanıldığından bu, ana görünümden farklıdır.

Sitenin diğer bölümlerindeki kullanıcı etkinliği, görünümün tanımı gereği sitenin "dışı" olarak değerlendirilir. Örneğin, toplam sayfa görüntüleme sayısı googleanalytics.com sitesinin tamamı için değil, sitenin yalnızca bu bölümüne yönelik olacaktır. Sayfada geçirilen süre ve sitede geçirilen süre yalnızca izlenen sayfalar için geçerli olacaktır.

Bu görünüme yalnızca Sue ve Satış ekibi üyeleri (Liz ve Jim dahil) erişebilir.

  Pazarlama googleanalytics.com/marketing UA-10876-1 Satış görünümü gibi Pazarlama görünümü de googleanalytics.com web sitesini izlemektedir, ancak bu görünümde kullanılan filtre yalnızca googleanalytics.com/marketing trafiğini içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu örnekte, Pazarlama görünümündeki raporlara yalnızca Sue ve Jim erişebilmektedir.

Hesaplar, kullanıcılar, mülkler ve görünümler hiyerarşisi

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

true
Kendi öğrenme rotanızı seçin

Google Analytics 4'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yeni bir kaynak olan google.com/analytics/learn adresine göz atın. Videolar, makaleler ve rehberli akışlar içeren yeni web sitesi Google Analytics Discord, Blog, YouTube kanalı ve GitHub deposuna bağlantılar da sunuyor.

Hemen öğrenmeye başlayın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
6327844576069314729
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
69256