Exempel på kontostrukturer

 

Innehåll i artikeln:

Översikt över två Analytics-konton

Följande diagram visar två möjliga konfigurationer av Analytics-konton. Här har Liz både ett personligt Analytics-konto och ett företagskonto som hon delar med sina kolleger. Företagskontot är kopplat till företagets webbplats googleanalytics.com.

Tabellen i Två exempel på Analytics-konton nedan visar ett detaljerat scenario med exemplen i diagrammet.

I resten av det här dokumentet beskriver vi i detalj hur du hanterar Google Analytics-konton.

Du behöver ett Google-konto för att använda Analytics

I de flesta produkter från Google, som Google Kalender, Blogger och Gmail, autentiseras användarna via ett Google-konto. Google-kontot är ett enhetligt inloggningssystem som gör det enklare att använda flera produkter från Google samtidigt. När du har loggat in på ditt Google-konto har du automatiskt åtkomst till alla andra produkter som du har registrerat dig för. Inloggningen på Google-kontot inbegriper

 • en e-postadress Vanligtvis på formen användarnamn@gmail.com. Liz loggar till exempel in på Analytics med e-postadressen liz@gmail.com.
 • ett lösenord När Liz loggar in på Gmail med sin e-postadress och sitt lösenord blir hon automatiskt inloggad i Analytics-webbgränssnittet och behöver inte logga in en gång till när hon vill se sina rapporter.

Också i Google Analytics autentiseras användarna via deras Google-konton. I översikten ovan används Liz, Jim och Sue som exempel på användarnamn i Google-konton.

Du måste vara inloggad med e-postadress och lösenord för ett registrerat Google-konto innan du kan använda Google Analytics. Om du inte har ett Google-konto kan du skapa ditt Google-konto nu. Google-kontot ger dig inte automatiskt åtkomst till Analytics. Du måste även registrera dig för Google Analytics med en enkel engångsprocedur.

Du kan bara komma åt Analytics-rapporter om du anger en giltig e-postadress till ett Google-konto. Du kan inte logga in på Analytics med en e-postadress för Google Apps.

Mer information om Google-konton finns i hjälpcentret för Google-konton.

Analytics-konton

Analytics-kontot är ett sätt att namnge och strukturera hur du spårar egendomar (till exempel webbplatser, mobilappar och enheter) med Analytics. Varje Analytics-användare har åtkomst till minst ett konto, antingen ett de själva har skapat eller ett de har fått åtkomst till av någon annan. Minst en egendom (som en webbplats) spåras i varje Analytics-konto. Som du ser ovan kan du använda ett Analytics-konto för att spåra en enskild egendom eller flera separata egendomar beroende på situationen.

Varje given egendom bör spåras i ett enda Analytics-konto. Vi rekommenderar inte att du spårar en och samma webbegendom i flera olika Analytics-konton.

Du behöver inte logga in separat på varje Analytics-konto du har åtkomst till. I exemplet ovan loggar Liz in på Google Analytics med e-postadressen i sitt Google-konto (liz@gmail.com). Sedan kan hon välja bland Analytics-kontona hon har åtkomst till.

Strukturera Analytics-konton

Om du spårar en enstaka webbplats med Analytics är kontostrukturen enkel eftersom du bara har ett enda konto för din webbplats. Tänk på följande när du skapar Analytics-konton för att hantera flera webbplatser:

 • Varje Analytics-konto kan ha upp till 50 egendomar och varje egendom kan ha upp till 25 vyer. Kontakta den supportansvariga om du behöver fler egendomar eller vyer.
 • Du kan ge användare behörigheter (Hantera användare, Redigera, Samarbeta, Läsa och Analysera) för
  • ett Analytics-konto
  • en egendom i ett Analytics-konto
  • en vy i en egendom.

Ha detta i åtanke när du läser följande vanliga sätt att använda Analytics-konton:

 • Spåra alla egendomar som tillhör en enskild person eller ett företag.

  Anta att du har skapat Analytics-kontot Mitt personliga konto för dina personliga webbegendomar. I det här kontot spårar du din personliga webbplats och blogg, som utgör två separata egendomar. Då använder du ett spårningskodavsnitt på sidorna på webbplatsen och ett annat i din blogg.

  Du kan även skapa olika Analytics-konton för olika grupper eller intressenter. Om du till exempel administrerar Analytics-spårning för två företag skapar du olika Analytics-konton för respektive företags webbplatser. I det här fallet är det bäst att spåra företagens webbplatser i separata konton, eftersom du troligen vill ge administrativ åtkomst till personer på företagen och inte vill göra känslig data tillgänglig mellan företagen.

 • Spåra en enstaka egendom.

  Som standard är Analytics-kontot inställt på att spåra minst en egendom. Detta är också ett bra sätt att konfigurera Analytics om webbplatsen/appen du spårar är stor och det finns ett stort antal medarbetare som vill se rapporter för egendomen. På det här sättet kopplas alla vyer i kontot till samma egendom.

  Tänk dig att du är administratör för example.com, som har ett antal underkataloger. Om varje avdelning vill spåra sin del av webbplatsen/appen oberoende av de andra, kan du skapa avgränsade rapportvyer i kontot som enbart visar data från vissa delar. I så fall infogar du spårningskoden för webbplatsen/appen en gång och hanterar eventuella ändringar i rapportvyerna via vyerna och deras filter.

Konto-id för Analytics

När du skapar ett konto i Analytics får det ett unikt id. Detta id är en del av spårningskoden som du infogade i källkoden till din webbplats eller app. Om spårningskoden för din webbplats till exempel använder egendoms-id UA-10876-1 utgörs konto-id:t av siffrorna i mitten, 10876.

Analytics-egendomar

 

En egendom är en webbplats, mobilapp eller enhet (till exempel en informationskiosk eller kassaenhet.) Ett konto kan innehålla en eller flera egendomar.

I Analytics-spårningskoden har egendomen i en rapportvy ett unikt id, som är en kombination av konto-id:t och ytterligare siffror. Detta egendoms-id kopplar en egendom till en eller flera vyer i ett Analytics-konto. Du hittar id:t i avsnittet Administratör i Analytics eller genom att söka efter ”UA-” i källkoden till din webbplats eller app. I egendoms-id:t UA-10876-1 är

 • 10876 kontonumret
 • 1 en vy i kontot. En andra vy för samma konto som spårar en annan egendom skulle kunna ha UA-10876-2 som egendoms-id.

Analytics-vyer

Vyn i ett Analytics-konto utgör själva ingången till rapporterna. Den avgör vilken data från egendomen som ska visas i rapporterna. Kom ihåg att ett Analytics-konto kan spåra en enskild egendom eller flera separata egendomar, som i översikten ovan.

Du kan skapa flera vyer för en och samma egendom och använda filter för att skapa separata rapportvyer för egendomen. Mer information om hur du konfigurerar vyer finns i Skapa/hantera filter i vyer.

Använda en huvudvy

När du ställer in spårning i ett Analytics-konto är det en god idé att ange den första vyn som huvudvy för egendomen. Huvudvyn ska inte innehålla några filter som utesluter eller tar med delar av data från webbplatsen/appen som spåras. På så sätt får du en vy för egendomen som innehåller all tidigare data sedan spårningen inleddes.

Om du inte använder en huvudvy utan i stället har vyer med filter som utesluter vissa delar av webbplatsen, kommer du inte åt data för de delar som utesluts av filtret. Anta till exempel att du främst vill spåra användare som besöker din webbplats från Sverige. Om du skapar ett filter för en enstaka vy som enbart visar trafik från Sverige kan du aldrig se sidvisningsdata för trafik från andra länder.

Om du vill använda filtrerade vyer rekommenderar vi att skapar två typer av vyer, en för att spåra alla delar av webbplatsen/appen och alla användare, och en som är bättre anpassad för ett visst syfte och som utesluter viss data. Huvudvyn bör även vara den första vyn du skapar för din webbplats.

Vyer och tidigare data

När du skapar en vy för en webbplats startar dataspårningen så fort du har infogat spårningskoden på webbplatsen och en användare läser in en sida i sin webbläsare. Om du redan har en fungerande vy för en befintlig webbplats och lägger till en ytterligare vy vid ett senare tillfälle, innehåller den andra vyn inte den tidigare data som ingår i den första vyn.

Anta att du i juni skapar en ofiltrerad vy för din webbplats som samlar in all trafik till webbplatsen. I september skapar du ytterligare en vy med namnet Försäljning som enbart samlar in data för katalogen /försäljning på webbplatsen. Om personer som använder vyn Försäljning försöker hämta rapportinformation för juli ser de ingen data för den perioden. Informationen finns i den första vyn men kan inte kopieras över till vyn Försäljning.

Filtrerade vyer

Det är ofta praktiskt att ha flera vyer för en och samma egendom. Varje vy kan innehålla filter som tar med eller utesluter specifika typer av data. Du kan även använda filtrerade vyer om du vill se till att innehåll bara spåras på en viss domän, om du vill utesluta viss trafik (till exempel intern trafik) från rapporterna eller om du vill ersätta svårtolkade sidfrågeparametrar med mer lättbegripliga sid-URI:er. Du kan läsa mer om vilka filtertyper som är tillgängliga för vyer och hur du skapar dem i Om vyfilter.

Om du inte behöver begränsa användaråtkomsten via rapportvyerna kan det vara onödigt att skapa vyer enbart för att visa särskilda delar av webbplatsen eller göra det enklare för kontoanvändarna att läsa rapporterna. Ofta kan användarna komma åt huvudvyn och använda menyn Detaljnivå på innehåll när de vill hitta sin del av webbplatsen/appen. När de väl är där kan de också använda segment och filtrera fram den data de är intresserade av eller jämföra mätvärden för sina sidor/skärmar med hela webbplatsen/appen.

Dela Analytics-rapporter

Du kan dela dina Analytics-rapporter med andra som har Google-konton. Användare som vill se dina rapporter måste först aktivera Analytics-åtkomst i sitt Google-konto (se google.se/analytics för mer information).

När du delar dina rapporter med andra kan du styra vilka rapporter de ska ha åtkomst till genom att ge dem behörigheter till ett visst konto som innehåller rapporten du vill dela. När användarna har åtkomst till ditt konto kan du också styra vilken vy de ska ha åtkomst till. Om du till exempel vill att dina kolleger ska kunna se Analytics-rapporter för din gadget men inte för din blogg eller webbplats, kan du ge dem åtkomst till ditt konto och sedan bara till den vy som du har ställt in för att spåra din gadget.

När dina kolleger har åtkomst till rapporterna visas kontonamnet som ett separat alternativ på rullgardinsmenyn Konton i administratörsgränssnittet. När de väljer kontot på menyn ser de bara de vyer som du har gett dem åtkomst till. Det innebär att du kan styra åtkomsten till dina Analytics-rapporter på flera olika nivåer. Det är dessutom vanligt att Analytics-användare har åtkomst till flera olika Analytics-konton, både egna och andras.

Två exempel på Analytics-konton

Tabellen nedan innehåller ett detaljerat scenario som beskrivs i Översikt över två Analytics-konton ovan.
Konto Vy Webbadress Egendoms-id Beskrivning
Mitt personliga konto Min blogg example.blogspot.com UA-18988-2

En av webbegendomarna som Liz spårar på Analytics är hennes personliga blogg. Hon behöver en enda vy för egendomen Min blogg. Spårningskoden för bloggen innehåller webbegendomens id, som kopplar bloggen till alla vyer som spårar den. För att visa rapporter för bloggen väljer Liz vyn Min blogg.

Rapporterna för Min blogg visar enbart användartrafik för example.blogspot.com. Ingen aktivitet från andra delar av blogspot.com visas i Analytics-rapporterna, så användare som kommer från www.blogspot.com till example.blogspot.com rapporteras som externt hänvisad trafik, och användare från example.blogspot.com till en annan blogg på blogspot.com rapporteras som att ha lämnat webbplatsen.

  Min webbplats www.example.com UA-18988-1

Liz har en andra webbplats på en annan domän än sin blogg. Hon vill använda separata spårningsrapporter för respektive egendom och använder ett unikt webbegendoms-id för webbplatsen. Spårningskoden på webbplatsen hänvisar till detta id, som kopplar webbplatsen till vyn Min webbplats.

Den här vyn är ofiltrerad, så rapporterna visar all användartrafik för www.example.com. Användare som navigerar från hennes webbplats till hennes blogg registreras i rapporterna som användare som lämnar webbplatsen, eftersom dessa egendomar inte delar webbegendoms-id:n och inte är kopplade.

  Min gadget 84632.gmodules.com UA-18988-3

Utöver bloggen och webbplatsen har Liz också en gadget som hon vill spåra. Gadgeten finns på en unik underdomän på domänen gmodules.com. Gadgeten använder ett tredje separat webbegendoms-id. Precis som med de andra vyerna rapporteras aktivitet i gadgeten enbart i vyn Min gadget.

Mitt teams konto Huvudvy googleanalytics.com UA-10876-1

Liz och de andra medlemmarna i teamet har åtkomst till Analytics-kontot Mitt teams konto. Precis som när det gäller alla webbplatser är egendomens id en del av spårningskoden som används på webbplatsens sidor.

Den här vyn är huvudvyn och visar all användartrafik till alla delar av webbplatsen googleanalytics.com. Eftersom den är huvudvyn har den inga filter som utesluter data. Den samlar in all data för webbplatsen och innehåller all tidigare trafikdata från när spårningen startade.

Eftersom åtkomsten till vyerna kan begränsas till enskilda kontoanvändare har bara Sue åtkomst till rapporterna i huvudvyn. Medlemmar i sälj- och marknadsföringsteamet kan inte se rapporterna i den här vyn eftersom de inte har getts åtkomst.

  Försäljning googleanalytics.com/sales UA-10876-1

I det här kontot spårar Försäljning-vyerna samma egendom som huvudvyn, webbplatsen googleanalytics.com. Den använder därför samma egendoms-id som huvudvyn. Den skiljer sig från huvudvyn eftersom den innehåller ett särskilt filter som bara tar med trafik från försäljningsdelen av webbplatsen: googleanalytics.com/sales.

I den här vyn räknas användaraktivitet på andra delar av webbplatsen som ”utanför” webbplatsen. Till exempel räknas totalt antal sidvisningar enbart för den här delen av webbplatsen, inte för hela googleanalytics.com. Tid på sidan och tid på webbplatsen gäller också endast sidorna som spåras.

Åtkomsten till vyn är bara tillgänglig för Sue och medlemmarna i försäljningsteamet, som Liz och Jim.

  Marknadsföring googleanalytics.com/marketing UA-10876-1 Precis som vyn Försäljning spårar vyn Marknadsföring webbplatsen googleanalytics.com, men filtret tar bara med trafik till googleanalytics.com/marketing. I det här exemplet har bara Sue och Jim åtkomst till rapporterna i vyn Marknadsföring.

Hierarki för konton, användare, egendomar och vyer

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt