Eksempler på kontostrukturer

 

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Oversikt over to Analytics-kontoer

I følgende diagram kan du se to mulige konfigurasjoner for Analytics-kontoer. Liz har her både en personlig Analytics-konto og en firmakonto hun deler med kollegene sine. Med firmakontoen sporer hun nettstedet til selskapet, googleanalytics.com

I tabellen i delen To eksempler på Analytics-kontoer nedenfor kompletterer vi bildet med et detaljert scenario for eksemplene som nevnes i diagrammet.

I resten av dette dokumentet beskriver vi inngående komponentene som utgjør administrering av Analytics-kontoer.

Du må ha en Google-konto for å kunne bruke Analytics

I de fleste Google-produktene blir det brukt Google-kontoer for å autentisere det aktuelle produktets brukere. Dette skjer blant annet i Google Kalender, Blogger og Gmail. En Google-konto er et enhetlig påloggingssystem som forenkler det å bruke flere Google-produkter. Når du har logget på Google-kontoen din, har du automatisk tilgang til alle andre produkter du er registrert for. Pålogging til Google-kontoer omfatter følgende:

 • En e-postadresse Adressen har som regel dette formatet: brukernavn@gmail.com. Liz logger for eksempel på Analytics med e-postadressen liz@gmail.com.
 • Et passord Når Liz logger på Gmail-kontoen sin med e-postadressen og passordet sitt, blir hun automatisk logget på nettgrensesnittet i Analytics, og hun trenger ikke å logge på for andre gang for å få se rapportene sine.

I Analytics brukes også Google-kontoer for å autentisere brukere. I eksempelet i oversikten ovenfor bruker vi de fiktive brukernavnene Liz, Jim og Sue som eksempler på brukernavn i Google-kontoer.

For å bruke Analytics må du være pålogget med e-postadressen og passordet for en registrert Google-konto. Hvis du ikke har noen Google-konto, kan du opprette en Google-konto nå. Du har ikke automatisk tilgang til Analytics bare fordi du har en Google-konto. Du må også registrere deg for Analytics, men det er en enkel prosess du må gjennom én gang.

For å få tilgang til Analytics-rapporter er du nødt til å ha en gyldig e-postadresse som er knyttet til en Google-konto. Du kan ikke logge på Analytics med en e-postadresse knyttet til Google Apps-domenet.

Du kan finne ut mer om Google-kontoer i brukerstøtten for Google-kontoer.

Analytics-kontoer

En Analytics-konto er et verktøy der du bruker Google Analytics for å navngi og organisere måten du sporer én eller flere områder på (f.eks. nettsteder, mobilapper og enheter på salgssted). Alle Analytics-brukere har tilgang til minst én konto. Denne kan de ha opprettet på egenhånd eller ha fått tilgang til via andre. I enhver Analytics-konto blir minst ett område sporet (f.eks. et nettsted). Som det vises ovenfor kan du bruke en Analytics-konto for å spore ett enkelt område eller mange atskilte områder. Dette kommer helt an på hva som er formålet med sporingen.

Et gitt nettområde skal ikke spores i flere enn én Analytics-konto. Vi kan foreløpig ikke anbefale sporing av ett nettområde i flere Analytics-kontoer.

Du må ikke logge på de enkelte Analytics-kontoene du har tilgang til, individuelt. I det ovennevnte eksempelet logger Liz på Analytics med e-postadresse-ID-en (liz@gmail.com) for Google-kontoen sin. Hun kan deretter velge en hvilken som helst av Analytics-kontoene hun har tilgang til.

Organisering av Analytics-kontoer

Hvis du bruker Analytics for å spore ett enkelt nettsted, er kontoorganiseringen enkel – da har du nemlig én konto for nettstedet. Hvis du vil konfigurere Analytics-kontoer for sporing av flere nettsteder, må du huske på følgende:

 • Enhver Analytics-konto kan ha inntil 50 områder, og hvert område kan ha inntil 25 datautvalg. Ta kontakt med en representant for brukerstøtten om du trenger flere områder eller datautvalg.
 • Du kan gi brukere tillatelser knyttet til datautvalg (brukeradministrering, redigering, redigeringstilgang, lese og analysere) i:
  • en Analytics-konto
  • et område under en Analytics-konto
  • Et datautvalg under et område

Med dette i tankene kan du vurdere følgende vanlige måter Analytics-kontoer kan brukes på:

 • Spor alle områder som eies av én enkelt person eller organisasjon.

  Du kan for eksempel ha en Analytics-konto med navnet «Min personlige konto» for de personlige nettområdene dine. I denne kontoen kan du spore det personlige nettstedet og den personlige bloggen din, som er to separate områder. I et slikt tilfelle kan du bruke én sporingskodebit på sidene på nettstedet og en annen i bloggen din.

  Du kan også velge å konfigurere ulike Analytics-kontoer for ulike grupper eller interessenter. Hvis du for eksempel administrerer Analytics-sporing for to selskaper, kan du konfigurere en separat Analytics-konto for nettstedene som eies av hvert selskap. Ettersom du kanskje vil gi administratortilgang til individer i hvert selskap, må du unngå at sensitive rapporteringsdata fra ett selskap kan leses av det andre selskapet. Av denne grunn er det fornuftig å spore nettstedene til ulike selskaper gjennom separate kontoer.

 • Spor ett enkelt område.

  Analytics-kontoer er som standard utviklet for sporing av minst ett område. Det er også fornuftig med en slik konfigurasjon av Analytics dersom appen eller nettstedet du sporer, er stort og har en rekke bidragsytere som er interessert i rapporter om ulike datautvalg på dette området. Med en slik konfigurasjon blir hele samlingen av datautvalg innen en konto knyttet til ett område.

  Tenk deg at du er administrator for example.com, som har en rekke underkataloger. Dersom hver avdeling vil spore sin del av appen eller nettstedet uavhengig av andre avdelinger, kan du opprette atskilte rapporteringsvisninger innen kontoen, som bare inneholder data fra visse deler. I et slikt scenario installerer du sporingskoden for appen eller nettstedet én gang, og alle forskjeller rapporteringsvisningene mellom blir håndtert av datautvalgene og de tilhørende filtrene.

Konto-ID for Analytics

Når du oppretter en konto i Analytics, blir kontoen tilordnet en unik ID. Denne ID-en er del av sporingskoden som satte inn kildekoden for appen eller nettstedet ditt. Hvis sporingskoden for nettstedet ditt for eksempel har område-ID-en UA-10876-1, er konto-ID-en det midtstilte nummeret, altså 10876.

Analytics-områder

 

Et område er et nettsted, en mobil-app eller en enhet (f.eks. en kioskenhet eller en enhet for et salgssted). En konto kan inneholde ett eller flere områder.

I Analytics-sporingskoden har området for en rapporteringsvisning en unik ID, som er en kombinasjon av konto-ID-en og ytterligere tall. Denne område-ID-en kobler sammen et område med ett eller flere datautvalg i en Analytics-konto. Du kan finne ID-en i Administrator-delen av Analytics eller ved å søke etter UA- i kildekoden for appen eller nettsiden din. For område-ID-en UA-10876-1:

 • Er 10876 kontonummeret.
 • Er 1 et datautvalg i kontoen. Hvis det finnes et annet datautvalg for den samme kontoen, og dette sporer et annet område, kan UA-10876-2 for eksempel være område-ID-en.

Analytics-datautvalg

Datautvalget for en Analytics-konto er inngangsporten til rapportene. Det er det som bestemmer hvilke data fra det aktuelle området som vises i rapportene. Når du vurderer datautvalg og hvordan disse fungerer, må du først huske på at Analytics-kontoer kan spore ett enkelt område eller mange uavhengige områder, som illustrert i oversikten ovenfor.

Du kan opprette flere enn ett datautvalg for et gitt område og bruke filtre for å sikre adskilte rapporteringsvisninger for området. For å finne ut mer om hvordan du kan konfigurere datautvalg, må du lese gjennom artikkelen om oppretting og administrering av filtre for datautvalg.

Bruk av hoveddatautvalg

Når du konfigurerer sporing i en Analytics-konto, er det en god fremgangsmåte å legge til det første datautvalget for et område som et hoveddatautvalg. Et hoveddatautvalg skal ikke inneholde noen filtre som ekskluderer eller inkluderer bestemte deler av dataene fra appen eller nettstedet som spores. Dette gjør at du har et datautvalg for området som inneholder alle historiske data siden sporingen ble igangsatt.

Hvis du ikke konfigurerer noe hoveddatautvalg, men i stedet har datautvalg med filtre som ekskluderer bestemte deler av nettstedet, blir du ikke sittende igjen med noen data om de delene som filteret ekskluderer. Tenk deg for eksempel at du hovedsakelig vil spore brukere fra USA på nettstedet. Hvis du konfigurerer et filter i ett enkelt datautvalg som bare inkluderer trafikk fra USA, får du aldri se data om sidevisninger som stammer fra trafikk fra andre steder enn USA.

Hvis du vil bruke filtrerte datautvalg, anbefaler vi at du konfigurerer to typer datautvalg: ett som sporer alle deler av appen eller nettstedet samt alle brukere, og ett datautvalg eller en kombinasjon av andre typer datautvalg som er bedre egnet med tanke på spesielle mål der visse data må utelukkes. Hoveddatautvalget skal dessuten være det første datautvalget du konfigurerer for nettstedet ditt.

Datautvalg og historiske data

Når du konfigurerer et datautvalg for et nettsted, starter datasporingen så fort sporingskoden er installert på nettstedet og en bruker laster inn en side i nettleseren sin. Hvis du allerede har et fungerende datautvalg på et eksisterende nettsted og du så legger til et ekstra datautvalg senere, kommer ikke dette ekstra datautvalget til å inneholde de historiske dataene som er tilgjengelige i datautvalget du opprettet tidligere.

Tenk deg for eksempel at du i juni i 2009 konfigurerer et ufiltrert datautvalg for nettstedet, og at det samler inn all trafikk til nettstedet. I september i 2009 oppretter du så et ekstra datautvalg med navnet Salg, som bare samler inn data for «/salgskatalogen» på nettstedet. Hvis brukerne av Salg-datautvalget forsøker å hente ut rapportinformasjon for juli i 2009, finner de ikke ingen data for denne tidsperioden. Dataene eksisterer i det opprinnelige datautvalget, men kan ikke kopieres over i Salg-datautvalget.

Filtrerte datautvalg

Det kan ofte være nyttig å ha flere datautvalg for ett enkelt område. I hvert datautvalg kan du ha filtre som inkluderer eller ekskluderer bestemte datatyper. Du kan også bruke filtrerte datautvalg for å sikre at innhold spores bare på ett bestemt domene, hvis du vil ekskludere bestemt trafikk fra rapportene (f.eks. intern trafikk) eller erstatte tungleste søkeparametere med mer lesevennlige side-URI-er. Du kan finne ut mer om filtertypene som er tilgjengelige for datautvalg, og hvordan du konfigurerer dem, ved å se Om filtre for datautvalg.

Med mindre du vil begrense brukertilgangen via rapporteringsvisningene, kan det virke unødig å konfigurere datautvalg bare i den hensikt å kunne se atskilte deler av nettstedet, eller for å gjøre rapporteringsvisningen mer praktisk for brukerne dine. I mange tilfeller har brukerne tilgang til hoveddatautvalget, og de kan gå til sin del av appen eller nettstedet via Detaljer om innhold-menyen. Når de har kommet seg dit, kan de også bruke segmenter for å filtrere ut alt annet enn dataene de har lyst til å se. De kan til og med bruke segmenter for å sammenligne beregninger for settet av sidene/skjermene sine med appen eller nettstedet i sin helhet.

Deling av Analytics-rapporter

Du kan dele Analytics-rapportene dine med andre som også har en Google-konto. Brukere som vil lese rapportene dine, må først aktivere Google-kontoen sin for tilgang til Analytics (mer om dette på google.com/analytics).

Når du deler rapportene dine med andre brukere, kan du selv kontrollere hvilke rapporter de gis tilgang til. Du gjør dette ved å gi brukerne tilgangsrettigheter til kontoen som inneholder rapporten du vil dele. Når du har gitt brukere tilgang til kontoen din, kan du også kontrollere hvilke datautvalg de kan s Så hvis du for eksempel vil la kollegene dine lese Analytics-rapporten om modulen din, men ikke gi dem tilgang til bloggen eller nettstedet ditt, kan du gi dem tilgang til kontoen din, og så angi at de bare skal ha tilgang til datautvalget som sporer modulen.

Når kollegene dine har tilgang til rapportene, vises kontonavnet som et separat utvalg i Kontoer-rullegardinmenyen i det administrative grensesnittet. Når kollegene har valgt kontoen fra menyen, får de bare se de datautvalgene du har gitt dem tilgang til. På denne måten kan du kontrollere tilgang til Analytics-rapportene dine på flere nivåer. I tillegg er det vanlig at Analytics-brukere har tilgang til en rekke Analytics-kontoer, både sine egne og andres.

To eksempler på Analytics-kontoer

I denne tabellen kan du se et detaljert scenario for Oversikt over to Analytics-kontoer (som ble diskutert ovenfor).
Kontonavn Navn på datautvalg Nettadresse Område-ID Beskrivelse
Min personlige konto Bloggen min example.blogspot.com UA-18988-2

Den personlige bloggen er et av nettområdene Liz sporer på Analytics. Hun trenger bare ett datautvalg, Bloggen min, for dette området. Sporingskoden for bloggen hennes inneholder nettområde-ID-en, og denne ID-en kobler sammen bloggen og eventuelle datautvalg som sporer den. For å kunne lese rapportene for bloggen velger Liz Bloggen min-datautvalget.

Rapportene for Bloggen min inneholder bare trafikk for example.blogspot.com. Analytics-rapportene inneholder ikke noe aktivitet fra andre deler av blogspot.com, så brukere som går fra www.blogspot.com til example.blogspot.com, blir rapportert som ekstern henvisningstrafikk. For brukere som går fra example.blogspot.com til en annen blogg på blogspot.com, blir det rapportert en utgang fra nettstedet.

  Nettstedet mitt www.eksempel.com UA-18988-1

Liz har et nettsted til, og domenet der er et annet enn det bloggen hennes har. Hun vil ha separate sporingsrapporter for hvert område, og derfor har nettstedet en unik nettområde-ID. Sporingskoden for nettstedet hennes referer til denne ID-en, og det er denne ID-en som knytter nettstedet sammen med datautvalget Nettstedet mitt.

Dette datautvalget er ufiltrert, så rapportene inneholder all brukertrafikk for www.eksempel.com. Alle brukere som går fra nettstedet til bloggen, blir registrert som at de forlater nettstedet i rapportene, ettersom disse områdene ikke deler nettområde-ID og ikke er knyttet sammen.

  Modulen min 84632.gmodules.com UA-18988-3

I tillegg til en blogg og et nettsted har Liz også en modul hun liker å spore. Et unikt underdomene på gmodules.com-domenet er vert for modulen. Med denne modulen har vi en tredje adskilt nettområde-ID. Som med andre datautvalg er det bare aktivitet i modulen det rapporteres om i datautvalget Modulene mine.

Kontoen til teamet mitt Hoveddataut googleanalytics.com UA-10876-1

Liz – og andre teammedlemmer – har tilgang til Analytics-kontoen med navnet Kontoen til teamet mitt. Som med alle nettsteder er område-ID-en en del av sporingskoden som er installert på sidene på nettstedet.

Dette datautvalget er hoveddatautvalget og samler inn all brukertrafikk for alle deler av googleanalytics.com-nettstedet. Ettersom dette er hoveddatautvalget, har det ingen filtre som ekskluderer data. På denne måten blir alle data for nettstedet samlet inn, og som det første datautvalget inneholder det en historisk oversikt over trafikk fra sporingen ble igangsatt.

Ettersom tilgangen til datautvalget kan begrenses for individuelle kontobrukere, er det bare Sue som har tilgang til rapportene i hoveddatautvalget. Medarbeiderne i salgs- og markedsføringsteamet kan ikke lese rapportene i dette datautvalget, ettersom de ikke er gitt tilgang.

  Salg googleanalytics.com/sales UA-10876-1

I denne kontoen sporer Sales (salg)-datautvalget samme område som hoveddatautvalget, nemlig googleanalytics.com-nettstedet. Av denne grunn bruker det samme område-ID som hoveddatautvalget. Det skiller seg fra hoveddatautvalget ved at det bruker et spesialfilter som utelukkende tar med trafikk til salgsdelen av nettstedet: googleanalytics.com/sales.

Brukeraktivitet på andre deler av nettstedet regnes som «utenfor» nettstedet i henhold til definisjonen av datautvalget. Totalt antall sidevisninger gjenspeiler for eksempel bare sidevisninger på denne delen av nettstedet, ikke på googleanalytics.com i sin helhet. Tid på siden og tid på nettstedet gjelder bare for sidene som spores.

Det er bare Sue og medarbeiderne i salgsteamet, innbefattet Liz og Joe, som har tilgang til dette datautvalget.

  Markedsføring googleanalytics.com/marketing UA-10876-1 Som Sales (salg)-datautvalget sporer også Marketing (markedsføring)-datautvalget googleanalytics.com-nettstedet, men filtrene tar bare med trafikk fra googleanalytics.com/marketing. I dette eksempelet er det bare Sue og Jim som har tilgang til rapportene i Marketing (markedsføring)-datautvalget.

Hierarki av kontoer, brukere, områder og datautvalg

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?