Eksempler på kontostrukturer

Ettersom en konto-egenskap-visning-relasjon kan ha mange former, er det mest nyttig for deg å organisere dem i henhold til dine personlige behov eller forretningsbehov.

For eksempel:

 • Hvis du ønsker å samle inn data for det personlige nettstedet ditt og den personlige bloggen din, kan du lage én konto med to egenskaper og de nødvendige visningene for hver egenskap: én egenskap (og tilknyttede visninger) for nettstedet ditt og en annen profil (og tilknyttede visninger) for bloggen din.
 • Hvis du ønsker å samle inn data bare for bedriftsnettstedet ditt, kan du bruke én konto med den ene egenskapen og én eller flere visninger. Hvis bedriften din har forskjellige avdelinger som ønsker å spore sine områder av nettstedet atskilt fra hverandre, kan du lage en visning for hver av disse avdelingene, og konfigurere hver visning slik at den bare inneholder relevante data.
 • Hvis du administrerer Analytics for flere nettsteder som tilhører flere kunder, kan du gå frem på forskjellige måter:
  • Lag en egen Analytics-konto for hver kunde, og så mange egenskaper og visninger som nødvendig i hver konto. Med denne type organisering kan du gi kundene tilgang til Analytics-kontoene sine, og sikre at kundene ikke kan vise andre kunders data.
  • Lag én konto med separate egenskaper og visninger for hver kunde. Du kan begrense brukertilgangen til relevante egenskaper og visninger ved å bruke tillatelser. En mulig, og potensielt katastrofal, ulempe med denne tilnærmingen er at hvis du på et senere tidspunkt skulle tilordne tillatelser til en bruker på kontonivå, kan den aktuelle brukeren se data for andre kunders egenskaper og visninger i den aktuelle kontoen.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
 • Svært unyttig
 • Ikke særlig nyttig
 • Litt nyttig
 • Svært nyttig
 • Ekstremt nyttig