Voorbeeldaccountstructuren

 

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Overzicht van twee Analytics-accounts

In het volgende diagram worden twee mogelijke configuraties van Analytics-accounts getoond. Liset heeft in dit voorbeeld zowel een persoonlijk Analytics-account als een bedrijfsaccount dat ze deelt met collega's. Met haar bedrijfsaccount houdt ze de website van het bedrijf (googleanalytics.com) bij.

In onderstaande tabel met twee Google Analytics-accounts als voorbeeld wordt dit verduidelijkt aan de hand van een gedetailleerd scenario voor de voorbeelden in het diagram.

In de rest van dit artikel worden in detail de onderdelen van Google Analytics-accountbeheer beschreven.

U heeft een Google-account nodig om Analytics te gebruiken

De meeste Google-producten, zoals Google Agenda, Blogger en Gmail, gebruiken Google-accounts voor de verificatie van gebruikers. Een Google-account is een uniform inlogsysteem voor eenvoudig gebruik van meerdere Google-producten. Wanneer u bent ingelogd op uw Google-account, heeft u automatisch toegang tot elk product waarvoor u zich heeft aangemeld. Inloggen op uw Google-account bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een e-mailadres Dit ziet er meestal als volgt uit: gebruikersnaam@gmail.com. Liz logt bijvoorbeeld bij Analytics in met haar e-mailadres liz@gmail.com.
 • Een wachtwoord Als Liz met haar e-mailadres en wachtwoord is ingelogd bij Gmail, is ze automatisch ook ingelogd bij de webinterface van Google Analytics en hoeft ze niet nog eens in te loggen om haar rapporten te bekijken.

Ook Google Analytics gebruikt Google-accounts voor de verificatie van gebruikers. In het voorbeeld in het bovenstaande overzicht worden de fictieve gebruikersnamen liz, jim en sue gebruikt ter illustratie van de mogelijke gebruikersnamen voor Google-accounts.

U moet zijn ingelogd met het e-mailadres en wachtwoord van uw geregistreerde Google-account om Google Analytics te gebruiken. Als u geen Google-account heeft, kunt u hier een Google-account maken. Beschikt u over een Google-account, dan heeft u niet automatisch toegang tot Google Analytics. Hiervoor moet u zich afzonderlijk aanmelden. Dit hoeft slechts eenmaal en is heel eenvoudig.

U kunt rapporten in Google Analytics alleen openen als u een geldig e-mailadres van Google-accounts gebruikt. U kunt niet inloggen bij Analytics met een e-mailadres dat wordt gehost door Google Apps.

Raadpleeg het Helpcentrum van Google-accounts voor meer informatie.

Analytics-accounts

Met een Google Analytics-account kunt u via Google Analytics property's (bijvoorbeeld websites, mobiele apps of apparaten op verkooppunten) een naam geven en bepalen hoe u de prestaties hiervan wilt bijhouden. Elke Google Analytics-gebruiker heeft de beschikking over ten minste één account. Dit kan een account zijn dat hij zelf heeft gemaakt, maar ook een account waartoe iemand anders hem toegang heeft gegeven. In elk Analytics-account wordt ten minste één property (zoals een website) bijgehouden. Zoals hierboven wordt weergegeven, kunt u met uw Google Analytics-account één property of meerdere afzonderlijke property's bijhouden. Dit is afhankelijk van de gebruiksvereisten.

Een bepaalde webproperty moet slechts in één Google Analytics-account worden bijgehouden. Het wordt afgeraden om één webproperty in verschillende Analytics-accounts bij te houden.

U hoeft niet afzonderlijk in te loggen voor elk Analytics-account dat u heeft, In het bovenstaande voorbeeld logt Liz in bij Google Analytics met het e-mailadres van haar Google-account (liz@gmail.com). Ze kan vervolgens alle Analytics-accounts selecteren die ze gebruikt.

Organisatie van Analytics-accounts

Als u Analytics gebruikt om één website bij te houden, is organisatie van uw account eenvoudig: u heeft één account voor uw website. Als u Analytics-accounts wilt instellen voor het beheer van meerdere websites, moet u rekening houden met het volgende:

 • Elk Analytics-account kan maximaal 50 property's hebben en elke property kan maximaal 25 dataweergaven hebben. Neem contact op met de ondersteuningsafdeling als u meer property's of dataweergaven nodig heeft.
 • U kunt weergaverechten (Gebruikers beheren, Bewerken, Samenwerken, Lezen en analyseren) verlenen aan gebruikers voor:
  • Een Analytics-account
  • Een property in een Analytics-account
  • Een dataweergave in een property

Bekijk de volgende manieren waarop een Analytics-account kan worden gebruikt:

 • Alle property's bijhouden van één persoon of organisatie.

  U kunt bijvoorbeeld een Analytics-account hebben voor uw persoonlijke webproperty's, met de naam 'Mijn persoonlijke account'. In dit account houdt u uw persoonlijke website en uw blog bij, wat afzonderlijke property's zijn. In dit geval gebruikt u één trackingcodefragment op de pagina's van uw website en gebruikt u een ander trackingcodefragment voor uw blog.

  U kunt ook verschillende Analytics-accounts instellen voor verschillende groepen of stakeholders. Als u bijvoorbeeld de gegevens van twee bedrijven bijhoudt in Analytics, kunt u een afzonderlijk Analytics-account maken voor de websites van elk van beide bedrijven. U wilt hierbij waarschijnlijk beheerderstoegang toekennen aan personen bij elk bedrijf. Om te voorkomen dat deze bedrijven gevoelige rapportagegegevens aan elkaar blootstellen, is het nuttig om de websites van afzonderlijke bedrijven in afzonderlijke accounts bij te houden.

 • Eén property bijhouden.

  Een Analytics-account is standaard bedoeld voor de tracking van ten minste één property. Dit is echter ook een goede manier om Analytics in te stellen als de site of app die u bijhoudt, groot is en een aantal bijdragers heeft die de rapporten van deze property willen bekijken. Op deze manier komt de verzameling van dataweergaven in een account overeen met dezelfde property.

  Stel dat u de beheerder bent van example.com. Deze website heeft een aantal subdirectory's. Als elke afdeling het eigen gedeelte van de site of app onafhankelijk van anderen wil bijhouden, kunt u afzonderlijke rapportageweergaven in het account maken die elk alleen de gegevens van een bepaald gedeelte bevatten. In dit scenario installeert u eenmalig de trackingcode voor de site of app. De verschillende rapportageweergaven komen vervolgens tot stand dankzij de dataweergaven en de bijbehorende filters.

ID van Analytics-account

Wanneer u een account maakt in Google Analytics, wordt het account gekoppeld aan een unieke ID. Deze ID is onderdeel van de trackingcode die wordt ingevoegd in de broncode van uw site of app. Als de trackingcode voor uw site bijvoorbeeld property-ID UA-10876-1 gebruikt, is de reeks in het midden (10876) de account-ID.

Analytics-property's

 

Een property is een website, mobiele app of apparaat (bijvoorbeeld een kiosk of een apparaat op een verkooppunt). Een account kan een of meer property's bevatten.

In de Analytics-trackingcode heeft de property voor een rapportageweergave een unieke ID. Dit is een combinatie van de account-ID en extra tekens. Deze property-ID koppelt een property aan een of meer dataweergaven in een Analytics-account. U kunt de ID vinden in het gedeelte 'Beheerder' van Analytics. U kunt ook zoeken op UA in de broncode van uw website of app. Voor de property-ID UA-10876-1:

 • is 10876 het accountnummer.
 • is 1 een dataweergave in het account. Voor een tweede dataweergave voor hetzelfde account die een extra property bijhoudt, kan de property-ID UA-10876-2 zijn.

Analytics-dataweergaven

De dataweergave voor een Analytics-account is het uitgangspunt voor de rapporten: de dataweergave bepaalt welke gegevens van uw property in de rapporten worden weergegeven. Houd er bij dataweergaven altijd rekening mee dat een Analytics-account één property of verschillende afzonderlijke property's kan bijhouden, zoals geïllustreerd in het bovenstaande voorbeeld.

U kunt in een property meer dan één dataweergave maken en filters toepassen voor afzonderlijke rapportageweergaven van de property. Raadpleeg Dataweergavefilters maken/beheren voor meer informatie over de configuratie van dataweergaven.

Een hoofddataweergave gebruiken

Als u tracking instelt voor een Analytics-account, is het verstandig de eerste dataweergave voor een property in te stellen als hoofddataweergave. Een hoofddataweergave moet geen filters hebben waarmee gedeelten van de gegevens van de website of app die wordt bijgehouden, worden uitgesloten of opgenomen. Hierdoor krijgt u een dataweergave waarin alle historische gegevens voor de property aanwezig zijn vanaf het moment waarop de tracking is gestart.

Als u geen hoofddataweergave instelt, maar dataweergaven heeft met filters die bepaalde gedeelten van uw website uitsluiten, beschikt u niet over gegevens voor de gedeelten die zijn uitgesloten door het filter. Stel dat u hoofdzakelijk bent geïnteresseerd in het bijhouden van gebruikers van uw website die zich in de Verenigde Staten bevinden. Als u een filter instelt voor één dataweergave dat alleen verkeer uit de Verenigde Staten opneemt, kunt u nooit de gegevens over paginaweergaven van buiten de Verenigde Staten bekijken.

Als u gefilterde dataweergaven wilt, raden we u aan om twee dataweergavetypen in te stellen: een om alle gedeelten van de website of app en alle gebruikers bij te houden en een (of meer) voor een bepaald doel, waarin bepaalde gegevens worden uitgesloten. De hoofddataweergave moet de eerste dataweergave zijn die u voor uw website instelt.

Dataweergaven en historische gegevens

Wanneer u een dataweergave voor een website instelt, worden gegevens bijgehouden zodra de trackingcode is geïnstalleerd op de website en de browser van een gebruiker een pagina laadt. Als u al een werkende dataweergave heeft voor een bestaande website en u later een extra dataweergave toevoegt, bevat de extra dataweergave niet de historische gegevens die u kunt zien in de eerder gemaakte dataweergave.

Stel dat u in juni 2009 een ongefilterde dataweergave instelt voor uw website en u al het verkeer voor de website bijhoudt. In september 2009 maakt u een extra dataweergave die u Verkoop noemt. Deze dataweergave verzamelt uitsluitend gegevens voor de verkoopdirectory van de website. Als gebruikers van de dataweergave Verkoop rapportagegegevens zoeken uit juli 2009, zijn er geen gegevens voor die periode beschikbaar. De gegevens zijn beschikbaar in de eerste dataweergave, maar deze kunnen niet worden gekopieerd naar de dataweergave Verkoop.

Gefilterde dataweergaven

Het is vaak handig om meerdere dataweergaven voor één property te hebben. Elke dataweergave kan filters hebben waarmee u bepaalde typen gegevens kunt opnemen of uitsluiten. U kunt gefilterde dataweergaven ook gebruiken om ervoor te zorgen dat er alleen content op een specifiek domein wordt bijgehouden, om bepaald verkeer (zoals intern verkeer) uit te sluiten van uw rapporten of om moeilijk leesbare queryparameters op de pagina te vervangen door eenvoudiger gevisualiseerde pagina-URI's. Lees Over dataweergavefilters voor meer informatie over de typen filters die beschikbaar zijn voor dataweergaven en hoe u deze instelt.

Tenzij u de gebruikerstoegang via de rapportageweergaven wilt beperken, is het niet nodig dataweergaven in te stellen uitsluitend om bepaalde gedeelten van de site te bekijken of om het voor uw accountgebruikers gemakkelijker te maken rapporten weer te geven. In veel gevallen kunnen uw gebruikers de hoofddataweergave bekijken en kunnen zij via het menu 'Gedetailleerd inhoudsrapport' hun gedeelte van de website of app selecteren. Daar kunnen ze ook segmenten gebruiken om alleen de gegevens te filteren waarin ze zijn geïnteresseerd. De gefilterde gegevens kunnen worden gebruikt om statistieken op hun set pagina's of schermen te vergelijken met die van de gehele website of app.

Analytics-rapporten delen

U deelt uw Analytics-rapporten met andere mensen die een Google-account hebben. De gebruikers die uw rapporten willen bekijken, moeten hun Google-account eerst inschakelen voor toegang tot Analytics (zie google.com/analytics voor meer informatie).

Als u uw rapporten deelt met andere gebruikers, kunt u beheren welke rapporten ze kunnen bekijken door rechten toe te wijzen voor een specifiek account dat het rapport bevat dat u wilt delen. Zodra gebruikers toegang hebben tot uw account, kunt u ook bepalen welke dataweergave ze kunnen openen. Als u bijvoorbeeld voor uw collega's de Analytics-rapporten voor uw gadget beschikbaar wilt maken, maar niet die voor uw blog of uw website, kunt u ze toegang geven tot uw account en vervolgens alleen tot de dataweergave die u heeft ingesteld voor het bijhouden van uw gadget.

Als uw collega's toegang hebben tot de rapporten, wordt de accountnaam als afzonderlijke selectie weergegeven in het dropdown-menu 'Accounts' van de beheerdersinterface. Wanneer ze het account in het menu selecteren, krijgen ze alleen de dataweergaven te zien waarvoor u ze toegang heeft gegeven. Op deze manier kunt u de toegang tot uw Analytics-rapporten op verschillende niveaus beheren. Het is gebruikelijk dat gebruikers van Google Analytics toegang hebben tot verschillende accounts, zowel hun eigen accounts als die van anderen.

Twee Analytics-accounts als voorbeeld

Deze tabel geeft een gedetailleerd scenario van het bovenstaande overzicht van twee Analytics-accounts.
Accountnaam Dataweergavenaam URL Property-ID Beschrijving
Mijn persoonlijke account Mijn blog example.blogspot.com UA-18988-2

Een van de webproperty's die Liz in Google Analytics bijhoudt, is een persoonlijke blog. Ze heeft voor deze property slechts één dataweergave nodig: Mijn blog. De trackingcode voor haar blog bevat de webproperty-ID. Met deze ID wordt haar blog gekoppeld aan alle dataweergaven die de blog bijhouden. Liz selecteert de dataweergave Mijn blog om rapporten voor de blog weer te geven.

In de rapporten voor Mijn blog wordt alleen gebruikersverkeer getoond voor example.blogspot.com. De Analytics-rapporten bevatten geen activiteit op andere gedeelten van blogspot.com. Gebruikers die van www.blogspot.com naar example.blogspot.com gaan, worden dus gerapporteerd als extern doorverwezen verkeer en gebruikers die van example.blogspot.com naar een andere blog op blogspot.com gaan, worden gerapporteerd als gebruikers die de site verlaten.

  Mijn website www.example.com UA-18988-1

Liz heeft een tweede website met een ander domein dan haar blog. Ze wil afzonderlijke trackingrapporten voor elke property. De website heeft daarom een unieke webproperty-ID. De trackingcode voor haar site verwijst naar deze ID en met deze ID wordt de website gekoppeld aan de dataweergave Mijn website.

Deze dataweergave is ongefilterd, dus de rapporten geven al het gebruikersverkeer weer voor www.example.com. Gebruikers die van haar website naar haar blog gaan, worden in de rapporten bijgehouden als gebruikers die de site verlaten, omdat deze property's niet dezelfde webproperty-ID hebben en niet aan elkaar zijn gelinkt.

  Mijn gadgets 84632.gmodules.com UA-18988-3

Naast haar blog en haar website heeft Liz ook een gadget die ze wil bijhouden. De gadget wordt gehost op het domein gmodules.com onder een uniek subdomein. Deze gadget heeft een derde afzonderlijke webproperty-ID. Net als bij de andere dataweergaven wordt er alleen activiteit voor de gadget gerapporteerd in de dataweergave Mijn gadgets.

Account van mijn team Hoofddataweergave googleanalytics.com UA-10876-1

Liz heeft toegang tot het Analytics-account met de naam Account van mijn team, samen met andere teamleden. De property-ID maakt, net als bij andere websites, deel uit van de trackingcode die op de webpagina's is geïnstalleerd.

Deze dataweergave is de hoofddataweergave waarin al het gebruikersverkeer wordt verzameld voor alle gedeelten van de website googleanalytics.com. Omdat dit de hoofddataweergave is, worden er geen filters toegepast die gegevens uitsluiten. Hierdoor worden alle gegevens voor de site verzameld en bevat deze dataweergave alle verkeersgegevens sinds de dataweergave is gemaakt.

De toegang tot dataweergaven kan door afzonderlijke accountgebruikers worden beperkt. Daarom heeft alleen Sue toegang tot de rapporten in de hoofddataweergave. De leden van het verkoop- en marketingteam kunnen de rapporten in deze dataweergave niet zien, omdat ze geen toegang tot deze dataweergave hebben gekregen.

  Verkoop googleanalytics.com/sales UA-10876-1

In dit account wordt in de dataweergave Verkoop dezelfde property bijgehouden als in de hoofddataweergave (de website googleanalytics.com). Daarom wordt dezelfde property-ID gebruikt als voor de hoofddataweergave. De dataweergave verschilt van de hoofddataweergave, omdat er een speciaal filter wordt gebruikt om alleen verkeer in het verkoopgedeelte van de website (googleanalytics.com/sales) op te nemen.

Gebruikersactiviteit in andere gedeelten van de site wordt door deze dataweergave gezien als 'buiten' de site. Het totale aantal paginaweergaven geldt bijvoorballeen voor dit gedeelte van de site en niet voor de volledige site googleanalytics.com. 'Tijd op pagina' en 'Tijd op site' gelden alleen voor de pagina's die worden bijgehouden.

Toegang tot deze dataweergave is alleen beschikbaar voor Sue en de leden van het verkoopteam, waaronder Liz en Joe.

  Marketing googleanalytics.com/marketing UA-10876-1 Net als de dataweergave Verkoop wordt in de dataweergave Marketing de website googleanalytics.com bijgehouden, maar door het filter wordt alleen verkeer naar googleanalytics.com/marketing opgenomen. In dit voorbeeld hebben alleen Sue en Jim toegang tot de rapporten in de dataweergave Marketing.

De hiërarchie van accounts, gebruikers, property's en dataweergaven

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?