Voorbeeldaccountstructuren

Omdat de relaties van uw account-property-dataweergave veelvormig kan zijn, kunt u ze organiseren overeenkomstig uw persoonlijke of zakelijke behoeften.

Bijvoorbeeld:

 • Als u gegevens wilt verzamelen voor uw persoonlijke website en persoonlijke blog, dan kunt u een account met twee property's aanmaken en de noodzakelijke dataweergaven voor iedere property: een property (en bijbehorende dataweergaven) voor uw website en een andere property (en bijbehorende dataweergaven) voor uw blog.
 • Als u louter en alleen gegevens wilt verzamelen voor de website an uw bedrijf, dan kunt u een enkel account gebruiken met die ene property en één of meer dataweergaven. Als uw bedrijf bestaat uit meerdere afdelingen die elk afzonderlijk van elkaar hun eigen gedeelte van de site willen bijhouden, dan kunt u een dataweergave maken voor elke afdeling en iedere dataweergave configureren zodat dit alleen de relevante gegevens bevat.
 • Als u Google Analytics beheert voor meerdere websites die aan meerdere klanten toebehoren, dan zijn er verschillende benaderingen die u kunt toepassen:
  • Maak een afzonderlijk Google Analytics-account aan voor iedere klant en zoveel property's en dataweergave als noodzakelijk is binnen ieder account. Door op deze wijze te organiseren, kunt u uw klanten toegang bieden tot hun Google Analytics-account en voorhindert u dat klanten gegevens van elkaar kunnen zien.
  • Maak één account met afzonderlijke property's en dataweergaven voor iedere klant. U kunt gebruikerstoegang tot de relevante property's en dataweergaven beperken met rechten. Een groot potentieel nadeel van deze benadering is dat een gebruiker de property's en dataweergaven van een andere klant in dat account kan zien wanneer u achtereenvolgens rechten toewijst aan die gebruiker op het accountniveau.

Hoe nuttig is dit artikel:

Feedback is geregistreerd. Hartelijk dank.
 • Helemaal niet nuttig
 • Niet erg nuttig
 • Een beetje nuttig
 • Erg nuttig
 • Uitermate nuttig