Példák fiókstruktúrákra

 

A cikk tartalma:

Két Analytics-fiók áttekintése

Az alábbi ábra két lehetséges Analytics-fiók konfigurációját mutatja be. Itt Liz egyszerre rendelkezik egy személyes Analytics-fiókkal és egy kollégáival megosztott vállalati fiókkal. Vállalati fiókja a googleanalytics.com webhelyet követi.

A lenti, Két példa Analytics-fiók táblázat teszi teljessé a képet az ábrán említett példák részletes forgatókönyvének ismertetésével.

A dokumentum többi része részletesen bemutatja az Analytics fiókkezelési komponenseit.

Az Analytics használatához szükség van egy Google-fiókra

A legtöbb Google-termék Google-fiókokat használ a felhasználók hitelesítésére, ilyenek például a Google Naptár, a Blogger és a Gmail. A Google-fiók egy egységes bejelentkezési rendszer, amely leegyszerűsíti a több Google-termék használatának élményét – ha egyszer bejelentkezik Google-fiókjába, automatikus hozzáférést kap a többi termékhez, amelyekbe korábban regisztrált. A Google-fiók a következő bejelentkezési adatokat használja:

 • Egy e-mail-címet: ez tipikusan felhasználónév@gmail.com formátumú. Például Liz a liz@gmail.com e-mail címmel jelentkezik be az Analytics-fiókjába.
 • Egy jelszót: miután Liz bejelentkezik Gmail-fiókjába e-mail-címe és jelszava segítségével, automatikusan beléptetésre kerül az Analytics internetes felületén, és nem kell másodszor is bejelentkeznie a jelentések megtekintéséhez.

Az Analytics is Google-fiókokat használ a felhasználók hitelesítéséhez. A fenti áttekintés a liz, a jim és a sue fiktív felhasználónevet használja a példa Google-fiók-felhasználónevek bemutatására.

Az Analytics használatához be kell jelentkeznie egy regisztrált Google-fiókhoz tartozó e-mail-címmel és jelszóval. Ha nincs Google-fiókja, hozza létre Google-fiókját most. A Google-fiók birtoklása nem biztosít hozzáférést automatikusan az Analytics szolgáltatáshoz – az Analytics használatára külön kell regisztrálni, ami egy egyszeri, rövid folyamat.

Az Analytics jelentéseihez csak érvényes Google-fiók-e-mail-cím használatával férhet hozzá. Analytics-fiókjába nem tud bejelentkezni a Google-alkalmazások által szolgáltatott e-mail címmel.

A Google-fiókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Google-fiók Súgót.

Analytics-fiókok

Az Analytics-fiók egy vagy több tulajdon (pl. webhelyek, mobilalkalmazások, eladáshelyi eszközök) Analytics segítségével való nyomon követési módjának elnevezését és rendszerezését lehetővé tevő eszköz. Minden Analytics-felhasználónak hozzáférése van legalább egy fiókhoz, vagy egy általa létrehozotthoz, vagy egy olyanhoz, amelyhez hozzáférést kapott valaki mástól. Minden Analytics-fiókban szerepel legalább egy nyomon követett tulajdon (például egy webhely). Ahogyan az a fentiekből kiderül, az Analytics-fiók alkalmazható egyetlen tulajdon, illetve sok különböző tulajdon nyomon követésére is a használati igényektől függően.

Egy adott internetes tulajdont csak egyetlen Analytics-fiókban javasolt nyomon követni. Egy internetes tulajdon különböző Analytics-fiókokban történő nyomon követése jelenleg nem ajánlott.

Nem kell külön bejelentkeznie minden Analytics-fiókba, amelyhez hozzáférése van. A fenti példában Liz a Google-fiókja e-mail-azonosítójával (liz@gmail.com) jelentkezik be az Analytics szolgáltatásba; ezután kiválaszthatja bármelyik Analytics-fiókot, amelyhez hozzáférése van.

Az Analytics-fiókok rendszerezése

Ha az Analytics segítségével követ nyomon egyetlen weboldalt, a fiókok rendszerezése egyszerű: egyetlen fiókja lesz webhelyéhez. Több webhely kezelésére szolgáló Analytics-fiókok beállításakor tartsa szem előtt a következőket:

 • Minden Analytics-fiókban legfeljebb 50 tulajdon lehet, és minden tulajdonhoz legfeljebb 25 nézet tartozhat. Forduljon támogatási képviselőjéhez, ha több tulajdonságra vagy nézetre van szüksége.
 • A felhasználóknak megtekintési hozzáféréseket adhat (Felhasználókezelés, Szerkesztés, Együttműködés, Olvasás és elemzés) a következőkh:
  • Analytics-fiók
  • Analytics-fiókon belüli tulajdon
  • Tulajdonon belüli nézet

Ezeket szem előtt tartva, tekintse meg az Analytics-fiókok gyakori felhasználási módjait:

 • Egy személy vagy szervezet minden tulajdonának nyomon követése.

  Például lehet egy Személyes fiókom nevű fiókja személyes internetes tulajdonainak. Ebben a fiókban személyes webhelyét és blogját követné nyomon, amelyek különálló tulajdonok. Ebben az esetben egy kódrészletet használna webhelye lapjain és egy másikat blogján.

  Létrehozhat különböző Analytics-fiókokat befektetők különböző csoportjainak. Például ha két vállalat Analytics-nyomkövetését kezeli, létrehozhat egy külön Analytics-fiókot az egyes vállalatok webhelyeinek Mivel előfordulhat, hogy szeretne adminisztrátori hozzáférést biztosítani az egyes vállalatok munkatársainak és nem szeretné, ha a vállalatok látnák egymás érzékeny jelentésadatait, ezért érdemes a különböző vállalatok webhelyeit külön fiókokban nyomon követni.

 • Egyetlen tulajdon nyomon követése.

  Alapértelmezés szerint egy Analytics-fiók legalább egy tulajdon nyomon követésére szolgál. Azonban ez is egy jó mód, hogy létrehozzon egy Analytics-fiókot, ha a nyomon követett webhely/alkalmazás nagy, és számos közreműködő érdekelt a tulajdon jelentéseinek megtekintésében. Ily módon az egy fiókon belüli nézetek gyűjteménye ugyanahhoz a tulajdonhoz tartozik.

  Tegyük fel például, hogy Ön az example.com rendszergazdája, a webhelynek pedig számos alkönyvtára van. Ha az egyes részlegek a többitől függetlenül kívánják nyomon követni a webhely/alkalmazás saját hatáskörbe tartozó részét, létrehozhatnak külön jelentésnézeteket a fiókon belül, amelyek csak bizonyos részek adatait tartalmazzák. Ebben az esetben elég egyszer telepítenie a követőkódot a webhelyre/alkalmazásba, és a jelentésnézetek eltéréseit a nézetek, illetve a szűrőik kezelik majd.

Analytics-fiókazonosító

Amikor létrehoz egy fiókot az Analytics szolgáltatásban, a fiók kap egy egyedi azonosítót. Ez az azonosító a webhely vagy az alkalmazás forráskódjába beillesztendő követőkód része. Ha például a webhely követőkódja az UA-10876-1 tulajdonazonosítót használja, a fiókazonosító a középső szám: 10876.

Analytics-tulajdonok

 

A tulajdon egy webhely, mobilalkalmazás vagy eszköz (pl. kioszk vagy eladáshelyi eszköz). Egy fiók egy vagy több tulajdont tartalmazhat.

Az Analytics követőkódban a jelentésnézethez tartozó tulajdon is rendelkezik egyéni azonosítóval, amely a fiókazonosító és további számjegyek kombinációja. Ez a tulajdonságazonosító összeköt egy tulajdont egy vagy több nézettel egy Analytics-fiókon belül. Az azonosító megtalálható az Analytics adminisztrátori panelén, illetve weboldala vagy alkalmazása forráskódjában az UA- kifejezésre keresve. Például az UA-10876-1 tulajdonazonosító esetén:

 • 10876 a fiókazonosító.
 • 1 egy nézet a fiókon belül. Ugyanezen fiók második nézete – amely egy további tulajdon nyomon követésére szolgál – az UA-10876-2 tulajdonazonosítót használhatná.

Analytics-megtekintések

Egy Analytics-fiókban a nézet az átjáró a jelentésekhez: ez dönti el, hogy tulajdonsága mely adatai jelennek meg a jelentésekben. A nézetek és azok működésének vizsgálatakor először emlékezzen vissza, hogy egy Analytics-fiók képes egyetlen vagy több, egymástól független tulajdon nyomon követésére, ahogyan a fenti áttekintő ábrán is látszik.

Egy adott tulajdonsághoz több nézetet is létrehozhat, és szűrők használatával különböző jelentésnézeteket hozhat létre a tulajdonsághoz. A nézetek beállításával kapcsolatos további információért lásd: Nézetszűrők létrehozása/kezelése.

Mesternézet használata

Amikor beállítja a nyomon követést egy Analytics-fiókban, a bevált gyakorlat az, hogy a tulajdon első nézetét mesternézetként hozza létre. A mesternézet nem tartalmaz szűrőt, így nem zár ki és nem foglal magába adatpaneleket a nyomon követett webhelyből/alkalmazásból. Ily módon a tulajdonsághoz lesz egy olyan nézete, amely tartalmaz minden korábbi adatot a nyomon követés kezdetétől fogva.

Ha nem állít be mesternézetet, csak olyan nézeteket, amelyek szűrőkkel kizárják webhelye egyes részeit, a szűrők által kizárt részekről nem rendelkezik majd adatokkal. Például tegyük fel, hogy főként az Egyesült Államokból érkező felhasználókat kívánja nyomon követni webhelyén. Ha létrehoz egy szűrőt egy nézethez amely csak az Egyesült Államokból származó forgalmat foglalja magába, nem fog hozzáférni az Egyesült Államokon kívülről származó oldalmegtekintések adataihoz.

Ha szűrt nézeteket kíván használni, javasoljuk, hogy két nézettípust hozzon létre: egyet a webhely/alkalmazás minden részének és összes felhasználójának nyomon követésére, és továbbiakat, amelyek jobban illeszkednek igényeihez a lényegtelen adatok kizárásával. A mesternézetnek továbbá célszerű az első létrehozott nézetnek lennie webhelyén.

Nézetek és korábbi adatok

Amikor létrehoz egy nézetet egy webhelyhez, az adatok nyomon követése azonnal megkezdődik, amint a követőkód telepítésre kerül a webhelyen és egy felhasználó böngészője betölti az oldalt. Ha már van egy működő nézete egy meglévő webhelyhez és ehhez később hozzáad egy további nézetet, az utóbbi nézet nem fogja tartalmazni a korábbi adatokat, amelyeket a korábban létrehozott nézet tartalmaz.

Tegyük fel például, hogy 2009 júniusában beállított egy szűrők nélküli nézetet webhelyéhez az összes adat nyomon követésére. Ezután 2009 szeptemberében létrehoz egy további, Értékesítés nevű nézetet, amely csak a webhely /ertekesites könyvtárából gyűjt adatokat. Ha az Értékesítés nézet felhasználói megpróbálnak 2009 júliusi jelentésadatokat lekérni, erre az időszakra nem kapnak majd adatokat. Az adatok léteznek az eredeti nézetben, de nem másolhatók át az Értékesítés nézetbe.

Szűrt nézetek

Gyakran hasznosnak bizonyul, ha egy tulajdonsághoz több nézet is tartozik. Minden nézet tartalmazhat szűrőket bizonyos adattípusok bevonására vagy kizárására. A szűrt nézetek azt is lehetővé teszik, hogy a tartalmat csak egy adott domainen belül kövesse nyomon, hogy bizonyos forgalmakat kizárjon a jelentésekből (például a belső forgalmat), vagy hogy lecserélje a nehezen olvasható oldallekérdezési paramétereket áttekinthetőbb oldal-URI-kra. A nézetekhez rendelkezésre álló szűrőtípusokkal és a beállításukkal kapcsolatos információkért olvassa el A nézetszűrők ismertetése részt.

Ha nem kell korlátoznia a felhasználók hozzáférését a jelentésnézeteken keresztül, feleslegesnek találhatja a nézetek létrehozását pusztán a webhely különböző részeinek megjelenítéséhez vagy a jelentések megtekintésének egyszerűbbé tételéhez fiókja felhasználói számára. Sok esetben a felhasználók hozzáférhetnek a törzsnézethez, és a Tartalom lebontása menüvel a webhely/alkalmazás saját részéhez navigálhatnak. Itt a Szegmensek funkcióval szűrhetik a számukra érdekes adatokat, sőt, akár saját oldalaik/képernyőik és az egész webhely/alkalmazás mutatóinak összehasonlítására is használhatják.

Analytics-jelentések megosztása

Analytics-jelentéseit megosztja más, Google-fiókokkal rendelkező személyekkel is. Azon felhasználóknak, akik szeretnék megnézni a jelentéseit, először engedélyezniük kell a Google-fiókjukhoz az Analytics-hozzáférést (lásd: google.com/analytics).

Amikor megosztja a jelentéseit más felhasználókkal, akkor szabályozhatja, hogy mely jelentésekhez legyen hozzáférésük, azzal hogy jogosultságokat ad nekik ahhoz a konkrét fiókhoz, amelyben a megosztani kívánt jelentés található. Amint a felhasználók már rendelkeznek hozzáféréssel a fiókjához, azt is szabályozhatja, hogy mely nézetekhez legyen hozzáférésük. Így például, ha azt szeretné, hogy a kollégái megtekinthessék a moduljához tartozó  Analytics-jelentéseket, de a blogjához vagy a webhelyéhez tartozókat ne, akkor hozzáférést ad nekik a fiókjához, ezután pedig csak ahhoz a nézethez, amelyet modulja követésére állított be.

Amikor a kollégái hozzáférnek a jelentésekhez, a fióknév egy különálló kijelölésként jelenik meg a Fiókok legördülő menüben az adminisztrációs felületen. Miután kiválasztották a fiókot a menüből, csak azokat a nézeteket fogják látni, amelyekhez hozzáférést adott nekik. Így több szinten is szabályozhatja a hozzáférést Analytics-jelentéseihez. Továbbá gyakori, hogy az Analytics-felhasználók különféle Analytics-fiókokhoz rendelkeznek hozzáféréssel, a sajátjukéhoz és másokéhoz is.

Két példa Analytics-fiókokra

Ez a táblázat egy részletes forgatókönyvet tartalmaz a fenti Két Analytics-fiók áttekintése részhez.
Fiók neve Nézet neve URL-cím Tulajdonazonosító Leírás
Saját személyes fiókom Saját blogom példa.blogspot.com UA-18988-2

A személyes blog az egyik internetes tulajdon, amelyet Liz az Analytics segítségével követ. Csak egyetlen nézetre van szüksége ehhez a tulajdonhoz, a Saját blogom nézetre. A blogjához tartozó követőkód tartalmazza az internetes tulajdonazonosítót, és ezen azonosító alapján történik meg a blogja és az azt követő nézet társítása. A bloghoz tartozó jelentések megtekintéséhez Liz kiválasztja a Saját blogom nézetet.

Saját blogom jelentései csak a példa.blogspot.com webhely felhasználói forgalmát mutatják. Az Analytics-jelentések nem tartalmazzák a blogspot.com más részein zajló tevékenységeket, így a www.blogspot.com webhelyről a példa.blogspot.com webhelyre érkező felhasználók kívülről érkező forgalomként, a példa.blogspot.com webhelyről másik blogspot.com-blogra navigáló felhasználók pedig a webhelyet elhagyókként kerülnek a jelentésekbe.

  Saját webhelyem www.example.com UA-18988-1

Liz rendelkezik egy második webhellyel, amelynek a tartománya különbözik a blogjáétól. Az egyes tulajdonokhoz tartozó követési jelentéseket elkülönítve szeretné vezetni, ezért a webhely egyedi internetes tulajdonazonosítóval rendelkezik. A webhelyhez tartozó követőkód erre az azonosítóra hivatkozik, és ezen azonosító alapján történik meg a webhely és a Saját webhelyem nézet társítása.

Ez a nézet nem szűrt, így a jelentések a www.example.com webhely teljes felhasználói forgalmát mutatják. Minden felhasználó, aki a webhelyről a blogra navigál, a webhelyet elhagyóként kerül a jelentésekbe, mivel ezeknek a tulajdonoknak nincs közös internetes tulajdonazonosítójuk, és nincsenek összekapcsolva.

  Saját modulom 84632.gmodules.com UA-18988-3

A blogja és a webhelye mellett Liz rendelkezik egy modullal is, amelyet követni szeretne. A modul a gmodules.com tartományhoz tartozik egy egyedi altartományon belül. Ez a modul egy újabb, harmadik, különálló internetes tulajdonazonosítót használ. Ahogy az előző nézetek esetében is, csak a modulhoz tartozó tevékenységek jelennek meg a Saját moduljaim nézet jelentéseiben.

Saját csapatom fiókja Törzsnézet googleanalytics.com UA-10876-1

Liz hozzáfér a Saját csapatfiókom nevű Analytics-fiókhoz, ahogy a csapat többi tagja is. Mint minden webhely esetében, a tulajdonazonosító a webhely oldalaira telepített követőkód része.

Ez a nézet a törzsnézet, és a googleanalytics.com webhely minden részéről összegyűjti az összes felhasználói forgalmat. Mivel ez a törzsnézet, nem rendelkezik szűrőkkel az adatok kizárására. Ebben a nézetben a webhelyhez tartozó minden adat összegyűjtésre kerül, és ahogy az első nézet, ez is tartalmazza a forgalom jelentéselőzményeit a követés megkezdésétől.

Mivel a hozzáférést a nézethez a fiók egyes felhasználói szerint lehet korlátozni, csak Sue rendelkezik hozzáféréssel a törzsnézetben található jelentésekhez. A értékesítési- és marketingcsapat tagjai nem tekinthetik meg a jelentéseket ebben a nézetben, mivel nem kaptak hozzáűférést.

  Értékesítés googleanalytics.com/sales UA-10876-1

Ebben a fiókban az Értékesítés nézet ugyanazt a tulajdont követi, mint a törzsnézet – a googleanalytics.com webhelyet. Ezért ugyanazt a tulajdonazonosítót használja, mint a törzsnézet. Abban tér el a törzsnézettől, hogy egy speciális szűrőt használ, amely miatt a csak a webhely értékesítési részének (googleanalytics.com/sales) a forgalmát tartalmazza.

A webhely egyéb részein zajló felhasználói tevékenységek a nézetdefinícióban megadott webhelyen „kívülinek” minősülnek. Például az összes megtekintés csak a webhely ezen részére vonatkozna és nem az egész googleanalytics.com webhelyre. Az oldalon és a webhelyen eltöltött idő csak a követett oldalakra vonatkozna.

Ehhez a nézethez csak Sue és az értékesítési csapat tagjai rendelkeznek hozzáféréssel, beleértve Lizt és Jimet.

  Marketing googleanalytics.com/marketing UA-10876-1 Mint az Értékesítés nézet, a Marketing nézet is a googleanalytics.com webhelyet követi, de a szűrője kizár minden forgalmat, kivéve a googleanalytics.com/marketing részét. Ebben a példában csak Sue és Jim rendelkezik hozzáféréssel a jelentésekhez a Marketing nézetben.

Fiókok, felhasználók, tulajdonok és nézetek hierarchiája

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát