Παραδείγματα δομών λογαριασμού

 

Σε αυτό το άρθρο:

Επισκόπηση δύο λογαριασμών Analytics

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται δύο πιθανές διαμορφώσεις λογαριασμών Analytics. Εδώ, η Λιζ έχει έναν προσωπικό λογαριασμό Analytics και έναν εταιρικό λογαριασμό τον οποίο μοιράζεται με συναδέλφους. Ο εταιρικός λογαριασμός παρακολουθεί τον ιστότοπο της εταιρείας, googleanalytics.com.

Ο παρακάτω πίνακας στην ενότητα Δύο παραδείγματα λογαριασμών Analytics ολοκληρώνει την εικόνα με ένα λεπτομερές σενάριο για τα παραδείγματα που αναφέρονται στο διάγραμμα.

Στο υπόλοιπο έγγραφο περιγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που συνθέτουν τη διαχείριση λογαριασμών Analytics.

Για να χρησιμοποιήσετε το Analytics, χρειάζεστε έναν λογαριασμό Google

Τα περισσότερα προϊόντα Google χρησιμοποιούν Λογαριασμούς Google για τον έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών τους, όπως το Ημερολόγιο Google, το Blogger και το Gmail. Ο Λογαριασμός Google είναι ένα ενοποιημένο σύστημα σύνδεσης που απλοποιεί την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείται πολλά προϊόντα Google. Αφού συνδεθείτε στο Λογαριασμό Google που διαθέτετε, έχετε αυτομάτως πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν έχετε εγγραφεί. Η σύνδεση σε Λογαριασμούς Google περιλαμβάνει:

 • Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνήθως έχει τη μορφή username@gmail.com. Για παράδειγμα, η Λιζ συνδέεται στο Analytics χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου liz@gmail.com.
 • Έναν κωδικό πρόσβασης Αφού η Λιζ συνδεθεί στο Gmail χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής της, συνδέεται αυτόματα στη διεπαφή ιστού του Analytics και δεν χρειάζεται να συνδεθεί ξανά για να προβάλει τις αναφορές της.

Επίσης, το Analytics χρησιμοποιεί τους Λογαριασμούς Google για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών. Στο παραπάνω παράδειγμα, στην Επισκόπηση χρησιμοποιούνται τα πλασματικά ονόματα χρηστών liz, jim και sue, για να αναπαραστήσουμε δείγματα ονομάτων χρηστών Λογαριασμών Google.

Για να χρησιμοποιήσετε το Analytics, πρέπει να έχετε συνδεθεί με μια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης Λογαριασμού Google. Αν δεν διαθέτετε έναν λογαριασμό Google, δημιουργήστε τον Λογαριασμό σας Google τώρα. Το γεγονός ότι διαθέτετε έναν λογαριασμό Google δεν σας παρέχει αυτόματα πρόσβαση στο Analytics: Πρέπει, επίσης, να εγγραφείτε στο Analytics, μέσω μιας απλής, εφάπαξ διαδικασίας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις αναφορές Analytics μόνο χρησιμοποιώντας μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Λογαριασμού Google. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Analytics με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φιλοξενείται από το Google Apps.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Λογαριασμούς Google, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας για τους Λογαριασμούς Google.

Λογαριασμοί Analytics

Ένας λογαριασμός Analytics είναι ένας τρόπος να δώσετε ονόματα σε μία ή περισσότερες ιδιότητές σας (π.χ. ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά, συσκευές σημείων πώλησης) και να οργανώσετε τους τρόπους με τους οποίους τις παρακολουθείτε χρησιμοποιώντας το Analytics. Κάθε χρήστης του Analytics έχει πρόσβαση σε έναν τουλάχιστον λογαριασμό, είτε σε έναν λογαριασμό που δημιούργησε ο ίδιος είτε σε έναν στον οποίο του παραχωρήθηκε πρόσβαση από κάποιον άλλο χρήστη. Σε κάθε λογαριασμό Analytics, παρακολουθείται τουλάχιστον μία ιδιότητα (για παράδειγμα, ένας ιστότοπος). Όπως είδαμε παραπάνω, ένας λογαριασμός Analytics μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση μιας μεμονωμένης ιδιότητας ή πολλών ξεχωριστών ιδιοτήτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις χρήσης του.

Μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία ιστού πρέπει να παρακολουθείται μόνο σε έναν λογαριασμό Analytics. Η παρακολούθηση μιας μεμονωμένης ιδιοκτησίας ιστού σε διαφορετικούς λογαριασμούς δεν συνιστάται επί του παρόντος.

Δεν χρειάζεται να συνδέεστε ξεχωριστά για κάθε λογαριασμό Analytics στον οποίο έχετε πρόσβαση. Στο παραπάνω παράδειγμα, η Λιζ συνδέεται στο Analytics με το αναγνωριστικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Λογαριασμού Google (liz@gmail.com). Στη συνέχεια, μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε λογαριασμό Analytics στον οποίο έχει πρόσβαση.

Οργάνωση λογαριασμών Analytics

Εάν χρησιμοποιείτε το Analytics για την παρακολούθηση ενός μεμονωμένου ιστότοπου, η οργάνωση λογαριασμού είναι απλή: θα έχετε έναν λογαριασμό για τον ιστότοπό σας. Για να ρυθμίσετε λογαριασμούς Analytics για τη διαχείριση πολλών ιστότοπων, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα ακόλουθα:

 • Κάθε λογαριασμός Analytics μπορεί να έχει έως 50 ιδιότητες και κάθε ιδιότητα μπορεί να έχει έως αναλυτικές προβολές. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδιότητες ή αναλυτικές προβολές, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο υποστήριξης.
 • Μπορείτε να παραχωρείτε στους χρήστες άδειες αναλυτικών προβολών (Διαχείριση χρηστών, Επεξεργασία, Συνεργασία, Ανάγνωση και ανάλυση) σε:
  • Έναν λογαριασμό Analytics
  • Μια ιδιότητα ενός λογαριασμού Analytics account
  • Μια αναλυτική προβολή μιας ιδιότητας

Έχοντας αυτά υπόψη, εξετάστε τους ακόλουθους συνήθεις τρόπους χρήσης ενός λογαριασμού Analytics:

 • Παρακολούθηση όλων των ιδιοτήτων που ανήκουν σε ένα άτομο ή έναν οργανισμό.

  Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε έναν λογαριασμό Analytics με το όνομα "Ο προσωπικός μου λογαριασμός" για τις προσωπικές σας ιδιοκτησίες ιστού. Σε αυτόν το λογαριασμό, μπορείτε να παρακολουθείτε τον προσωπικό ιστοτοπό ή το προσωπικό ιστολόγιό σας, που αποτελούν ξεχωριστές ιδιοκτησίες. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείτε ένα απόσπασμα κώδικα παρακολούθησης στις σελίδες του ιστότοπού σας και διαφορετικό απόσπασμα στο ιστολόγιό σας.

  Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε διαφορετικούς λογαριασμούς Analytics για διαφορετικές ομάδες ή διαφορετικούς ενδιαφερόμενους. Για παράδειγμα, εάν διαχειρίζεστε την παρακολούθηση Analytics για δύο εταιρείες, θα πρέπει να ρυθμίσετε έναν ξεχωριστό λογαριασμό Analytics για τον ιστότοπο κάθε εταιρείας. Καθώς μπορεί να θέλετε να παρέχετε πρόσβαση διαχειριστή σε άτομα σε κάθε εταιρεία, δεν θα θέλατε να υπάρχει διαρροή ευαίσθητων δεδομένων αναφορών μεταξύ των εταιρειών. Συνεπώς, είναι λογικό να παρακολουθείτε τους ιστότοπους διαφορετικών εταιρειών από ξεχωριστούς λογαριασμούς.

 • Παρακολούθηση μεμονωμένης ιδιότητας.

  Από προεπιλογή, οι λογαριασμοί Analytics έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν τουλάχιστον μία ιδιότητα. Ωστόσο, αποτελεί επίσης ένα καλό τρόπο να ρυθμίσετε το Analytics, εάν ο ιστότοπος/η εφαρμογή που παρακολουθείτε είναι μεγάλος/η και υπάρχουν πολλοί συνεργάτες που ενδιαφέρονται να προβάλουν αναφορές σε αυτήν την ιδιότητα. Με αυτόν τον τρόπο, η συλλογή των αναλυτικών προβολών εντός ενός λογαριασμού αντιστοιχεί στην ίδια ιδιότητα.

  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι είστε ο διαχειριστής του ιστότοπου example.com ο οποίος έχει διάφορους υποκαταλόγους. Αν κάθε τμήμα της επιχείρησης θέλει να παρακολουθεί τη δική του ενότητα του ιστότοπου/της εφαρμογής ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές αναλυτικές προβολές αναφορών εντός του λογαριασμού, που θα περιλαμβάνουν μόνο δεδομένα από συγκεκριμένες ενότητες. Σε αυτό το σενάριο, εγκαθιστάτε μία φορά τον κώδικα παρακολούθησης για τον ιστότοπο/την εφαρμογή και η διαχείριση τυχόν διαφορών στις αναλυτικές προβολές αναφορών πραγματοποιείται από τις αναλυτικές προβολές και τα φίλτρα τους.

Αναγνωριστικό λογαριασμού Analytics

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό Analytics, του εκχωρείται ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Αυτό το αναγνωριστικό είναι μέρος του κώδικα παρακολούθησης που εισάγεται στον πηγαίο κώδικα για τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Για παράδειγμα, αν ο κώδικας παρακολούθησης για τον ιστότοπό σας χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό ιδιότητας UA-10876-1, το αναγνωριστικό λογαριασμού είναι ο κεντρικός αριθμός 10876.

Ιδιότητες Analytics

 

Η ιδιότητα είναι ένας ιστότοπος, μια εφαρμογή για κινητά ή μια συσκευή (π.χ. ένα περίπτερο πληροφοριών ή μια συσκευή σημείου πώλησης). Ένας λογαριασμός μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες ιδιότητες.

Στον κώδικα παρακολούθησης του Analytics, η ιδιότητα για μια αναλυτική προβολή αναφορών έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο είναι ο συνδυασμός του αναγνωριστικού του λογαριασμού και επιπλέον ψηφίων. Αυτό το αναγνωριστικό ιδιότητας συνδέει μια ιδιότητα με μία ή περισσότερες αναλυτικές προβολές σε έναν λογαριασμό Analytics. Το αναγνωριστικό βρίσκεται στην ενότητα Διαχειριστής του Analytics. Εναλλακτικά, μπορείτε να το βρείτε πραγματοποιώντας αναζήτηση για UA- στον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής σας. Για το αναγνωριστικό ιδιότητας UA-10876-1:

 • Το 10876 είναι ο αριθμός του λογαριασμού.
 • Το 1 είναι μια αναλυτική προβολή εντός του λογαριασμού. Μια δεύτερη αναλυτική προβολή για τον ίδιο λογαριασμό που παρακολουθεί μια επιπλέον ιδιότητα μπορεί να χρησιμοποιεί το UA-10876-2 ως αναγνωριστικό ιδιότητας.

Αναλυτικές προβολές Analytics

Η αναλυτική προβολή για έναν λογαριασμό Analytics είναι η πύλη προς τις αναφορές του: καθορίζει ποια δεδομένα της ιδιότητάς σας εμφανίζονται στις αναφορές. Όταν εξετάζετε τις αναλυτικές προβολές και τον τρόπο λειτουργίας τους, θα πρέπει πρώτον να θυμάστε ότι ένας λογαριασμός Analytics μπορεί να παρακολουθεί μία μεμονωμένη ιδιότητα ή πολλές ανεξάρτητες ιδιότητες, όπως δείξαμε παραπάνω στην επισκόπηση.

Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες από μία αναλυτικές προβολές για μια συγκεκριμένη ιδιότητα και να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να δημιουργήσετε ξεχωριστές αναλυτικές προβολές αναφορών για την ιδιότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης αναλυτικών προβολών, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία/διαχείριση φίλτρων αναλυτικής προβολής.

Χρήση μιας κύριας αναλυτικής προβολής

Όταν ρυθμίζετε την παρακολούθηση σε έναν λογαριασμό Analytics, αποτελεί βέλτιστη πρακτική να ορίζετε ως κύρια αναλυτική προβολή την πρώτη αναλυτική προβολή για μια ιδιότητα. Μια κύρια αναλυτική προβολή δεν θα πρέπει να έχει φίλτρα για τον αποκλεισμό ή τη συμπερίληψη ενοτήτων δεδομένων από τον ιστότοπο/την εφαρμογή που παρακολουθείτε. Με τον τρόπο αυτό, θα έχετε μια αναλυτική προβολή για την ιδιότητα η οποία θα περιέχει όλα τα δεδομένα ιστορικού από την έναρξη της παρακολούθησηςn this way, you will have a view for the property that contains all historical data since tracking began.

Εάν δεν ρυθμίσετε μια κύρια αναλυτική προβολή, αλλά έχετε αναλυτικές προβολές με φίλτρα που αποκλείουν συγκεκριμένα τμήματα του ιστότοπού σας, δεν θα έχετε στη διάθεσή σας δεδομένα για τα τμήματα που αποκλείστηκαν από το φίλτρο. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ενδιαφέρεστε κυρίως να παρακολουθείτε χρήστες στον ιστότοπό σας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ρυθμίσετε ένα φίλτρο σε μια μεμονωμένη αναλυτική προβολή που περιλαμβάνει μόνο επισκεψιμότητα από τις ΗΠΑ, δεν θα μπορείτε ποτέ να δείτε δεδομένα προβολών σελίδων για επισκεψιμότητα από οπουδήποτε αλλού πέραν των ΗΠΑ.

Αν θέλετε φιλτραρισμένες αναλυτικές προβολές, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε δύο τύπους αναλυτικών προβολών: έναν για να παρακολουθείτε όλες τις ενότητες του ιστότοπου/της εφαρμογής και όλους τους χρήστες και άλλους πιο κατάλληλους για κάποιον συγκεκριμένο στόχο που θα αποκλείουν συγκεκριμένα δεδομένα. Επίσης, η κύρια αναλυτική προβολή θα πρέπει να είναι η πρώτη αναλυτική προβολή που δημιουργείτε για το λογαριασμό σας.

Αναλυτικές προβολές και δεδομένα ιστορικού

Όταν ρυθμίζετε μια αναλυτική προβολή για έναν ιστότοπο, η παρακολούθηση δεδομένων αρχίζει μόλις ο κώδικας παρακολούθησης εγκατασταθεί στον ιστότοπο και το πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη φορτώσει μια σελίδα. Όταν έχετε ήδη μια αναλυτική προβολή που λειτουργεί για έναν υπάρχοντα ιστότοπο και προσθέσετε αργότερα ακόμα μια αναλυτική προβολή, η πρόσθετη αναλυτική προβολή δεν θα περιέχει τα δεδομένα ιστορικού που εμφανίζονται στην αναλυτική προβολή που είχατε δημιουργήσει νωρίτερα.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι τον Ιούνιο του 2009 ρυθμίσατε μια αναλυτική προβολή χωρίς φίλτρα για τον ιστότοπό σας που συνέλεγε όλη την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2009, δημιουργήσατε μια πρόσθετη αναλυτική προβολή που ονομάζεται "Πωλήσεις" και η οποία συλλέγει μόνο δεδομένα για τον κατάλογο πωλήσεων του ιστότοπου. Αν οι χρήστες της αναλυτικής προβολής "Πωλήσεις" επιχειρήσουν να ανακτήσουν πληροφορίες αναφορών για τον Ιούλιο του 2009, δεν θα δουν δεδομένα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα υπάρχουν στην αρχική αναλυτική προβολή, αλλά δεν είναι δυνατή η αντιγραφή τους στην αναλυτική προβολή "Πωλήσεις".

Φιλτραρισμένες αναλυτικές προβολές

Συχνά είναι χρήσιμο να έχετε πολλές αναλυτικές προβολές για μία ιδιότητα. Κάθε αναλυτική προβολή μπορεί να έχει φίλτρα για τη συμπερίληψη ή την εξαίρεση συγκεκριμένων τύπων δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φιλτραρισμένες αναλυτικές προβολές για να διασφαλίσετε ότι το περιεχόμενο παρακολουθείται μόνο σε έναν συγκεκριμένο τομέα, για να εξαιρέσετε συγκεκριμένη επισκεψιμότητα από τις αναφορές (όπως την εσωτερική επισκεψιμότητα) ή για να αντικαταστήσετε δυσανάγνωστες παραμέτρους ερωτήματος σελίδας με πιο εύκολα οπτικοποιημένα URI σελίδων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους φίλτρων για αναλυτικές προβολές και τον τρόπο ρύθμισής τους, διαβάστε το θέμα Σχετικά με τα φίλτρα αναλυτικής προβολής.

Αν δεν χρειάζεται να περιορίσετε την πρόσβαση χρηστών μέσω των αναλυτικών προβολών αναφορών, ενδεχομένως να είναι περιττό να ρυθμίσετε αναλυτικές προβολές αποκλειστικά για να προβάλετε ξεχωριστές ενότητες του ιστοτόπου ή για να καταστήσετε την προβολή αναφορών πιο βολική για τους χρήστες του λογαριασμού. Σε πολλές περιπτώσεις, οι χρήστες σας μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κύρια αναλυτική προβολή και να χρησιμοποιήσουν το μενού "Αναλυτικές πληροφορίες περιεχομένου", για να περιηγηθούν στην ενότητα του ιστοτόπου ή της εφαρμογής που τους αφορά. Από αυτό το μενού, μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα Τμήματα, για να φιλτράρουν μόνο τα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν και, επιπλέον, να το χρησιμοποιήσουν ως μέσο σύγκρισης μετρήσεων για το σύνολο των σελίδων/οθονών τους με το σύνολο του ιστότοπου/της εφαρμογής.

Κοινή χρήση αναφορών Analytics

Μπορείτε να μοιραστείτε τις αναφορές Analytics με άλλα άτομα που έχουν Λογαριασμούς Google. Οι χρήστες που θέλουν να προβάλουν τις αναφορές σας πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσουν το Λογαριασμό Google που διαθέτουν για πρόσβαση στο Analytics (για πληροφορίες, δείτε google.com/analytics).

Όταν μοιράζεστε τις αναφορές σας με άλλους χρήστες, μπορείτε να ελέγξετε σε ποιες αναφορές έχουν πρόσβαση, παρέχοντάς τους δικαιώματα σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό στον οποίο υπάρχει η αναφορά που θέλετε να μοιραστείτε. Μόλις οι χρήστες αποκτήσουν πρόσβαση στο λογαριασμό σας, μπορείτε επίσης να ελέγξετε σε ποια αναλυτική προβολή έχουν πρόσβαση. Για παράδειγμα, εάν θέλετε οι συνάδελφοί σας να προβάλουν τις αναφορές Analytics για το gadget σας, αλλά όχι για το ιστολόγιο ή τον ιστότοπό σας, μπορείτε να τους δώσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, πρόσβαση μόνο στην αναλυτική προβολή που έχετε ορίσει για την παρακολούθηση του gadget σας.

Όταν οι συνάδελφοί σας έχουν πρόσβαση στις αναφορές, το όνομα του λογαριασμού εμφανίζεται ως ξεχωριστή επιλογή στο αναπτυσσόμενο μενού "Λογαριασμοί" της διεπαφής διαχειριστή. Αφού επιλέξουν το λογαριασμό από το μενού, θα βλέπουν μόνο τις αναλυτικές προβολές στις οποίες τους έχετε παραχωρήσει πρόσβαση. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να ελέγξετε την πρόσβαση στις αναφορές Analytics σε πολλαπλά επίπεδα. Επιπλέον, είναι σύνηθες για τους χρήστες του Analytics να έχουν πρόσβαση σε διάφορους λογαριασμούς Analytics, τόσο δικούς τους όσο και άλλων χρηστών.

Δύο παραδείγματα λογαριασμών Analytics

Αυτός ο πίνακας παρέχει ένα λεπτομερές σενάριο της ενότητας Επισκόπηση δύο λογαριασμών Analytics που εξετάσαμε παραπάνω.
Όνομα λογαριασμού Όνομα αναλυτικής προβολής URL Αναγνωριστικό ιδιότητας Περιγραφή
Ο προσωπικός μου λογαριασμός Το ιστολόγιό μου example.blogspot.com UA-18988-2

Το προσωπικό ιστολόγιο είναι μια από τις ιδιοκτησίες ιστού που παρακολουθεί η Λιζ στο Analytics. Χρειάζεται μόνο μία αναλυτική προβολή για αυτήν την ιδιότητα, Το ιστολόγιό μου. Ο κώδικας παρακολούθησης για το ιστολόγιό της περιέχει τον αναγνωριστικό αριθμό ιδιότητας ιστού. Το αναγνωριστικό αυτό κάνει το συσχετισμό μεταξύ του ιστολογίου της και κάθε αναλυτικής προβολής που το παρακολουθεί. Για να προβάλει αναφορές για το ιστολόγιο, η Λιζ επιλέγει την αναλυτική προβολή Το ιστολόγιό μου.

Οι αναφορές για Το ιστολόγιό μου εμφανίζουν μόνο επισκεψιμότητα χρηστών για το example.blogspot.com. Στις αναφορές Analytics δεν περιέχεται καμία άλλη δραστηριότητα κανενός άλλου τμήματος του τομέα blogspot.com, συνεπώς οι χρήστες που μεταβαίνουν από τον τομέα www.blogspot.com στο ιστολόγιο example.blogspot.com αναφέρονται ως επισκεψιμότητα μέσω εξωτερικής παραπομπής, ενώ οι χρήστες που μεταβαίνουν από το ιστολόγιο example.blogspot.com σε κάποιο άλλο ιστολόγιο blogspot.com αναφέρονται ως χρήστες που πραγματοποιούν έξοδο από τον ιστότοπο.

  Ο ιστότοπός μου www.example.com UA-18988-1

Η Λιζ διαθέτει έναν δεύτερο ιστότοπο με τομέα ξεχωριστό από αυτόν του ιστολογίου της. Θέλει να διατηρεί ξεχωριστές αναφορές παρακολούθησης για κάθε ιδιότητα, συνεπώς ο ιστότοπος έχει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό ιδιοκτησίας ιστού. Ο κώδικας παρακολούθησης του ιστότοπού της αναφέρει αυτό το αναγνωριστικό, το οποίο δημιουργεί τον συσχετισμό μεταξύ του ιστότοπου και της αναλυτικής προβολής Ο ιστότοπός μου.

Αυτή η αναλυτική προβολή δεν έχει φίλτρα. Για τον λόγο αυτό οι αναφορές εμφανίζουν όλη την επισκεψιμότητα χρηστών για τον τομέα www.example.com. Οι χρήστες που μεταβαίνουν από τον ιστότοπο στο ιστολόγιό της παρακολουθούνται στις αναφορές ως χρήστες που πραγματοποιούν έξοδο από τον ιστότοπο, καθώς αυτές οι ιδιότητες δεν έχουν κοινό αναγνωριστικό αριθμό ιδιοκτησίας ιστού και δεν συνδέονται.

  Το Gadget μου 84632.gmodules.com UA-18988-3

Εκτός από ένα ιστολόγιο και έναν ιστότοπο, η Λιζ διαθέτει και ένα gadget που θέλει να παρακολουθεί. Το gadget φιλοξενείται στον τομέα gmodules.com σε έναν μοναδικό υποτομέα. Αυτό το gadget χρησιμοποιεί έναν τρίτο, ξεχωριστό αναγνωριστικό αριθμό ιδιότητας ιστού. Όπως και στις άλλες αναλυτικές προβολές, μόνο η δραστηριότητα στο gadget αναφέρεται στην αναλυτική προβολή Το Gadget μου.

Ο λογαριασμός της ομάδας μου Κύρια αναλυτική προβολή googleanalytics.com UA-10876-1

Η Λιζ έχει πρόσβαση στον λογαριασμό Analytics με τίτλο Ο λογαριασμός της ομάδας μου, μαζί με άλλα μέλη της ομάδας. Όπως σε κάθε ιστότοπο, το αναγνωριστικό ιδιότητας είναι τμήμα του κώδικα παρακολούθησης που έχει εγκατασταθεί στις σελίδες του ιστότοπου.

Αυτή η αναλυτική προβολή είναι η κύρια αναλυτική προβολή και συλλέγει όλη την επισκεψιμότητα χρηστών για όλα τα τμήματα του ιστοτόπου googleanalytics.com. Καθώς πρόκειται για την κύρια αναλυτική προβολή, δεν έχει φίλτρα που να αποκλείουν δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό, συλλέγονται όλα τα δεδομένα για τον ιστότοπο και, καθώς είναι η πρώτη αναλυτική προβολή, περιέχει το αρχείο ιστορικού επισκεψιμότητας από την έναρξη της παρακολούθησης.

Επειδή η πρόσβαση σε αναλυτικές προβολές μπορεί να περιοριστεί από μεμονωμένους χρήστες λογαριασμών, μόνο η Μαρία έχει πρόσβαση στις αναφορές που περιέχονται στην κύρια αναλυτική προβολή. Τα μέλη της ομάδας πωλήσεων και μάρκετινγκ δεν μπορούν να προβάλουν τις αναφορές σε αυτήν την αναλυτική προβολή, καθώς δεν τους έχει παραχωρηθεί πρόσβαση.

  Πωλήσεις googleanalytics.com/sales UA-10876-1

Σε αυτόν το λογαριασμό, η αναλυτική προβολή Πωλήσεις παρακολουθεί την ίδια ιδιότητα με την κύρια αναλυτική προβολή, τον ιστότοπο googleanalytics.com. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιεί το ίδιο αναγνωριστικό ιδιότητας με την κύρια αναλυτική προβολή. Διαφέρει από την κύρια αναλυτική προβολή επειδή χρησιμοποιεί ένα ειδικό φίλτρο για τη συμπερίληψη επισκεψιμότητας μόνο από την ενότητα πωλήσεων του ιστότοπου: googleanalytics.com/sales.

Η δραστηριότητα χρηστών σε άλλες ενότητες του ιστότοπου θεωρείται "εκτός" του ιστότοπου λόγω του ορισμού της αναλυτικής προβολής. Για παράδειγμα, οι συνολικές προβολές σελίδων θα αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη ενότητα του ιστότοπου και όχι το σύνολο του τομέα googleanalytics.com. Ο χρόνος στη σελίδα και ο χρόνος στον ιστότοπο θα ισχύουν μόνο για τις σελίδες που παρακολουθούνται.

Πρόσβαση σε αυτήν την αναλυτική προβολή έχουν μόνο η Μαρία και τα μέλη της ομάδας πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων της Λιζ και του Δημήτρη.

  Μάρκετινγκ googleanalytics.com/marketing UA-10876-1 Όπως η αναλυτική προβολή Πωλήσεις, η αναλυτική προβολή Μάρκετινγκ παρακολουθεί τον ιστότοπο googleanalytics.com, αλλά τα φίλτρα της συμπεριλαμβάνουν επισκεψιμότητα μόνο στην ενότητα googleanalytics.com/marketing. Σε αυτό το παράδειγμα, μόνο η Μαρία και ο Δημήτρης έχουν πρόσβαση στις αναφορές της αναλυτικής προβολής Μάρκετινγκ.

Ιεραρχία λογαριασμών, χρηστών, ιδιοτήτων και αναλυτικών προβολών

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;