Denne artikel handler om Universal Analytics-ejendomme, hvor databehandlingen stopper den 1. juli 2023 (den 1. juli 2024 for Analytics 360-ejendomme). Begynd at bruge en Google Analytics 4-ejendom, hvis du ikke allerede gør det.

Eksempler på kontostrukturer

 

I denne artikel kan du læse om følgende:

Oversigt over to Analytics-konti

Følgende diagram viser to mulige Analytics-kontokonfigurationer. Lise har her både en personlig Analytics-konto og en virksomhedskonto, som hun deler med sine kolleger. Hendes virksomhedskonto sporer virksomhedswebsitet googleanalytics.com.

Tabellen nedenfor under Eksempler på to Analytics-konti fuldender billedet med et detaljeret scenarie for eksemplerne, der nævnes i diagrammet.

Resten af dette dokument giver en detaljeret beskrivelse af de komponenter, der udgør Analytics-kontostyringen.

Du skal have en Google-konto for at kunne bruge Analytics

De fleste Google-produkter bruger Google-konti til at godkende brugerne, f.eks. Google Kalender, Blogger og Gmail. En Google-konto er et samlet loginsystem, der gør det nemt at bruge flere Google-produkter på én gang. Når du er logget ind på din Google-konto, har du automatisk adgang til alle andre produkter, du har tilmeldt dig. Login på Google-konti omfatter følgende:

 • En mailadresse: En sådan har typisk formen brugernavn@gmail.com. Lise logger f.eks. ind på Analytics med lise@gmail.com som sin mailadresse.
 • En adgangskode: Når Lise logger ind på Gmail med sin mailadresse og adgangskode, logges hun automatisk ind på Analytics-webgrænsefladen og behøver dermed ikke at logge ind igen for at se sine rapporter.

Analytics bruger også Google Konti til at godkende brugere. Eksemplet under Oversigt herover bruger Lise, Jan og Sussi til at illustrere eksempler på brugernavne for Google-konti.

Hvis du vil bruge Analytics, skal du være logget ind med en registreret mailadresse og adgangskode for Google Konti. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette din Google-konto nu. Selvom du har en Google-konto, har du dog ikke automatisk adgang til Analytics. Du skal først tilmelde dig Analytics, hvilket dog er meget nemt og enkelt.

Du kan kun få adgang til Analytics-rapporter, hvis du har en gyldig mailadresse for en Google-konto. Du kan ikke logge ind på Analytics med en mailadresse, der hostes af Google Workspace.

Besøg Hjælp til Google-konti for at få flere oplysninger.

Analytics-konti

Med en Analytics-konto kan du navngive og organisere, hvordan du sporer en eller flere ejendomme (f.eks. websites, mobilapps og kortterminaler) ved hjælp af Analytics. Alle Analytics-brugere har adgang til mindst én konto, enten en, de selv har oprettet, eller en, som en anden person har givet dem adgang til. Der spores mindst én ejendom (f.eks. et website) på alle Analytics-konti. Som vist ovenfor kan en Analytics-konto bruges til at spore en enkelt ejendom eller mange forskellige, alt efter hvilke krav der stilles til brugen af den.

En given webejendom må kun spores én gang på én Analytics-konto. Vi anbefaler, at du ikke sporer én enkelt webejendom på forskellige Analytics-konto.

Du behøver ikke at logge ind på hver enkelt Analytics-konto, du har adgang til. I ovenstående eksempel logger Lise ind på Analytics with med e-mail-id'et for sin Google-konto (lise@gmail.com), og hun kan derefter vælge alle de Analytics-konti, hun har adgang til.

Analytics-kontoorganisation

Hvis du bruger Analytics til at spore et enkelt website, er kontoorganisationen meget enkel: Du har én konto til dit website. Husk følgende, hvis du konfigurerer Analytics-konti, der skal administrere flere websites:

 • Hver Analytics-konto kan have op til 100 ejendomme, og hver ejendom kan have op til 25 visninger. Kontakt en supportmedarbejder, hvis du har brug for flere ejendomme eller visninger.
 • Du kan give brugerne visningstilladelser (Administrer brugere, Rediger, Samarbejd og Læs og analysér) på:
  • En Analytics-konto
  • En ejendom under en Analytics-konto
  • En visning under en ejendom

Tænk derfor på følgende almindelige måde at bruge en Analytics-konto på:

 • Spor alle enheder, der ejes af en enkelt person eller organisation.

  Du har f.eks. en Analytics-konto med navnet Min personlige konto til dine personlige webejendomme. På denne konto vil du spore dit personlige website og din blog, som er separate ejendomme. Du bruger i dette tilfælde ét sporingskodestykke på siderne på dit website og et andet for din blog.

  Du opretter muligvis også andre Analytics-konti for forskellige grupper eller interessenter. Hvis du f.eks. administrerer Analytics-sporing for to virksomheder, opretter du en separat Analytics-konto for de websites, der ejes af hver enkelt virksomhed. Da du muligvis ønsker at give administrativ adgang til enkeltpersoner i hver enkelt virksomhed, vil du ikke vise følsomme rapporteringsdata mellem virksomhederne, så det giver god mening at spore de pågældende websites fra forskellige virksomheder på separate konti.

 • Spor en enkelt ejendom.

  En Analytics-konto er som standard designet til at spore mindst én ejendom. Dette er dog også en god måde at opsætte Analytics på, hvis det website/den app, du sporer, er stor og har et antal bidragydere, der er interesserede i at se rapporter på tværs af den pågældende ejendom. På den måde svarer alle visninger på en konto til samme ejendom.

  Lad os f.eks. sige, at du er administrator for eksempel.dk, som har et antal undermapper. Hvis hver afdeling ønsker at spore deres sektion af websitet/appen uafhængigt af andre, kan du oprette særskilte rapporteringsvisninger inden for kontoen, som kun indeholder data fra bestemte sektioner. I dette scenarie installerer du kun sporingskoden for websitet/appen én gang, og forskelle i rapporteringsvisninger håndteres af visningerne og deres filtre.

Analytics-konto-id

Når du opretter en konto i Analytics, får denne konto et unikt id. Dette id er en del af sporingskoden, der indsættes i kildekoden for dit website eller din app. Hvis sporingskoden for dit website f.eks. bruger ejendoms-id'et UA-10876-1, er konto-id'et det centrale tal 10876.

Analytics-ejendomme

 

En ejendom er et website, en mobilapp eller en enhed (f.eks. en salgs- eller kortterminal). En konto kan indeholde én eller flere ejendomme.

I Analytics-sporingskoden har ejendommen for en rapporteringsvisning et unikt id, som er en kombination af konto-id'et og yderligere cifre. Dette ejendoms-id linker en ejendom til én eller flere visninger på en Analytics-konto. Id'et kan findes i sektionen Administrator i Analytics eller ved at søge efter UA- i kildekoden for din webside eller din app. Følgende gælder for ejendoms-id'et UA-10876-1:

 • 10876 er kontonummeret.
 • 1 er en ejendom på kontoen. Hvis en anden ejendom spores via en anden visning på samme konto, har denne ejendom muligvis ejendoms-id'et UA-10876-2.

Analytics-visninger

Visningen for en Analytics-konto er din port til rapporterne: Den afgør, hvilke data fra din ejendom der vises i rapporterne. Når du ser på visninger og den måde, de fungerer på, skal du først og fremmest huske på, at en Analytics-konto kan spore én enkelt ejendom eller mange forskellige uafhængige ejendomme, som det er illustreret i oversigten herover.

Du kan oprette mere end én visning for en given ejendom og bruge filtre til at angive forskellige rapportvisninger for ejendommen. Se Opret/administrer visningsfiltre for at få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer visninger.

Brug en mastervisning

Når du opsætter sporing på en Analytics-konto, er det en optimal løsning at gøre den første visning for en ejendom til en mastervisning. En mastervisning må ikke have nogen filtre, der ekskluderer eller medtager sektioner af data fra det website eller den app, der spores. På den måde får du en visning for ejendommen, der indeholder alle historiske data fra sporingens start.

Hvis du ikke opsætter en mastervisning, men i stedet har visninger med filtre, der ekskluderer bestemte dele af dit website, får du ikke vist data for de dele, der er blevet ekskluderet af filteret. Lad os f.eks. sige, at du primært er interesseret i at spore brugere til dit website fra USA. Hvis du opsætter et filter på én enkelt visning, der kun omfatter trafik fra USA, kan du aldrig få vist sidevisningsdata for trafik, der stammer fra andre steder end USA.

Hvis du ønsker at bruge filtrerede visninger, anbefaler vi, at du opsætter to visningstyper: Én type, der sporer alle sektioner på websitet eller i appen, og alle brugere og ét, der er mere velegnet til at opfylde et bestemt mål, der ekskluderer visse data. Mastervisningen skal også være den første visning, du opretter for dit website.

Visninger og historiske data

Når du opsætter en visning for et website, starter datasporingen, når sporingskoden installeres på websitet, og en brugers browser indlæser en side. Hvis du allerede har en velfungerende visning for et eksisterende website, og du senere tilføjer en ny visning, indeholder den nye visning ikke de historiske data, du ser i den først oprettede visning.

Lad os f.eks. sige, at du i juni 2009 opsatte en ufiltreret visning for dit website, der indsamler al trafikken til websitet. I september 2009 oprettede du herefter en yderligere visning med navnet "Salg", som kun indsamler data for mappen /salg på websitet. Hvis brugerne af visningen /salg prøver at hente rapportoplysninger for juli 2009, får de ikke vist nogen data for denne periode. Dataene findes i den oprindelige visning fra juni, men de kan ikke kopieres til visningen "Salg".

Filtrerede visninger

Det er ofte nyttigt at have flere visninger for en enkelt ejendom. Hver visning kan have filtre, der medtager eller ekskluderer bestemte typer data. Du kan også bruge filtrerede visninger til at sikre, at indhold kun spores på et specifikt domæne, til at ekskludere bestemt trafik fra rapporterne (f.eks. intern trafik) eller til at erstatte sideforespørgselsparametre, der er svære at læse, med mere læsevenlige side-URI'er. Læs Om visningsfiltre for at få flere oplysninger om, hvilke typer filtre der er tilgængelige for visninger, og hvordan du konfigurerer dem.

Medmindre du er nødt til at begrænse brugeradgangen via rapporteringsvisningerne, er det ofte unødvendigt at konfigurere visninger udelukkende med det formål at se forskellige sektioner af websitet eller gøre det nemmere for brugerne af din konto at se rapporterne. I mange tilfælde kan brugerne gå til mastervisningen og bruge menuen "Indhold i detaljer" til at navigere til deres sektion af websitet eller appen. Når de er der, kan de også bruge segmenter til at filtrere, så de kun får vist de data, de er interesserede i, og de kan endda bruge disse til at sammenligne metrics på deres sæt af sider/skærmbilleder med siderne/skærmbillederne for hele websitet eller appen.

Deling af Analytics-rapporter

Du deler dine Analytics-rapporter med andre brugere, der har Google-konti. De brugere, der ønsker at se dine rapporter, skal først give deres Google-konto adgang til Analytics (se google.dk/analytics for at få flere oplysninger).

Når du deler dine rapporter med andre brugere, kan du styre, hvilke rapporter de har adgang til, ved at give dem adgang til en specifik konto, der indeholder den rapport, du ønsker at dele. Når brugerne har adgang til din konto, kan du også styre, hvilke visning de har adgang til. Hvis du således f.eks. ønsker at lade dine kolleger se Analytics-rapporterne for din gadget, men ikke for din blog eller dit website, kan du give dem adgang til din konto og derefter kun give dem adgang til den visning, du har indstillet til at spore din gadget.

Når dine kolleger har adgang til rapporterne, vises kontonavnet som et selvstændigt valg på rullemenuen "Konti" på den administrative grænseflade. Når brugerne vælger kontoen på menuen, ser de kun de visninger, som du har givet dem adgang til. Du kan på denne måde styre adgangen til dine Analytics-rapporter på flere niveauer. Det er desuden almindeligt, at Analytics-brugere har adgang til mange forskellige Analytics-konti, både deres egne og andre.

Eksempler på to Analytics-konti

Denne tabel viser et detaljeret scenarie for Oversigt over to Analytics-konti, som vi har beskrevet ovenfor.
Kontonavn Visningsnavn Webadresse Ejendoms-id Beskrivelse
Min personlige konto Min blog example.blogspot.com UA-18988-2

Den personlige blog er én af de webejendomme, som Lise sporer i Analytics. Hun har kun brug for én visning for denne ejendom, nemlig Min blog. Sporingskoden for hendes blog indeholder webejendoms-id'et, og det pågældende id knytter hendes blog til alle de visninger, der sporer den. Lise vælger visningen Min blog for at se rapporter for bloggen.

Rapporterne for Min blog viser kun brugertrafik for example.blogspot.com. Aktivitet på andre dele af blogspot.com er ikke med i Analytics-rapporterne, så brugere, der kommer fra www.blogspot.com til example.blogspot.com, rapporteres som eksternt henvist trafik, og brugere, der går fra example.blogspot.com til en anden blog på blogspot.com, rapporteres, som om de forlader websitet.

  Mit website www.eksempel.dk UA-18988-1

Lise har et andet website med et andet domæne end domænet for hendes blog. Hun vil gerne have separate sporingsrapporter for hver enkelt ejendom, så websitet har et unikt webejendoms-id. Sporingskoden for hendes website henviser til dette id, og dette id knytter websitet og visningen Mit website sammen.

Denne visning er ufiltreret, så rapporterne viser al brugertrafikken for www.eksempel.dk. Brugere, der går fra hendes website til hendes blog, spores i rapporterne, som om de forlader websitet, da disse ejendomme ikke deler webejendoms-id'er og ikke er linket.

  Min gadget 84632.gmodules.com UA-18988-3

Foruden en blog og et website har Lise også en gadget, hun gerne vil spore. Denne gadget er hostet på domænet gmodules.com under et unikt underdomæne. Denne gadget bruger et tredje særskilt webejendoms-id. Som i de øvrige rapporter er det kun aktivitet på Lises gadget, der spores i visningen Mine gadgets.

Mit teams konto Mastervisning googleanalytics.com UA-10876-1

Lise og andre teammedlemmer har adgang til kontoen med navnet Min teamkonto. Som på alle andre websites er ejendoms-id'et en del af den sporingskode, der er installeret på siderne på websitet.

Denne visning er mastervisningen, og den indsamler al brugertrafikken for alle dele af websitet googleanalytics.com. Da den er mastervisningen, har den ingen filtre, der ekskluderer data. På den måde indsamles alle dataene for websitet, og da denne visning er den første visning, indeholder den alle historiske data fra startdatoen for sporingen.

Da visningsadgangen til begrænses af individuelle kontobrugere, er det kun Sussi, der har adgang til rapporterne i mastervisningen. Medlemmerne af salgs- og marketingteamet kan ikke se rapporterne i visningen, da de ikke har fået tildelt adgang.

  Salg googleanalytics.com/sales UA-10876-1

På denne konto sporer visningen Salg den samme ejendom som mastervisningen, nemlig websitet googleanalytics.com. Den bruger derfor samme ejendoms-id som mastervisningen. Den adskiller sig dog fra mastervisningen, da den bruger et særligt filter til kun at medtage trafikken på sektionen "sales" på websitet googleanalytics.com/sales.

Brugeraktivitet på andre sektioner af websitet anses for at være "uden for" websitet ud fra visningens definition. Det samlede antal sidevisninger er f.eks. kun for denne sektion af websitet og ikke for hele googleanalytics.com. "Tid på side" og "Tid på website" gælder kun de sider, der spores.

Det er kun Sussi og medlemmerne af salgsteamet, herunder Lise og Jens, der har adgang til denne visning.

  Markedsføring googleanalytics.com/marketing UA-10876-1 På samme måde som visningen Sales sporer visningen Marketing websitet googleanalytics.com, men dens filter omfatter kun trafik til googleanalytics.com/marketing. I dette eksempel er det kun Sussi og Jan, der har adgang til rapporterne i visningen Marketing.

Hierarki for konti, brugere, ejendomme og visninger

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
false
false
true
true
69256
false
false