Aquest article és sobre Universal Analytics, que deixarà d'estar disponible. És fonamental que migreu la configuració de la propietat de Universal Analytics a Google Analytics 4. Si no, començareu a perdre dades l'1 de juliol de 2023 (l'1 de juliol de 2024 en el cas de les propietats d'Analytics 360). Obteniu informació sobre com podeu migrar la configuració.

Exemples d'estructures de comptes

 

Contingut d'aquest article:

Visió general de dos comptes d'Analytics

Al diagrama següent es mostren dues configuracions possibles per als comptes d'Analytics. En aquest cas, la Liz té un compte personal d'Analytics i un compte d'empresa que comparteix amb els seus companys de feina. Amb el d'empresa fa el seguiment del lloc web de l'empresa, googleanalytics.com.

A la taula que hi ha a la secció Dos exemples de comptes d'Analytics de més avall es detallen els exemples que es mencionen al diagrama anterior.

A la resta del document es descriuen també en detall els components que conformen la gestió del compte d'Analytics.

Cal un Compte de Google per utilitzar Analytics

Per a la majoria de productes de Google, com ara Google Calendar, Blogger i Gmail, es fan servir Comptes de Google per autenticar els usuaris. Un Compte de Google és un sistema d'inici de sessió unificat que simplifica l'experiència de l'usuari a l'hora d'utilitzar diversos productes de Google. Un cop hàgiu iniciat la sessió amb el vostre Compte de Google, automàticament tindreu accés a qualsevol altre producte en què us hàgiu registrat. L'inici de sessió en Comptes de Google requereix:

 • Una adreça electrònica: normalment té el format nomusuari@gmail.com. Per exemple, la Liz inicia la sessió a Analytics amb l'adreça electrònica liz@gmail.com.
 • Una contrasenya: quan la Liz inicia la sessió a Gmail amb la seva adreça electrònica i la seva contrasenya, automàticament també inicia la sessió a la interfície web d'Analytics; per tant, no cal que torni a iniciar la sessió per consultar els informes.

Analytics també utilitza els Comptes de Google per autenticar els usuaris. A l'exemple de la secció Visió general de més amunt es fan servir els noms ficticis Liz, Jim i Sue com a exemples de noms d'usuari per a Comptes de Google.

Per utilitzar Analytics, heu de tenir la sessió iniciada amb l'adreça electrònica i la contrasenya d'un Compte de Google registrat. Si no teniu cap Compte de Google, podeu crear-ne un ara. El fet de tenir un Compte de Google no us concedeix automàticament accés a Analytics, sinó que us hi heu de registrar mitjançant un procés senzill que es fa una sola vegada.

Només podeu accedir als informes de Google Analytics mitjançant una adreça electrònica vàlida d'un Compte de Google. No podeu iniciar la sessió a Analytics amb una adreça electrònica allotjada per Google Workspace.

Per obtenir més informació sobre els Comptes de Google, consulteu el Centre d'ajuda de Comptes de Google.

Comptes d'Analytics

Un compte d'Analytics és una manera de classificar i d'organitzar el seguiment que feu d'una o de diverses propietats, com ara llocs web, aplicacions per a mòbils o dispositius de punt de venda. Cada usuari d'Analytics té accés, com a mínim, a un compte, que pot haver creat personalment o al qual se li pot haver concedit accés. En cada compte d'Analytics es fa el seguiment, com a mínim, d'una propietat (com ara un lloc web). Tal com s'ha mostrat anteriorment, un compte d'Analytics es pot utilitzar per fer el seguiment d'una sola propietat o de més d'una, en funció de les necessitats de cada cas.

D'altra banda, es recomana fer el seguiment d'una propietat determinada només des d'un únic compte d'Analytics, i no des de diversos.

No cal que inicieu la sessió per separat en cada compte d'Analytics a què tingueu accés. A l'exemple anterior, la Liz inicia la sessió a Analytics amb el seu identificador de correu electrònic de Comptes de Google (liz@gmail.com) i, a continuació, pot seleccionar qualsevol dels comptes d'Analytics als quals té accés.

Organització dels comptes d'Analytics

Si utilitzeu Analytics per fer el seguiment d'un lloc web únic, l'organització del compte és senzilla: teniu un compte per al vostre lloc web. Si voleu configurar els comptes d'Analytics per gestionar diversos llocs web, recordeu el següent:

 • Cada compte d'Analytics pot tenir fins a 2.000 propietats i cada propietat pot tenir fins a 25 visualitzacions. Contacteu amb el vostre representant d'assistència si necessiteu més propietats o visualitzacions.
 • Podeu concedir als usuaris permisos de visualització (gestió d'usuaris, edició, col·laboració, lectura i anàlisi) en:
  • Un compte d'Analytics
  • Una propietat d'un compte d'Analytics
  • Una visualització d'una propietat

Tenint en compte això, les maneres més habituals d'utilitzar un compte d'Analytics són les següents:

 • Fer el seguiment de totes les propietats de què disposa una sola persona o organització.

  Per exemple, pot ser que tingueu un compte d'Analytics denominat "El meu compte personal" per a les vostres propietats web. Des d'aquest compte, feu el seguiment del vostre lloc web personal i del vostre blog, que conformen propietats independents. En aquest cas, podeu introduir un fragment del codi de seguiment a les pàgines del lloc web i un altre al blog.

  També podeu configurar comptes d'Analytics diferents per a grups diferents de parts interessades. Per exemple, si administreu el seguiment d'Analytics per a dues empreses, haureu de configurar un compte d'Analytics independent per al lloc web de cada empresa. Com que probablement us interessa concedir accés administratiu a personal de cada empresa i no voleu que les dades d'informes confidencials de les dues empreses quedin exposades, és lògic que feu el seguiment dels dos llocs web des de comptes separats.

 • Fer el seguiment d'una sola propietat.

  De manera predeterminada, un compte d'Analytics està dissenyat per fer el seguiment d'una propietat com a mínim. Tanmateix, també és una bona manera de configurar Analytics si esteu fent el seguiment d'un lloc o d'una aplicació grans amb una sèrie de col·laboradors interessats a visualitzar informes de la propietat en qüestió. D'aquesta manera, la recopilació de totes les visualitzacions d'un compte correspon a la mateixa propietat.

  Per exemple, suposem que sou l'administrador d'example.com, un domini que conté una sèrie de subdirectoris. Si cada departament vol fer el seguiment de la seva secció del lloc o de l'aplicació amb independència dels altres, podeu crear al compte visualitzacions d'informes diferents que només incloguin les dades de determinades seccions. En aquest cas, heu d'instal·lar el codi de seguiment per al lloc o per a l'aplicació una vegada, i les diferències en les visualitzacions d'informes es gestionaran mitjançant les visualitzacions i els filtres que contenen.

Identificador del compte d'Analytics

Quan creeu un compte a Analytics, s'assigna un identificador únic al compte. Aquest identificador forma part del codi de seguiment que s'insereix al codi font del vostre lloc web o de la vostra aplicació. Per exemple, si el codi de seguiment del lloc web utilitza l'identificador de propietat UA-10876-1, l'identificador del compte és el número del mig: 10876.

Propietats d'Analytics

 

Una propietat és un lloc web, una aplicació per a mòbils o un dispositiu (p. ex., un quiosc o un dispositiu de punt de venda). Cada compte pot contenir una o diverses propietats.

Al codi de seguiment d'Analytics, la propietat d'una visualització d'informes té un identificador únic, que és una combinació de l'identificador del compte i una sèrie de dígits addicionals. Aquest identificador enllaça una propietat a una o diverses visualitzacions d'un compte d'Analytics. L'identificador es pot trobar a la secció "Administració" d'Analytics o cercant "UA-" al codi font de la pàgina web o de l'aplicació. En el cas de l'identificador de propietat UA-10876-1:

 • 10876 és el número del compte.
 • 1 és una propietat del compte. Si hi hagués una segona visualització del mateix compte que fes el seguiment d'una propietat addicional, es podria utilitzar UA-10876-2 a l'identificador de la propietat.

Visualitzacions d'Analytics

La visualització d'un compte d'Analytics és la passarel·la als informes, ja que determina quines dades de la propietat s'hi mostren. Pel que fa a les visualitzacions i al seu funcionament, recordeu que un compte d'Analytics pot fer el seguiment d'una sola propietat o de moltes d'independents, tal com es descriu a la secció Visió general de més amunt.

Podeu crear més d'una visualització per a una propietat concreta i utilitzar els filtres per proporcionar visualitzacions d'informes diferents per a la propietat. Per obtenir més informació sobre com es configuren les visualitzacions, vegeu Crear/gestionar filtres de visualitzacions.

Utilitzar una visualització mestra

En configurar el codi de seguiment d'un compte d'Analytics, és recomanable fer que la visualització principal d'una propietat sigui una visualització mestra. Les visualitzacions mestres no poden contenir filtres que excloguin o incloguin seccions de dades del lloc o de l'aplicació dels quals es fa el seguiment. D'aquesta manera, podreu obtenir una visualització per a la propietat que contingui tot l'historial de dades des dels inicis del seguiment.

En canvi, si no configureu una visualització mestra i utilitzeu visualitzacions amb filtres que excloguin parts concretes del lloc web, no tindreu cap dada de les parts que s'han exclòs amb el filtre. Per exemple, suposem que, principalment, us interessa fer el seguiment dels usuaris dels Estats Units al vostre lloc. Si configureu un filtre en una sola visualització que només inclogui trànsit dels Estats Units, no podreu veure mai dades de les visualitzacions de pàgina per al trànsit d'altres llocs que no siguin els Estats Units.

Si voleu utilitzar visualitzacions filtrades, us recomanem que configureu dos tipus de visualitzacions: una que faci el seguiment de totes les seccions del lloc o de l'aplicació i de tots els usuaris, i altres destinades a objectius concrets que excloguin certes dades. La visualització mestra hauria de ser la primera que s'establís al lloc.

Visualitzacions i dades de l'historial

Quan configureu una visualització per a un lloc web, el seguiment de dades comença tan bon punt s'instal·la el codi de seguiment al lloc web i es carrega una pàgina des del navegador de l'usuari. Si ja teniu en funcionament la visualització d'un lloc web i més endavant afegiu una altra visualització, la visualització addicional no contindrà l'historial de dades de la visualització inicial.

Per exemple, suposem que el juny de 2009 configureu una visualització del lloc web sense filtres per recopilar tot el trànsit del lloc. Després, al setembre de 2009, creeu una visualització addicional denominada "Vendes" per recopilar únicament dades del directori / vendes del lloc web. Si els usuaris de la visualització "Vendes" proven de recuperar informació del juliol de 2009 per a l'informe, no obtindran cap dada. Les dades es troben a la visualització inicial, però no es poden copiar a la visualització "Vendes".

Visualitzacions filtrades

Sovint és útil tenir diverses visualitzacions per a una sola propietat. Cada visualització pot tenir filtres per incloure o excloure tipus de dades concrets. També podeu utilitzar visualitzacions filtrades per assegurar-vos que es faci el seguiment del contingut només en un domini específic, per excloure un trànsit determinat dels informes (com ara el trànsit intern) o per substituir paràmetres de consulta de pàgina difícils de llegir per URI de pàgina més fàcils de visualitzar. Per obtenir informació sobre els tipus de filtres disponibles per a les visualitzacions i sobre com es poden configurar, llegiu l'article Sobre els filtres de visualització.

Tret que hàgiu de restringir l'accés dels usuaris mitjançant les visualitzacions d'informes, no és necessari configurar visualitzacions només amb la finalitat de veure diferents seccions del lloc web ni per fer que la visualització d'informes sigui més pràctica per als usuaris del compte. En molts casos, els usuaris poden accedir a la visualització mestra i utilitzar el menú Desglossament del contingut per navegar fins a la seva secció del lloc web o de l'aplicació. Des d'allà, també poden utilitzar Segments per filtrar només les dades que els interessin i, fins i tot, utilitzar aquestes dades per comparar mètriques del seu conjunt de pàgines o pantalles amb les de tot el lloc web o tota l'aplicació.

Compartir informes d'Analytics

Podeu compartir els informes d'Analytics amb altres usuaris que tinguin Comptes de Google. Els usuaris que vulguin visualitzar els vostres informes primer han d'activar el seu Compte de Google per poder accedir a Analytics (vegeu la pàgina google.com/analytics per obtenir informació).

Quan compartiu els informes amb altres usuaris, podeu controlar a quins informes tenen accés oferint-los el dret d'accés a comptes concrets que continguin els informes que vulgueu compartir. Un cop els usuaris tinguin accés al vostre compte, també podreu controlar a quines visualitzacions poden accedir. Per exemple, si voleu permetre que els vostres companys de feina visualitzin els informes d'Analytics del gadget, però no del blog o del lloc web, podeu donar-los accés al compte i, a continuació, concedir-los accés únicament a la visualització que hàgiu definit per fer el seguiment del gadget.

Quan els vostres companys de feina tinguin accés als informes, el nom del compte es mostrarà com una selecció separada al menú desplegable Comptes de la interfície administrativa. Després de seleccionar el compte al menú, només veuran les visualitzacions a les quals els hàgiu donat accés. D'aquesta manera podeu controlar l'accés als informes d'Analytics en diversos nivells. A més, és habitual que els usuaris d'Analytics tinguin accés a una sèrie de comptes d'Analytics, tant propis com d'altres usuaris.

Dos exemples de comptes d'Analytics

En aquesta taula es mostra un exemple detallat del que s'ha explicat a la secció Visió general de dos comptes d'Analytics de més amunt.
Nom del compte Nom de la visualització URL Identificador de la propietat Descripció
El meu compte personal El meu blog example.blogspot.com UA-18988-2

El blog personal és una de les propietats web de les quals la Liz fa un seguiment a Analytics. Només necessita una visualització per a aquesta propietat: El meu blog. El codi de seguiment del blog conté l'identificador de la propietat web, que fa l'associació entre el blog i qualsevol visualització que en faci el seguiment. Per poder veure els informes del blog, la Liz selecciona la visualització El meu blog.

Als informes de la visualització El meu blog només es mostra el trànsit d'usuaris d’example.blogspot.com. Els informes d'Analytics no contenen activitat de cap altra part de blogspot.com, de manera que els usuaris que van de www.blogspot.com a example.blogspot.com s'inclouen als informes com a trànsit dirigit externament, i els usuaris que van d’example.blogspot.com a algun altre blog de blogspot.com s'inclouen als informes com a usuaris que han sortit del lloc web.

  El meu lloc web www.example.com UA-18988-1

La Liz té un segon lloc web amb un domini diferent del domini del blog. Vol tenir informes de seguiment diferents per a cada propietat, de manera que el lloc web tingui un identificador de propietat web únic. El codi de seguiment del lloc web conté aquest identificador, que fa l'associació entre el lloc web i la visualització El meu lloc web.

Aquesta visualització no està filtrada, de manera que els informes mostren el trànsit de tots els usuaris de www.example.com. Els usuaris que van del lloc web al blog s'inclouen als informes com a usuaris que han sortit del lloc web, ja que aquestes propietats no comparteixen els identificadors de propietat web i no estan enllaçades.

  El meu gadget 84632.gmodules.com UA-18988-3

A més d'un blog i d'un lloc web, la Liz també té un gadget del qual vol fer un seguiment. El gadget està allotjat al domini gmodules.com, dins d'un subdomini únic, i utilitza un tercer identificador de propietat web diferent. Tal com passa amb les altres visualitzacions, a la visualització Els meus gadgets només es registra l'activitat del gadget.

El compte del meu equip Visualització mestra googleanalytics.com UA-10876-1

La Liz i altres membres de l'equip tenen accés al compte d'Analytics anomenat El compte del meu equip. Igual que passa amb qualsevol lloc web, l'identificador de la propietat forma part del codi de seguiment instal·lat a les pàgines del lloc web.

Aquesta és la visualització mestra, en què es recopila el trànsit de tots els usuaris en totes les parts del lloc web googleanalytics.com. Com que és la visualització mestra, no té filtres que n'excloguin dades, amb la qual cosa es recopilen totes les dades del lloc i, com que es tracta de la primera visualització, conté l'historial del registre de trànsit des de l'inici del seguiment.

Com que els usuaris de comptes individuals poden restringir l'accés a la visualització, només la Sue pot accedir als informes inclosos a la visualització mestra. Els membres de l'equip de Vendes i màrqueting no poden visualitzar els informes d'aquesta visualització perquè no se'ls hi ha concedit accés.

  Vendes googleanalytics.com/sales UA-10876-1

En aquest compte, a les visualitzacions de Vendes es fa el seguiment de la mateixa propietat com a visualització mestra, el lloc web googleanalytics.com. Per aquest motiu, fa servir el mateix identificador de propietat com a visualització mestra. No és el mateix que fer servir la visualització mestra, ja que s'utilitza un filtre especial per incloure només el trànsit de la secció de vendes del lloc web: googleanalytics.com/sales.

Segons la definició de la visualització, l'activitat dels usuaris en altres seccions del lloc web es considera "fora" del lloc web. Per exemple, el nombre total de visualitzacions de pàgina només es correspondrà amb aquesta secció del lloc web, no pas amb tot googleanalytics.com. El temps a la pàgina i el temps al lloc web només s'apliquen a les pàgines de les quals es fa un seguiment.

Només tenen accés a aquesta visualització la Sue i els membres de l'equip de vendes, inclosos la Liz i en Jim.

  Màrqueting googleanalytics.com/marketing UA-10876-1 Tal com passa amb la visualització Vendes, a la visualització Màrqueting es fa un seguiment del lloc web googleanalytics.com, però el filtre només inclou el trànsit de googleanalytics.com/marketing. En aquest exemple, només la Sue i en Jim tenen accés als informes de la visualització Màrqueting.

Jerarquia de comptes, d'usuaris, de propietats i de visualitzacions

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
false
true
true
69256