Reports

[GA4] Raport Omówienie Firebase

Gdy połączysz swoją aplikację z Firebase za pomocą pakietu SDK Google Analytics dla Firebase, raport Omówienie Firebase znajdziesz w Google Analytics w menu nawigacyjnym po lewej stronie w kolekcji Deweloper aplikacji. Ten sam raport pojawi się też w konsoli Firebase, gdy po lewej stronie klikniesz „Panel informacyjny”.

Jest to gotowy raport Ogółem, który zawiera istotne dane o połączonych aplikacjach mobilnych. Dzięki niemu możesz monitorować zaangażowanie, sprawdzać wysokość przychodów i oceniać wyniki wersji aplikacji.

Wyświetlanie raportu

 1. W menu po lewej stronie kliknij Raporty Raporty.
 2. Po lewej stronie w kolekcji Deweloper aplikacji kliknij Firebase. Kolekcja Deweloper aplikacji jest dostępna tylko wtedy, gdy połączysz aplikację z Firebase.

Gotowe karty podsumowania

Raport Omówienie Firebase zawiera domyślnie podane niżej karty podsumowania. Użytkownicy o roli Edytujący lub Administrator mogą zmieniać karty, dlatego możesz zobaczyć inne niż tu podane.

Aktywność użytkowników na przestrzeni czasu

Z karty „Aktywność użytkowników na przestrzeni czasu” możesz się dowiedzieć, ile osób korzystało z Twojej aplikacji w ciągu ostatnich 30 dni, 7 dni lub 1 dnia. Możesz też na niej sprawdzać zmiany aktywności w krótszym okresie w porównaniu z dłuższym okresem. Ta karta uwzględnia tylko użytkowników, którzy weszli w interakcję z Twoją aplikacją, gdy działała na pierwszym planie.

Na przykład na wykresie poniżej widać, że w ciągu ostatnich 30 dni było 72 tys. użytkowników, a w ciągu ostatniego 1 dnia – 3,5 tys. Jeśli liczba użytkowników w ciągu ostatniego dnia zacznie spadać, w najbliższej przyszłości możesz się spodziewać mniejszej liczby użytkowników w ciągu ostatnich 7 i 30 dni.

Użytkownicy z ostatnich 30 minut

Na karcie Użytkownicy z ostatnich 30 minut widać bieżącą aktywność użytkowników określaną na podstawie informacji z raportu Czas rzeczywisty. Pierwsza połowa karty podaje łączną liczbę użytkowników w ciągu ostatnich 30 minut oraz liczbę użytkowników w poszczególnych minutach tego okresu.

Druga połowa karty pokazuje aktywność w czasie rzeczywistym dla wybranego wymiaru. Na przykład raport Zaangażowanie ogółem może wskazywać najważniejsze strony i ekrany, które użytkownicy właśnie odwiedzają, a raport Omówienie atrybutów użytkownika – kraje z największą liczbą użytkowników, którzy są aktywni w danym momencie.

Użytkownicy według wersji aplikacji

Na karcie Użytkownicy według wersji aplikacji widać liczbę użytkowników, którzy korzystali z poszczególnych wersji aplikacji, w tym 5 najczęściej używanych aplikacji w wybranym zakresie dat. Możesz kliknąć „Wyświetl raport dotyczący wersji aplikacji”, aby otworzyć raport Szczegóły związane z technologią i dowiedzieć się więcej o poszczególnych wersjach aplikacji.

Przegląd najnowszych wersji aplikacji

Karta „Przegląd najnowszych wersji aplikacji” podaje stan najnowszej wersji produkcyjnej każdej wersji aplikacji (np. na Androida lub iOS). Wybierz wersję, aby otworzyć widoczny poniżej panel ze statystykami dotyczącymi aplikacji. Więcej informacji o tym raporcie

Przegląd stabilności aplikacji

Na karcie Przegląd stabilności aplikacji widać odsetek użytkowników, których sesje w każdej aplikacji przebiegły bez awarii, oraz zmianę tej wartości w stosunku do poprzedniego okresu.

Wyjątki zarejestrowane w Androidzie za pomocą interfejsu API do raportowania Zgłaszanie awarii Firebase są zliczane jako awarie. Aby zwiększyć dokładność raportów o awariach, przejdź na Firebase Crashlytics.

Średni czas zaangażowania

Na karcie Średni czas zaangażowania podany jest średni czas, przez jaki witryna była widoczna w przeglądarce użytkownika lub aplikacja mobilna działała na pierwszym planie jego urządzenia. Google Analytics oblicza średni czas zaangażowania za pomocą tego wzoru:
Średni czas zaangażowania = (łączny czas, przez jaki witryna była widoczna w przeglądarce lub aplikacja działała na pierwszym planie we wszystkich sesjach) / (łączna liczba aktywnych użytkowników)
Średni czas zaangażowania jest obliczany automatycznie na podstawie danych ze stron internetowych i ekranów aplikacji skonfigurowanych w Google Analytics.
Interpretowanie wykresu
Podany na karcie średni czas zaangażowania może być dłuższy niż widoczne na wykresie poszczególne wartości średniego czas zaangażowania.
Dzieje się tak, ponieważ średni czas zaangażowania na karcie to łączny czas zaangażowania na użytkownika podzielony przez liczbę użytkowników w całym wybranym okresie. Każdy punkt na wykresie wskazuje natomiast czas zaangażowania na użytkownika podzielony przez liczbę użytkowników w konkretnym dniu.
Przykład
W lipcu Twoją witrynę odwiedziło 2 użytkowników.
 • 2 lipca użytkownik 1 spędził w niej 3 minuty.
 • 3 lipca użytkownik 2 spędził w niej 4 minuty.
 • 4 lipca użytkownik 1 spędził w niej 5 minut, a użytkownik 2 – 6 minut.

W tym przykładzie średni czas zaangażowania podany na karcie wyniósłby 9 minut i 0 sekund, ponieważ w lipcu użytkownik 1 spędził w niej w sumie 8 minut, a użytkownik 2 – 10 minut. Średnia z tych wartości wynosi 9 minut.

Średni czas zaangażowania na wykresie wyglądałby tak:

 • 2 lipca: 3 minuty i 0 sekund
 • 3 lipca: 4 minuty i 0 sekund
 • 4 lipca: 5 minut i 30 sekund
W tym przykładzie średni czas zaangażowania podany na karcie byłby dłuższy niż średni czas zaangażowania w poszczególnych dniach.

Sesje z zaangażowaniem na użytkownika

Na karcie Sesje z zaangażowaniem na użytkownika widać liczbę sesji z zaangażowaniem przypadającą na użytkownika. Sesja z zaangażowaniem to dowolna sesja, która trwała co najmniej 10 sekund albo w której zarejestrowano co najmniej 1 zdarzenie konwersji lub co najmniej 2 wyświetlenia strony bądź ekranu. Google Analytics oblicza liczbę sesji z zaangażowaniem na użytkownika za pomocą tego wzoru:
Sesje z zaangażowaniem na użytkownika = (liczba sesji, które trwały co najmniej 10 sekund albo w których zarejestrowano co najmniej 1 zdarzenie konwersji lub co najmniej 2 wyświetlenia strony bądź ekranu) / (łączna liczba użytkowników)
Liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika jest obliczana automatycznie na podstawie danych ze stron internetowych i ekranów aplikacji skonfigurowanych w Google Analytics.
Interpretowanie wykresu
Podana na karcie liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika może być większa niż widoczne na wykresie poszczególne wartości liczby sesji z zaangażowaniem na użytkownika.
Dzieje się tak, ponieważ podana na karcie liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika wskazuje łączną liczbę sesji z zaangażowaniem na użytkownika podzieloną przez liczbę użytkowników w całym wybranym okresie. Każdy punkt na wykresie wskazuje liczbę sesji z zaangażowaniem na użytkownika podzieloną przez liczbę użytkowników w konkretnym dniu.
Przykład
W lipcu Twoją witrynę odwiedziło 2 użytkowników.
 • 2 lipca użytkownik 1 miał 1 sesję z zaangażowaniem.
 • 3 lipca użytkownik 2 miał 2 sesje z zaangażowaniem.
 • 4 lipca użytkownik 1 miał 3 sesje z zaangażowaniem, a użytkownik 2 – 2 takie sesje.

W tym przykładzie podana na karcie liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika wyniosłaby 4, ponieważ w lipcu użytkownik 1 miał w sumie 4 sesje z zaangażowaniem, a użytkownik 2 – też 4. Średnia z tych wartości wynosi 4 sesje z zaangażowaniem.

Na wykresie liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika wyglądałaby tak:

 • 2 lipca: 1 sesja z zaangażowaniem
 • 3 lipca: 2 sesje z zaangażowaniem
 • 4 lipca: 2,5 sesji z zaangażowaniem
W tym przykładzie podana na karcie liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika byłaby większa niż liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika w poszczególnych dniach.

Średni czas zaangażowania na sesję

Na karcie Średni czas zaangażowania na sesję widać średni czas spędzony w trakcie sesji w witrynie lub aplikacji. Google Analytics oblicza średni czas zaangażowania na sesję za pomocą tego wzoru:
Średni czas zaangażowania na sesję = (średni czas, przez jaki witryna była widoczna w przeglądarce użytkownika lub aplikacja działała na pierwszym planie jego urządzenia) / (łączna liczba sesji)
Średni czas zaangażowania na sesję jest obliczany automatycznie na podstawie danych ze stron internetowych i ekranów aplikacji skonfigurowanych w Google Analytics.
Interpretowanie wykresu
Podany na karcie średni czas zaangażowania na sesję może być dłuższy niż poszczególne wartości średniego czasu zaangażowania na sesję widoczne na wykresie.
Dzieje się tak, ponieważ średni czas zaangażowania na sesję na karcie to suma sesji z zaangażowaniem na sesję podzielona przez liczbę sesji w całym wybranym okresie. Każdy punkt na wykresie wskazuje średni czas zaangażowania na sesję podzielony przez liczbę sesji w konkretnym dniu.
Przykład
W lipcu Twoją witrynę odwiedziło 2 użytkowników.
 • 2 lipca użytkownik 1 miał 1 sesję z zaangażowaniem o długości 3 minut.
 • 3 lipca użytkownik 2 miał 2 sesje z zaangażowaniem o długości odpowiednio 3,5 i 4,5 minuty.
 • 4 lipca użytkownik 1 miał 1 sesję z zaangażowaniem o długości 4 minut, a użytkownik 2 – 1 taką sesję o długości 6 minut.

W tym przykładzie średni czas zaangażowania na sesję wyniósłby 10 minut i 30 sekund, ponieważ w lipcu czas zaangażowania użytkownika 1 to łącznie 7 minut, a użytkownika 2 – 14 minut. Średnia z tych wartości wynosi 10,5 minuty zaangażowania.

Średni czas zaangażowania na sesję na wykresie wyglądałby tak:

 • 2 lipca: 3 minuty zaangażowania
 • 3 lipca: 4 minuty zaangażowania
 • 4 lipca: 5 minut zaangażowania
W tym przykładzie podana na karcie liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika byłaby większa niż liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika w poszczególnych dniach.

Utrzymanie użytkowników

Na wykresie „Utrzymanie użytkowników” widać odsetek użytkowników, którzy powracali codziennie w ciągu pierwszych 42 dni. Wykres rozpoczyna się od 100% utrzymania użytkowników w dniu, w którym po raz pierwszy odwiedzili oni witrynę lub aplikację. Ta wartość zmniejsza się od pierwszego dnia, w miarę jak użytkownicy przestają wracać.

Aktywność użytkowników według kohorty

Na karcie „Aktywność użytkowników według kohorty” widać, czy użytkownicy pozyskani w danym dniu powracają częściej niż użytkownicy pozyskani w innym dniu. Każdy wiersz odpowiada jednej kohorcie. Dolny wiersz przedstawia najnowszą kohortę, a górny – najstarszą. Ciemniejszy odcień oznacza, że powrócił wyższy odsetek użytkowników w kohorcie. Im mniej użytkowników powraca, tym jaśniejszy kolor. Wykres zawiera link do raportu Utrzymanie ogółem.

Wyświetlenia według tytułu strony i klasy ekranu

Na karcie „Wyświetlenia według tytułu strony i klasy ekranu” widać, ile razy użytkownicy wyświetlili poszczególne strony lub ekrany w określonym przedziale czasu. Lista jest posortowana według najczęściej wyświetlanych stron i ekranów.

W tabeli poniżej najczęściej wyświetlane były strona główna i strona koszyka. Możesz kliknąć „Wyświetl strony i ekrany”, aby otworzyć raport Strony i ekrany.

Liczba zdarzeń według nazwy zdarzenia

Na karcie Liczba zdarzeń według nazwy zdarzenia widać, ile razy użytkownicy wywołali poszczególne zdarzenia w wybranym przedziale czasu. Lista jest posortowana według najczęściej wywoływanego zdarzenia.

W tabeli poniżej najczęściej wywoływane były zdarzenia screen_view i user_engagement. Możesz kliknąć dowolne zdarzenie w tabeli (np. „screen_view”), aby otworzyć raport o nim, lub kliknąć „Wyświetl raport dotyczący zdarzeń”, aby otworzyć raport Zdarzenia.

Liczba konwersji według nazwy zdarzenia

Na karcie „Liczba konwersji według nazwy zdarzenia” widać, ile razy użytkownicy wywołali poszczególne zdarzenia konwersji. Analytics automatycznie rejestruje niektóre zdarzenia jako konwersje, ale możesz oznaczyć dowolne zdarzenie jako zdarzenie konwersji.

Łączne przychody

Na karcie Łączne przychody widać łączną kwotę przychodów uzyskanych z zakupów e-commerce, zakupów w aplikacji, subskrypcji i reklam pomniejszoną o sumę zwrotów środków.
Karta Łączne przychody podaje łączne przychody uzyskane w wybranym okresie. Wykres przedstawia łączne dzienne przychody. Jeśli np. łączne przychody 2 lipca wyniosły 153,98 zł, a 3 lipca – 739,28 zł, na tej karcie będzie widoczna wartość 893,26 zł.

Przychody z zakupów

Na karcie Przychody z zakupów widać łączne przychody uzyskane z zakupów e-commerce i zakupów w aplikacji.
Karta Przychody z zakupów podaje przychody z zakupów osiągnięte w wybranym okresie. Wykres przedstawia dzienne przychody z zakupów. Jeśli np. przychody z zakupów 2 lipca wyniosły 39,15 zł, a 3 lipca – 91,35 zł, na tej karcie będzie widoczna wartość 130,50 zł.

Łączne przychody z reklam

Na karcie Łączne przychody z reklam widać sumę przychodów z reklam uzyskanych dzięki użytkownikom Twojej aplikacji mobilnej. Dane te pochodzą z Google AdMob, Google Ad Managera lub zdarzenia ad_impression w przypadku integracji z usługą zewnętrzną.
Karta Łączne przychody z reklam podaje łączne przychody z reklam osiągnięte w wybranym okresie. Wykres przedstawia łączne dzienne przychody z reklam. Jeśli np. Twoje łączne przychody z reklam 2 lipca wyniosły 7,25 zł, a 3 lipca – 1,45 zł, na tej karcie będzie widoczna wartość 8,70 zł.

Średnie przychody z zakupów na użytkownika

Na karcie Średnie przychody z zakupów na użytkownika widać przychody z zakupów w aplikacji (tj. po wywołaniu zdarzenia in_app_purchase) i zakupów (tj. po wywołaniu zdarzenia purchase) podzielone przez liczbę użytkowników.

Wyświetlenia reklamy wydawcy według jednostki reklamowej

Na karcie Wyświetlenia reklamy wydawcy według jednostki reklamowej widać liczbę wyświetleń reklamy w jednostce reklamowej w wybranym zakresie dat oraz zmianę procentową tej wartości w stosunku do poprzedniego zakresu dat. Możesz kliknąć „Wyświetl reklamy wydawcy”, aby otworzyć raport Reklamy wydawcy.

Użytkownicy według kraju

Na karcie „Użytkownicy według kraju” widać kraje, w których użytkownicy korzystają z Twojej aplikacji. Lista jest posortowana według kraju o największej liczbie użytkowników. Na tej karcie znajduje się mapa świata, na której im ciemniejszy odcień koloru niebieskiego, tym więcej użytkowników z danego kraju.

Możesz najeżdżać kursorem na poszczególne kraje, aby zobaczyć liczbę użytkowników z danego państwa, lub kliknąć „Wyświetl raport dotyczący krajów”, aby otworzyć raport Szczegółowe dane demograficzne, z którego dowiesz się więcej o użytkownikach z każdego państwa.

Użytkownicy według modelu urządzenia

Na karcie Użytkownicy według modelu urządzenia widać modele urządzeń, na których użytkownicy korzystają z Twojej aplikacji. Lista jest posortowana według modelu urządzenia o największej liczbie użytkowników. Możesz kliknąć „Wyświetl modele urządzeń”, aby otworzyć raport Szczegóły związane z technologią, z którego dowiesz się więcej o użytkownikach korzystających z każdego modelu.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne