[GA4] Rapportidentitet

Läs om hur Google Analytics mäter användare på olika enheter och plattformar.

Det är vanligt att en och samma kund interagerar med ditt företag via olika enheter och plattformar. En person kan till exempel bläddra bland dina produkter på en Pixel-surfplatta vid frukost, göra fler efterforskningar via en webbläsare på sin jobbdator vid lunch och sedan köpa något på sin iPhone efter kvällsmaten. Var och en av dessa aktiviteter är en separat session, men Google Analytics 4 kan använda följande metoder för att sammanfoga dem till en enda samlad användarresa:

  • User-ID
  • data som tillhandahålls av användaren
  • enhets-id
  • modellering

Analytics skapar en enstaka användarresa utifrån all data som är kopplad till samma identitet. Eftersom identitetsutrymmena används i alla rapporter kan du använda dem för att deduplicera användare och få en mer enhetlig helhetsbild av deras relation till ditt företag.

Identitetsutrymmen

Tillsammans kallas identifierarna ovan identitetsutrymmen och den eller de identitetsutrymmen som används av Analytics-egendomen kallas dess rapportidentitet.

User-ID

Om du skapar egna fasta id:n för inloggade användare kan du använda dem för att mäta användarresan på flera enheter. För att kunna använda detta identitetsutrymme måste du konsekvent tilldela användarna id:n och inkludera dem i den data du skickar till Analytics. User-ID är det mest exakta identitetsutrymmet eftersom det använder data som du samlar in för att identifiera dina användare.

Läs om hur du implementerar User-ID.

data som tillhandahålls av användaren

Om du samlar in data som tillhandahålls av användaren (hashade personuppgifter som har inhämtats med samtycke) utan användar-id tillsammans med den data du skickar till Google Analytics kan data som tillhandahålls av användaren fungera som identifierare i identitetsutrymmet för User-ID. När detta händer prioriterar Analytics data som tillhandahålls av användaren för varje session i följande ordning: e-postadress, telefonnummer, namn och adress.

Läs mer om insamling av data som tillhandahålls av användaren.

Enhets-id

Analytics kan även använda enhets-id som identitetsutrymme. På webbplatser får enhets-id sitt värde från Client-ID. I appar används appinstans-id som enhets-id.

modellering

När användare nekar till Analytics-identifierare, som cookies, blir beteendedata om dessa användare inte tillgänglig. Analytics fyller denna lucka genom att använda data om liknande användare som har samtyckt till cookies från samma egendom för att modellera beteendet hos användare som nekar till cookies. Läs mer

Så avgör Analytics rapportidentiteten

Analytics fastställer din rapportidentitet utifrån vilka identitetsutrymmen du väljer att samla in och vilka du gör tillgängliga via följande alternativ.

Alternativ för rapportidentitet

  • Blandat: efter User-ID, enhets-id och sedan modellering. Använder User-ID om det samlas in. Om det inte finns någon information om User-ID använder Analytics enhets-id. Om det inte finns någon identifierare använder Analytics modellering.
  • Observerat: efter User-ID, sedan enhets-id. Använder User-ID om det samlas in. Om det inte finns någon information om User-ID använder Analytics enhets-id.
  • Enhetsbaserat: Endast enhets-id används, alla andra id:n som samlas in ignoreras.

För att få ut mesta möjliga av de två första alternativen måste du samla in användar-id:n. Dessutom måste egendomen ha tillräckligt med aktivitet från inloggade användare för att det ska gå att obfuskera deras identitet. Som en följd av detta omfattas dina rapporter av datagränser.

Obs! Alternativet du väljer påverkar inte hur data samlas in eller behandlas. Du kan växla mellan alternativen när som helst utan att det påverkar data permanent.

Ange rapportidentiteten för din egendom

  1. Gå till Administratör. Under Datavisning klickar du på Rapportidentitet.
  2. Välj önskad rapportidentitet.
  3. Klicka på Spara.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny