[GA4] זהות הדיווח

איך Google Analytics מודד משתמשים במכשירים שונים ובפלטפורמות שונות.

בחלק גדול מהמקרים, האינטראקציות של הלקוחות עם העסק מתרחשות באמצעות כמה מכשירים ופלטפורמות. לדוגמה, יכול להיות שלקוח מסוים יעיין במוצרים שלכם באמצעות טאבלט Pixel בארוחת הבוקר, יחפש מידע נוסף באמצעות דפדפן במחשב במהלך ארוחת הצהריים בעבודה ולאחר מכן ישלים רכישה דרך ה-iPhone אחרי ארוחת הערב. כל אחת מהפעילויות האלה היא סשן נפרד, אבל ב-Google Analytics 4 יש ארבע שיטות שונות שבאמצעותן אפשר לאחד את הסשנים לתהליך אחד שעובר המשתמש בכמה מכשירים:

 • User ID
 • Google Signals
 • מזהה המכשיר
 • בניית מודלים

מערכת Analytics משתמשת בכל הנתונים המשויכים לאותו מזהה ויוצרת מהם תהליך אחד שעובר המשתמש. מאחר שנעשה שימוש במרחבי הזהות האלה בכל הדוחות, הם מאפשרים לבטל כפילויות של משתמשים ולספר סיפור אחיד יותר על הקשרים שלהם עם העסק.

מרחבי זהות

ביחד, המזהים המפורטים למעלה נקראים מרחבי זהות, ומרחבי הזהות שמשמשים את נכס ה-Analytics שלכם נקראים זהות הדיווח שלהם.

User-ID

אם אתם יוצרים מזהים קבועים משלכם עבור משתמשים המחוברים לחשבון, תוכלו להשתמש במזהים האלה כדי למדוד את התהליך שעובר המשתמש במכשירים שונים. כדי להשתמש במרחב הזהות, עליכם להקצות למשתמשים מזהים באופן עקבי ולכלול את המזהים בנתונים שאתם שולחים ל-Analytics. User-ID הוא מרחב הזהות המדויק ביותר, מפני שהוא משתמש בנתונים שנאספים על מנת לזהות את המשתמשים שלכם.

איך מטמיעים User-ID

Google Signals

Google Signals הם נתונים ממשתמשים המחוברים ל-Google. כשנתוני Google Signals זמינים, מערכת Analytics משייכת נתוני אירועים שנאספים ממשתמשים, עם חשבונות Google של משתמשים שמחוברים לחשבון שלהם והביעו הסכמה לשתף את המידע הזה.

למידע נוסף על הפעלה של Google Signals.

מזהה מכשיר

אפשר גם להשתמש במזהה המכשיר כמרחב זהות. באתרים, מזהה המכשיר מקבל את הערך שלו מה-Client-ID. באפליקציות, מזהה המכשיר הוא מזהה האירוע באפליקציה.

בניית מודלים

כשמשתמשים דוחים מזהים ב-Analytics כמו קובצי cookie, אין נתונים זמינים על ההתנהגות שלהם. מערכת Analytics משלימה את הפער הזה באמצעות הנתונים של משתמשים דומים שכן אישרו שימוש בקובצי cookie מאותו נכס כדי לבנות מודל של התנהגות המשתמשים שדחו אותם. מידע נוסף

איך מערכת Analytics קובעת את זהות הדיווח

המערכת של Analytics קובעת את זהות הדיווח על סמך מרחבי הזהות שבחרתם לאסוף ומרחבי הזהות שהפכתם לזמינים באמצעות האפשרויות הבאות.

אפשרויות של זהות בדיווח

 • מיזוג: על סמך User ID,‏ Google Signals, מזהה מכשיר ואז בניית מודלים. אם נאספים נתוני User-ID, המערכת משתמשת בהם. אם לא נאספים נתוני User-ID, מערכת Analytics משתמשת במידע מ-Google Signals, אם הוא זמין. אם לא נאספים נתוני User-ID ואין מידע מ-Google Signals, מערכת Analytics משתמשת במזהה המכשיר. אם אין מזהה זמין, מערכת Analytics משתמשת במודלים.
 • צפייה: על סמך User-ID,‏ Google Signals ואז מזהה מכשיר. אם נאספים נתוני User-ID, המערכת משתמשת בהם. אם לא נאספים נתוני User-ID, מערכת Analytics משתמשת במידע מ-Google Signals, אם הוא זמין. אם לא נאספים נתוני User-ID ואין מידע מ-Google Signals, מערכת Analytics משתמשת במזהה המכשיר.
 • מבוסס מכשיר: המערכת משתמשת רק במזהה המכשיר ומתעלמת מכל המזהים האחרים שנאספים.

כדי לנצל את כל היתרונות של שתי האפשרויות הראשונות, צריך להפעיל את Google Signals ולאסוף User-ID. כמו כן, בנכס שלכם צריכה להיות פעילות מספקת של משתמשים המחוברים לחשבון שלהם כדי לבצע אנונימיזציה הולמת לזהות שלהם. כשמפעילים את Google Signals, מערכת Analytics אוספת מידע דמוגרפי ונתונים על תחומי עניין כשאפשר למצוא אותם. לכן הדוחות שלכם כפופים לדרישות סף לנתונים.

הערה: האפשרות שתבחרו לא תשפיע על איסוף הנתונים או על העיבוד שלהם. ניתן לעבור בין האפשרויות מתי שרוצים, בלי להשפיע על הנתונים באופן קבוע.

הגדרת זהות הדיווח לנכס

 1. נכנסים ל-Google Analytics.
 2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים לנכס שרוצים לערוך.
 3. בעמודה נכס, לוחצים על זיהוי של מי שמדווח.
 4. בוחרים את הזיהוי הרצוי של מי שמדווח.
 5. לוחצים על שמירה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false