[GA4] Identita pro přehledy

Zjistěte, jak Google Analytics měří uživatele na různých zařízeních a platformách.

Jednotliví zákazníci často provádějí interakce s vaší firmou na různých zařízeních a platformách. Někdo například může při snídani procházet vaše produkty na tabletu Pixel, v době oběda provádět další vyhledávání pomocí prohlížeče v počítači a po večeři uskutečnit nákup na iPhonu. I když každá z těchto aktivit představuje samostatnou relaci, Google Analytics 4 je může pomocí následujících metod sjednotit do jediné cesty uživatele na více zařízeních:

  • User-ID,
  • údaje poskytnuté uživatelem,
  • ID zařízení,
  • modelování.

Analytics pak ze všech dat, která se ke konkrétní identitě pojí, vytvoří jedinou cestu uživatele. Protože tyto prostory identit se používají ve všech přehledech, zamezují duplikování uživatelů a umožňují uceleně popsat jejich vztah k vyhodnocované firmě.

Prostory identit

Dohromady se výše uvedené identifikátory souhrnně označují jako prostory identit. Prostory identit používané službou v Analytics se nazývají identita pro přehledy.

User-ID

Pokud přihlášeným uživatelům vytváříte vlastní trvalé ID, můžete je využít k přesnému měření cesty uživatelů na různých zařízeních. Abyste mohli používat tento prostor identity, je třeba uživatelům důsledně přiřazovat ID a zahrnout tato ID do dat, která do služby Analytics odesíláte. User-ID je nejpřesnější prostor identity, protože používá data, která shromažďujete kvůli identifikaci uživatelů.

Přečtěte si, jak implementovat User-ID.

Údaje poskytnuté uživatelem

Pokud s údaji, které odesíláte do Google Analytics, shromažďujete údaje poskytnuté uživatelem (hašované osobní údaje se souhlasem) bez User-ID, mohou údaje poskytnuté uživatelem sloužit jako identifikátor v prostoru identity User-ID. Když k tomu dojde, bude služba Analytics u každé relace upřednostňovat údaje poskytnuté uživatelem v následujícím pořadí: e-mail, telefonní číslo, jméno a adresa.

Další informace o shromažďování údajů poskytnutých uživatelem

ID zařízení

Služba Analytics umí k vytvoření prostoru identity použít také ID zařízení. Na webových stránkách získává ID zařízení svou hodnotu z ID klienta. V aplikacích je ID zařízení identifikátorem instance aplikace.

Modelování

Když uživatelé odmítnou identifikátory Analytics, jako jsou soubory cookie, nebudou behaviorální data pro tyto uživatele k dispozici. Analytics tuto mezeru zaplní na základě údajů podobných uživatelů, kteří soubory cookie ze stejné služby přijali, a provede modelování chování těch uživatelů, kteří soubory cookie odmítli. Další informace

Jak Analytics určuje identitu pro přehledy

Analytics identitu pro přehledy určuje na základě toho, které prostory identity se rozhodnete shromažďovat a které zpřístupníte prostřednictvím těchto možností.

Identita pro přehledy – možnosti

  • Smíšené: podle User-ID, ID zařízení a poté podle modelování. Používá ID uživatele (pokud je shromažďujete). Pokud User-ID není k dispozici, použije Analytics ID zařízení. Pokud není k dispozici žádný identifikátor, používá Analytics modelování.
  • Pozorováno: podle User-ID a poté podle ID zařízení. Používá ID uživatele (pokud je shromažďujete). Pokud User-ID není k dispozici, použije Analytics ID zařízení.
  • Založené na zařízení: používá pouze ID zařízení a ignoruje všechna ostatní shromážděná ID.

Pokud chcete naplno využívat první dvě možnosti, musíte shromažďovat ID uživatelů. Kromě toho musí vaše služba zaznamenávat dostatek aktivity přihlášených uživatelů, aby bylo možné dostatečně obfuskovat jejich identitu. Proto se na přehledy vztahují datové limity.

Poznámka: Možnost, kterou si vyberete, nijak neovlivní shromažďování ani zpracování údajů. Mezi variantami můžete kdykoli přepínat bez dopadu na data.

Nastavení identity pro přehledy u vaší služby

  1. Na stránce Administrátor v části Zobrazení dat klikněte na Identita pro přehledy.
  2. Vyberte identitu pro přehledy, kterou chcete použít.
  3. Klikněte na Uložit.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka