[GA4] Identita pro přehledy

Zjistěte, jak Google Analytics měří uživatele na různých zařízeních a platformách.

Jednotliví zákazníci často provádějí interakce s vaší firmou na různých zařízeních a platformách. Někdo například může při snídani procházet vaše produkty na tabletu Pixel, v době oběda provádět další vyhledávání pomocí prohlížeče v počítači a po večeři nákup na iPhonu uskutečnit. I když každá z těchto aktivit představuje samostatnou relaci, Google Analytics 4 je může pomocí čtyř různých metod sjednotit do jediné cesty uživatele na více zařízeních:

  • User-ID
  • Signály Google
  • ID zařízení
  • Modelování

Analytics pak ze všech dat, která se ke konkrétní identitě pojí, vytvoří jedinou cestu uživatele. Protože tyto prostory identit se používají ve všech přehledech, zamezují duplikování uživatelů a umožňují uceleně popsat jejich vztah k vyhodnocované firmě.

Prostory identit

Dohromady se výše uvedené identifikátory souhrnně označují jako prostory identit. Prostory identit používané službou v Analytics se nazývají identita pro přehledy.

User-ID

Pokud přihlášeným uživatelům vytváříte vlastní trvalé ID, můžete je využít k přesnému měření cesty uživatelů na různých zařízeních. Abyste mohli používat tento prostor identit, je třeba uživatelům důsledně přiřazovat ID a zahrnout tato ID do dat, která do služby Analytics odesíláte. User-ID je nejpřesnější prostor identity, protože používá data, která shromažďujete kvůli identifikaci uživatelů.

Přečtěte si, jak implementovat User-ID.

Signály Google

Signály Google využívají data od uživatelů, kteří jsou přihlášeni do Googlu. Pokud jsou k dispozici data ze signálů Google, přiřadí služba Analytics data o událostech, která sbírá od uživatelů, k účtům uživatelů přihlášených na Google, kteří souhlasili se sdílením této informace.

Přečtěte si, jak aktivovat signály Google.

ID zařízení

Služba Analytics umí k vytvoření prostoru identity použít také ID zařízení. Na webových stránkách získává ID zařízení svou hodnotu z ID klienta. V aplikacích je ID zařízení identifikátorem instance aplikace.

Modelování

Když uživatelé odmítnou identifikátory Analytics, jako jsou soubory cookie, nebudou behaviorální data pro tyto uživatele k dispozici. Analytics tuto mezeru zaplní na základě údajů podobných uživatelů, kteří soubory cookie ze stejné služby přijali, a provede modelování chování těch uživatelů, kteří soubory cookie odmítli. Další informace

Jak Analytics určuje identitu pro přehledy

Analytics identitu pro přehledy určuje na základě toho, které prostory identity se rozhodnete shromažďovat a které zpřístupníte prostřednictvím těchto možností.

Identita pro přehledy – možnosti

  • Smíšené: Podle ID uživatele, signálů Google, ID zařízení a poté podle modelování. Používá ID uživatele (pokud je shromažďujete). Jestliže ID uživatele není shromažďováno, Analytics použije informace ze signálů Google (pokud jsou k dispozici). Pokud není k dispozici ID uživatele ani informace založené na signálech Google, použije Analytics ID zařízení. Pokud není k dispozici žádný identifikátor, používá Analytics modelování.
  • Pozorováno: Podle ID uživatele, signálů Google a poté podle ID zařízení. Používá ID uživatele (pokud je shromažďujete). Jestliže ID uživatele není shromažďováno, Analytics použije informace ze signálů Google (pokud jsou k dispozici). Pokud není k dispozici ID uživatele ani informace založené na signálech Google, použije Analytics ID zařízení.
  • Založené na zařízení: používá pouze ID zařízení a ignoruje všechna ostatní shromážděná ID.

Pokud chcete plně využít první dvě možnosti, musíte aktivovat signály Google a shromažďovat ID uživatelů. Kromě toho musí vaše služba zaznamenávat dostatek aktivity přihlášených uživatelů, aby bylo možné dostatečně obfuskovat jejich identitu. Když aktivujete signály Google, Analytics začne shromažďovat demografické údaje a data o zájmech, pokud jsou k dispozici. Proto se na přehledy vztahují datové limity.

Poznámka: Možnost, kterou si vyberete, nijak neovlivní sběr ani zpracování údajů. Mezi variantami můžete kdykoli přepínat bez dopadu na data.

Nastavení identity pro přehledy u vaší služby

  1. Ve sloupci Služba klikněte na možnost Identita pro přehledy.
  2. Vyberte identitu pro přehledy, kterou chcete použít.
  3. Klikněte na Uložit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
69256