[GA4] Идентичност за отчитане

Научете как Google Анализ измерва потребителите на няколко устройства и платформи.

Често се случва даден потребител да взаимодейства с бизнеса Ви чрез различни устройства и платформи. Например даден човек може да разгледа продуктите Ви на своя таблет Pixel, докато закусва, след това в обедната си почивка да използва браузъра на служебния си компютър, за да направи по-подробно проучване, и след вечеря да извърши покупката от своя телефон iPhone. Макар всяка от тези дейности да е отделна сесия, Google Анализ 4 може да използва четири различни метода, за да ги обедини в единен път на потребителя на няколко устройства:

 • User-ID;
 • сигнали от Google;
 • ID на устройството;
 • моделиране.

Анализ създава единен път на потребителя от всички данни, свързани с една и съща самоличност. Тъй като пространствата за самоличност се използват при всички отчети, те Ви дават възможност да премахнете дублирането на потребители и да получите по-единна и цялостна представа за взаимоотношенията между потребителя и бизнеса Ви.

Пространства за самоличност

Заедно идентификаторите, изброени по-горе, се наричат пространства за самоличност, а пространствата за самоличност, използвани от собствеността Ви в Google Анализ, образуват идентичност за отчитане.

User-ID

Ако създадете свои постоянни идентификатори за потребителите, влезли в профилите си, можете да ги използвате, за да измервате пътищата на потребителите на различни устройства. За да използвате това пространство за самоличност, трябва системно да задавате идентификатори на потребителите си и да ги включвате към данните, които изпращате на Анализ. User-ID е най-точното пространство за самоличност, защото използва данните, които събирате, за да идентифицирате потребителите си.

Научете как да внедрите User-ID.

Сигнали от Google

Сигналите от Google представляват данни от потребителите, които са влезли в профила си в Google. Когато са налична информация от сигналите от Google, Анализ обвързва данните за събития, които събира от потребителите, с профилите в Google на потребителите, които са влезли в профилите си и които са се съгласили със споделянето на тази информация.

Научете как да активирате сигналите от Google.

ID на устройството

Анализ може да използва и ID на устройството като пространство за самоличност. При уебсайтовете ID на устройството получава стойността си от идент. № на клиента. При приложенията ID на устройството е ID на екземпляра на приложението.

Моделиране

Когато потребителите отхвърлят идентификаторите на Анализ, като например „бисквитки“, данните за поведението на тези потребители не са налице. Анализ запълва липсващата информация, като използва данните за подобни потребители, които са приели „бисквитките“ от същата собственост, за да моделира поведението на потребителите, които са отхвърлили „бисквитките“. Научете повече

Как Google Анализ определя идентичността за отчитане

Анализ определя идентичността Ви за отчитане въз основа на това кои пространства за самоличност изберете да събирате и кои предоставяте чрез следните опции.

Опции за идентичност за отчитане

 • Комбинирана: по User-ID, сигнали от Google, ID на устройството и моделиране. Използва User-ID, ако се събира. Ако не се събира User-ID, Анализ използва данни от сигнали от Google, ако са налице. Ако нито User-ID, нито данни от сигнали от Google са налични, тогава Анализ използва ID на устройството. Ако няма наличен идентификатор, Анализ използва моделиране.
 • Наблюдавана: по User-ID, сигнали от Google и ID на устройството. Използва User-ID, ако се събира. Ако не се събира User-ID, Анализ използва данни от сигнали от Google, ако са налице. Ако нито User-ID, нито данни от сигнали от Google са налични, тогава Анализ използва ID на устройството.
 • Въз основа на устройство: използва само ID на устройството и игнорира всички други събрани идентификатори.

За да се възползвате максимално от първите две опции, трябва да активирате сигналите от Google и да събирате идентификатори на потребителите. Освен това собствеността Ви трябва да разполага с достатъчно активност от влезли в профила си потребители, за да анонимизира самоличността им по адекватен начин. Когато активирате сигнали от Google, Анализ събира демографски данни и такива за интереси, когато са налице. Вследствие на това за отчетите Ви се прилагат прагове за данните.

Забележка: Избраната опция не засяга събирането или обработването на данни. Можете да превключвате между опциите по всяко време, без това да оказва постоянно въздействие върху данните.

Задаване на идентичност за отчитане за собствеността Ви

 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Кликнете върху Администриране и преминете към собствеността, която искате да редактирате.
 3. В графата Собственост кликнете върху Идентичност за отчитане.
 4. Изберете идентичността за отчитане, която искате да използвате.
 5. Кликнете върху Запазване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false