Denna artikel handlar om Google Analytics 4-egendomar. Se avsnittet Universal Analytics om du fortfarande använder en Universal Analytics-egendom som slutar bearbeta data den 1 juli 2023 (1 oktober 2023 för Analytics 360-egendomar). .

[GA4] Verktyg för att skapa webbadresser: Samla in kampanjdata via anpassade webbadresser

Lägg till parametrar i webbadresser när du vill identifiera vilka kampanjer som hänvisar trafik

Genom att lägga till kampanjparametrar i måladresserna som du använder i hänvisningslänkar och annonskampanjer kan du se vilka kampanjer som hänvisar trafik. När en användare klickar på en hänvisningslänk skickas webbadressparametrarna till Analytics och parametervärdena visas i rapporten Trafikförvärv.

Innehåll i artikeln:

Parametrar

Du kan lägga till följande parametrar i dina webbadresser:

 • utm_id: kampanj-id. Använd samma id som du använder för att ladda upp kampanjkostnadsdata.
 • utm_source: hänvisningsadress, till exempel google, newsletter4, billboard
 • utm_medium: marknadsföringsmedium, till exempel cpc, banner, nyhetsbrev
 • utm_campaign: produkt, slogan eller kampanjkod, till exempel spring_sale
 • utm_source_platform: plattformen som ansvarar för att leda trafik till en given Analytics-egendom (till exempel en köpplattform som anger budgetar och inriktningskriterier eller en plattform som hanterar organisk trafikdata). Exempel på sådana plattformar är Search Ads 360 och Display & Video 360.
 • utm_campaign_id: används för sökordsanalys för att identifiera en viss produktkampanj eller strategisk kampanj. Detta är en obligatorisk nyckel vid import av GA4-data.
 • utm_term: betalt sökord
  utm_term rapporteras för närvarande inte i Google Analytics 4-egendomar.
 • utm_content: används för att skilja annonsmaterial åt. Om du till exempel har två länkar med uppmaningar i samma e-postmeddelande kan du använda utm_content och ange olika värden för varje länk så att du ser vilken variant som är mest effektiv.
  utm_content rapporteras för närvarande inte i Google Analytics 4-egendomar.
 • utm_creative_format: typ av annonsmaterial, till exempel display, integrerad, video, sök
  utm_creative_format rapporteras för närvarande inte i Google Analytics 4-egendomar.
 • utem_marketing_tactic: inriktningskriterier som tillämpas på en kampanj, till exempel remarketing, prospektering
  utm_marketing_tactic rapporteras för närvarande inte i Google Analytics 4-egendomar.

Alla parametrar måste kopplas till ett värde. Varje parameter-värde-par innehåller kampanjrelaterad information.

Till exempel kan du använda följande parameter-värde-par i din kampanj Sommarrea:

 • utm_source = summer-mailer om du vill identifiera trafik som härrör från din e-postkampanj Sommarrea
 • utm_medium = email om du vill identifiera trafik från e-postkampanjen kontra kampanjen med annonser i appar
 • utm_campaign = summer-sale om du vill identifiera den övergripande kampanjen

Om du använder dessa parametrar ser webbadressen för den anpassade kampanjen ut så här:

https://www.example.com/?utm_source=summer-mailer&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

När du lägger till parametrar i en webbadress ska du alltid använda utm_source, utm_medium och utm_campaign.

Läs mer om de dimensioner för trafikkällor som visar parametervärdena i Verktyg för att skapa webbadresser: Samla in kampanjdata via anpassade webbadresser.

Verktyg för att skapa webbadresser

Du kan lägga till parametrar och värden i webbadresserna manuellt eller använda något av följande plattformsspecifika webbadressverktyg:

 • Länkar till webbplatser: Använd Campaign URL Builder.
 • Android-appannonser: Använd Play Campaign URL Builder.

  Du måste använda Google Analytics för Firebase-SDK:et, men du behöver inte göra ändringar i SDK:et för att funktionen ska fungera.
Viktigt! Använd Play Campaign URL Builder om du marknadsför en Android-app. Använd Campaign URL Builder i alla andra situationer.

Manuell inställning

Om du vill skapa dina anpassade kampanjer manuellt måste du tänka på att avgränsa parametrarna från webbadressen med frågetecken. Ange parametrar och värden som par avgränsade med likhetstecken. Avgränsa varje parameter-värdepar med et-tecken (&). Exempel:

https://www.example.com/?utm_source=email_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

Du kan lägga till parametrar i webbadresser i valfri ordning. Parametervärden är skiftlägeskänsliga, så utm_source=google är inte samma sak som utm_source=Google.

Exempel på webbadresser

 • http://www.example.com/?utm_source=exampleblog&utm_medium=referral&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale&utm_content=toplink

Se data om anpassade kampanjer

Du kan se information om Källa/medium i session, Medium i session, Källa i session och Kampanj i session i rapporten Förvärv > Trafikförvärv.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false