Denna artikel handlar om Google Analytics 4-egendomar. Om du använder en Universal Analytics-egendom kan du läsa avsnittet Universal Analytics i detta hjälpcenter.

[GA4] Verktyget för att skapa webbadresser: Samla in kampanjdata med anpassade webbadresser

Lägg till parametrar i webbadresser när du vill identifiera vilka kampanjer som hänvisar trafik

Genom att lägga till kampanjparametrar i måladresserna som du använder i hänvisningslänkar och annonskampanjer kan du se vilka kampanjer som hänvisar trafik. När en användare klickar på en hänvisningslänk skickas webbadressparametrarna till Analytics och parametervärdena visas i rapporten Trafikförvärv.

Innehåll i artikeln:

Parametrar

Du kan lägga till följande parametrar i dina webbadresser:

 • utm_id: Kampanj-id. Använd samma id som du använder för att ladda upp kampanjkostnadsdata.
 • utm_source: Hänvisningsadress, till exempel google, newsletter4, billboard
 • utm_medium: Marknadsföringsmedium, till exempel cpc, banner, nyhetsbrev
 • utm_campaign: Produkt, slogan eller kampanjkod, till exempel vårrea
 • utm_term: Betalt sökord
  utm_term rapporteras för närvarande inte i Google Analytics 4-egendomar.
 • utm_content: Använd för att skilja mellan annonsmaterial Om du till exempel har två länkar med uppmaningar i samma e-postmeddelande kan du använda utm_content och ange olika värden för varje länk så att du ser vilken variant som är mest effektiv.
  utm_content rapporteras för närvarande inte i Google Analytics 4-egendomar.

Alla parametrar måste kopplas till ett värde. Varje parameter-värde-par innehåller kampanjrelaterad information.

Till exempel kan du använda följande parameter-värde-par i din kampanj Sommarrea:

 • utm_source = summer-mailer om du vill identifiera trafik som härrör från din e-postkampanj Sommarrea
 • utm_medium = email om du vill identifiera trafik från e-postkampanjen kontra kampanjen med annonser i appar
 • utm_campaign = summer-sale om du vill identifiera den övergripande kampanjen

Om du använder de här parametrarna ser webbadressen för den anpassade kampanjen ut så här:

https://www.example.com/?utm_source=summer-mailer&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

När du lägger till parametrar i en webbadress ska du alltid använda utm_source, utm_medium och utm_campaign.

Verktyg för att skapa webbadresser

Du kan lägga till parametrar och värden i webbadresserna manuellt eller använda något av följande plattformsspecifika webbadressverktyg.

Viktigt! Använd Google Play URL Builder om du marknadsför en Android-app. Använd iOS Campaign Tracking URL Builder om du marknadsför en iOS-app. Använd Google Analytics Campaign URL Builder i alla andra situationer.

Manuell konfigurering

Om du vill skapa dina anpassade kampanjer manuellt måste du tänka på att avgränsa parametrarna från webbadressen med frågetecken. Ange parametrar och värden som par avgränsade med likhetstecken. Avgränsa varje parameter-värdepar med et-tecken (&). Exempel:

https://www.example.com/?utm_source=email_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

Du kan lägga till parametrar i webbadresser i valfri ordning. Parametervärden är skiftlägeskänsliga, så utm_source=google är inte det samma som utm_source=Google.

Exempel på webbadresser

 • http://www.example.com/?utm_source=exampleblog&utm_medium=referral&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale&utm_content=toplink

Se data om anpassade kampanjer

Du kan se information om Källa/medium i session, Medium i session, Källa i session, och Kampanj i session i rapporten Förvärv > Trafikförvärv.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false