[GA4] Vytváranie webových adries: zhromažďujte údaje kampane pomocou vlastných webových adries

Zistite, ako používať vytváranie webových adries v službe Google Analytics 4 s cieľom pridať parametre utm na identifikáciu kampaní, ktoré sprostredkúvajú návštevnosť.

Pridaním parametrov utm kampane do koncových webových adries, ktoré používate v odkazoch a reklamných kampaniach, môžete zistiť, ktoré kampane sprostredkúvajú návštevnosť. Keď používateľ klikne na odkaz, parametre webovej adresy sa odošlú do služby Analytics a hodnoty parametrov sa zobrazia v reporte akvizícií návštevnosti.

Obsah tohto článku:

Pridanie parametrov utm do webovej adresy

Do koncových webových adries môžete pridať nasledujúce parametre:

 • utm_id: identifikátor kampane. Slúži na identifikáciu konkrétnej kampane alebo proma. Ide o povinný kľúč na import údajov do služby GA4. Použite tie isté identifikátory, ktoré používate pri nahrávaní údajov o nákladoch kampane.
 • utm_source: sprostredkovateľ, napríklad: google, bulletin4, bilbord.
 • utm_medium: marketingové médium, napríklad cena za kliknutie, banner, e‑mail.
 • utm_campaign: výrobok, slogan, promo kód, napríklad jarny_vypredaj.
 • utm_source_platform: platforma zodpovedná za presmerovanie návštevnosti do daného vlastníctva v službe Analytics (napríklad nákupná platforma, ktorá nastavuje rozpočty a kritériá zacielenia, alebo platforma, ktorá spravuje údaje organickej návštevnosti). Príklad: Search Ads 360 alebo Display & Video 360.
 • utm_term: platené kľúčové slovo.
 • utm_content: použite na odlíšenie kreatív. Ak máte napríklad v jednej e‑mailovej správe dva odkazy s výzvou na akciu, pomocou parametra utm_content môžete pre každý z nich nastaviť inú hodnotu a zistiť tak, ktorá verzia je efektívnejšia.
 • utm_creative_format: typ kreatívy, napríklad obsahová, natívna, video, vyhľadávanie.
  utm_creative_format sa vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4 momentálne nereportuje.
 • utm_marketing_tactic: kritériá zacielenia použité v kampani, napríklad remarketing, vyhľadávanie záujemcov.
  utm_marketing_tactic sa vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4 momentálne nereportuje.

Každý parameter musí tvoriť dvojicu s hodnotou, ktorú mu priradíte. Každý pár parameter – hodnota potom obsahuje informácie súvisiace s kampaňou.

V prípade kampane Letný výpredaj by ste mohli napríklad použiť nasledujúce páry parameter – hodnota:

 • utm_source = letna‑kampan na identifikáciu návštevnosti pochádzajúcej z vašej e‑mailovej kampane Letný výpredaj,
 • utm_medium = e‑mail na identifikáciu návštevnosti z e‑mailovej kampane (oproti návštevnosti z kampane v aplikácii),
 • utm_campaign = letny-vypredaj na identifikáciu celkovej kampane.

Ak ste použili tieto parametre, vlastná webová adresa kampane by vyzerala takto:

https://www.example.com/?utm_source=letna-kampan&utm_medium=e-mail&utm_campaign=letny-vypredaj

Pri pridávaní parametrov do webovej adresy by ste mali vždy používať parametre utm_source, utm_medium a utm_campaign.

Ak chcete získať informácie o dimenziách zdroja návštevnosti, ktoré zobrazujú hodnoty parametrov, prečítajte si článok Vytváranie webových adries: zhromažďovanie údajov kampane pomocou vlastných webových adries.

Vytváranie webových adries

Parametre a hodnoty môžete pridávať do webových adries ručne, prípadne môžete vytvárať webové adresy a vkladať parametre pomocou niektorého z nasledujúcich nástrojov na vytváranie webových adries, ktoré sú špecifické pre každú platformu:

Dôležité: Ak inzerujete aplikáciu pre Android, použite vytváranie webových adries pre kampane v službe Play. V ostatných prípadoch použite vytváranie webových adries pre kampane.

Manuálne nastavenie

Ak chcete nastaviť vlastné kampane ručne, ubezpečte sa, že parametre oddelíte od webovej adresy pomocou otáznika. Parametre a hodnoty uveďte ako páry oddelené znakom rovnosti. Každý pár parameter – hodnota oddeľte znakom &. Príklad:

https://www.example.com/?utm_source=e-mailova-kampan&utm_medium=e‑mail&utm_campaign=letny-vypredaj

Parametre môžete pridávať do webovej adresy v ľubovoľnom poradí. Hodnoty parametrov rozlišujú veľké a malé písmená, napr. utm_source=google sa líši od parametra utm_source=Google.

Ak nastavujete parametre webovej adresy pre web v službe Universal Analytics, musíte pridať aspoň utm_source a utm_medium.

Ak nastavujete parametre webovej adresy pre web v službe Google Analytics 4, musíte pridať aspoň jeden parameter utm, ale môžete pridať ľubovoľný parameter utm.

Vzorové webové adresy

 • http://www.example.com/?utm_source=prikladblogu&utm_medium=sprostredkovatel&utm_campaign=letny-vypredaj
 • http://www.example.com/?utm_source=bulletin1&utm_medium=e-mail&utm_campaign=letny-vypredaj
 • http://www.example.com/?utm_source=bulletin1&utm_medium=e-mail&utm_campaign=letny-vypredaj&utm_content=hornyodkaz

Zobrazenie údajov vlastnej kampane

Dimenzie Zdroj / médium relácie, Médium relácie, Zdroj relácie a Kampaň relácie si môžete pozrieť v reporte Akvizícia > Akvizícia návštevnosti.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
18426295663911646251
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true