Dit artikel gaat over Google Analytics 4-property's. Als u een Universal Analytics-property gebruikt, bekijkt u het gedeelte over Universal Analytics van dit Helpcentrum.

[GA4] Verkenningen gebaseerd op alle gegevens (bèta)

Verbeter de nauwkeurigheid van uw resultaten door verkenningen uit te voeren met alle gegevens.

Gebruikers van Google Analytics 360 kunnen verkenningen maken met maximaal 15 miljard gebeurtenissen door een verkenning aan te vragen met alle gegevens. Hierdoor wordt de verkenning nauwkeuriger en kunt u inzichten krijgen die niet zichtbaar zijn in standaardverkenningen.

In dit artikel:

Een verkenning gebaseerd op alle gegevens aanvragen

Opmerking: Verkenningen gebaseerd op alle gegevens zijn alleen beschikbaar voor Google Analytics 360 voor GA4-property's. Daarnaast moet u om alle gegevens aan te vragen, een steekproef nemen van de resultaten van de huidige verkenning. Verkenningen gebaseerd op alle gegevens zijn alleen beschikbaar voor ondersteunde technieken. Zie het gedeelte over limieten hieronder.
 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Selecteer Verkennen in het linkernavigatiemenu.
 3. Maak een nieuwe verkenning of bewerk een bestaande verkenning.
 4. Stel de verkenning in om het inzicht te vinden dat u zoekt.
 5. Nadat u de verkenning heeft ingesteld, klikt u rechtsboven op Gegevenskwaliteit.
  TIP: Het icoon voor gegevenskwaliteit is rood of geel als de resultaten zijn gebaseerd op een steekproef, en groen als alle gegevens zijn gebruikt.
  Dialoogvenster voor gegevenskwaliteit met een steekproefpercentage en een link om de resultaten met alle gegevens aan te vragen.
 6. Klik op Complete resultaten aanvragen.
 7. Klik op Doorgaan.
  OPMERKING: U moet voldoende tokens hebben voor uw property om de aanvraag uit te voeren.

  Dialoogvenster

Wat er daarna gebeurt

Als u een verkenning gebaseerd op alle gegevens aanvraagt, wordt er een nieuw tabblad geopend. Hier worden de resultaten met alle gegevens weergegeven. Als de aanvraag voor een verkenning gebaseerd op alle gegevens is afgerond, krijgt u een e-mail met een link naar dit tabblad. U kunt de pagina ook vernieuwen om de gegevens op dit nieuwe tabblad te bekijken als ze klaar zijn.

Een aanvraag voor een verkenning gebaseerd op alle gegevens duurt meestal minder dan 30 minuten, maar kan langer duren, afhankelijk van de totale vraag in het systeem van alle gebruikers.

E-mail met de melding dat de resultaten met alle gegevens klaar staan, met een knop Metadata aanvragen en een knop Resultaat weergeven.

Tokens

Als u een verkenning gebaseerd op alle gegevens wilt aanvragen, geeft u tokens uit:

 • Elke GA4-property van Google Analytics 360 heeft een quotum van 300 tokens per property per dag, gedeeld door alle gebruikers van de property.
 • Met deze tokens kan de property maximaal 15 miljard gebeurtenissen per dag opvragen, voor elk aantal verkenningen.
 • Het quotum wordt om middernacht Pacific Time gereset.

Als u een verkenning gebaseerd op alle gegevens aanvraagt, ziet u het resterende quotum (naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde honderdtal) en het geschatte aantal tokens dat is vereist voor de aanvraag.

U kunt zoveel aanvragen in behandeling hebben als is toegestaan door het quotum van uw property. Elke aanvraag wordt afzonderlijk verwerkt.

TIP: Als u een lager quotum heeft dan verwacht, is het waarschijnlijk dat andere gebruikers van de property tokens hebben uitgegeven op basis van uw eigen gebruik. Omdat verkenningen gebaseerd op alle gegevens worden gedeeld met alle gebruikers in de property, kunt u mogelijk zien welke gebruikers deze aanvragen hebben ingediend door de lijst met gedeelde verkenningen te bekijken op de homepage van Verkenningen.
Opmerking: U kunt het aantal tokens dat wordt gebruikt om een bepaalde aanvraag te beperken niet aanpassen. Als uw aanvraag bijvoorbeeld 10 miljard gebeurtenissen retourneert, maar u nog voldoende tokens heeft om 9 miljard te retourneren, kunt u niet alleen de 9 miljard resultaten aanvragen. U kunt de periode van de verkenning aanpassen om het aantal aangevraagde gebeurtenissen te verminderen. Anders moet u wachten tot uw quotum is vernieuwd om de aanvraag te versturen.

Verkenningen gebaseerd op alle gegevens gebruiken: Een voorbeeld

Stel dat u de gegevens van 6 maanden wilt bekijken, maar elke maand meer dan 1 miljard gebeurtenissen bevat, en de gegevens van de hele periode van 6 maanden meer dan 15 miljard gebeurtenissen bevat. Als oplossing kunt u afzonderlijke tabbladen met alle gegevens voor elke maand maken.

Begin met een oorspronkelijke verkenning op tabblad 1, stel de datum in op januari en vraag de resultaten aan voor die op alle gegevens gebaseerde verkenning. Herhaal dit proces voor elke maand waarvoor u het resultaat wilt. Wijzig alleen de maand, zodat u voor elke maand een resultaat gebaseerd op alle gegevens heeft.

Verschillen tussen standaardverkenningen en verkenningen gebaseerd op alle gegevens

Standaardverkenningen (oftewel de standaardresultaten als u de 'Werkruimte voor verkenningen' gebruikt) kunnen een steekproef zijn of gebaseerd zijn op alle gegevens, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die betrokken is bij de query.

Verkenningen in Google Analytics 360-property's waarvoor expliciet wordt verzocht om alle resultaten te gebruiken, verschillen op een aantal belangrijke manieren van standaardverkenningen:

Verkenningen gebaseerd op alle gegevens vinden niet in realtime plaats

In tegenstelling tot standaardverkenningen, waarbij de resultaten binnen enkele seconden worden weergegeven, moet u wachten op een e-mail met een melding dat de resultaten van de verkenning gebaseerd op alle gegevens beschikbaar zijn.

Verkenningen gebaseerd op alle gegevens zijn alleen-lezen

U kunt een verkenning gebaseerd op alle gegevens niet bewerken. Na de aanvraag kunt u de dimensies of statistieken niet bewerken of wijzigen, de visualisatie niet wijzigen, geen filters toevoegen of verwijderen, geen segmenten of doelgroepen met de gegevens maken, de periode niet wijzigen, enzovoort. De naam van de verkenning en van de tabbladen kunt u nog wel wijzigen, en u kunt nieuwe tabbladen toevoegen.

Verkenningen gebaseerd op alle gegevens zijn momentopnamen van uw gegevens

Verkenningen gebaseerd op alle gegevens zijn statisch: De gegevens veranderen niet in de loop van de tijd of door wijzigingen in uw property. De verkenning verandert bijvoorbeeld niet door verzoeken om gegevensverwijdering, door nieuwe aangepaste dimensies en statistieken toe te voegen, door het wijzigen van gebeurtenissen, enzovoort.

Verkenningen gebaseerd op alle gegevens zijn tijdelijk

Tabbladen voor resultaten van verkenningen gebaseerd op alle gegevens worden 50 dagen nadat ze zijn aangevraagd, automatisch verwijderd. Als u deze gegevens wilt behouden, kunt u ze exporteren naar een van de ondersteunde indelingen (Google Spreadsheets, csv, pdf, enzovoort).

Verkenningen gebaseerd op alle gegevens worden gedeeld met uw property

Als u de resultaten aanvraagt van een verkenning gebaseerd op alle gegevens die privé is voor u, wordt de verkenning gedeeld met de property. Als u de verkenning weer privé wilt maken, verwijdert u het tabblad met die resultaten en markeert u de analyse als Niet gedeeld.

Limieten voor verkenningen gebaseerd op alle gegevens

 • Verkenningen gebaseerd op alle gegevens zijn alleen mogelijk in Google Analytics 360.
 • Verkenningen gebaseerd op alle gegevens zijn alleen beschikbaar als de query meer dan 1 miljard gebeurtenissen oplevert. (GA360-property's kunnen al query's uitvoeren op maximaal 1 miljard gebeurtenissen.)
 • U kunt alleen resultaten voor verkenningen gebaseerd op alle gegevens aanvragen als er een steekproef wordt genomen van de huidige resultaten.
 • Elke property kan maximaal 15 miljard gebeurtenissen per dag aanvragen.
 • De techniek 'Lifetime value van gebruiker' ondersteunt geen verkenningen gebaseerd op alle gegevens.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false