Konfigurasjon (nett)

Nettsporing: oversikt over konfigurasjon

Google Analytics-sporingskoden samler inn besøksdata for nettegenskapen og sender disse dataene tilbake til Analytics, hvor du kan vise dem i rapporter. Når du legger til en ny nettegenskap i Analytics-kontoen, oppretter Analytics sporingskodebiten du må legge til på sidene hvor du ønsker å samle inn data. Sporingskodebiten inneholder en unik ID for nettegenskapen, og med denne ID-en kan du identifisere dataene for egenskapen i rapportene. Du kan velge å bruke kodebiten som Analytics genererer, eller du kan tilpasse sporingskoden slik at den samler inn andre data, for eksempel transaksjoner og produktkjøp (netthandel) og besøkendes adferd på tvers av hoved- og underdomener (sporing på tvers av domener).

For å komme i gang kan du lese om hvordan du konfigurerer sporingskode på nettstedet.

I tillegg til statiske egenskaper kan du spore dynamiske nettsteder, intranett, blogger og mobilprogrammer.

Du kan også spore besøkende på tvers av domener.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til Google Code for å lære hvordan sporingskoden fungerer og hvordan du kan tilpasse sporingskoden.