[UA→GA4] Značajke povezane s Universal Analytics stranicom za pregled izvješća u Google Analytics 4 entitetima

U sljedećoj tablici možete vidjeti usporedne popise konfiguracija i značajki povezanih sa stranicama za pregled izvješća u Universal Analyticsu te istih ili sličnih konfiguracija i značajki u Google Analytics 4 entitetima.

U nekim su slučajevima postavke premještene iz postavki stranica za pregled izvješća u Universal Analyticsu u postavke entiteta u Google Analytics 4 entitetima. U drugim su slučajevima uvedene slične, poboljšane značajke ili trenutačno nema usporedne značajke u Google Analytics 4 entitetima.

Navedene su veze na dokumentaciju za svaku verziju Analyticsa ili na lokaciju u sučelju Analyticsa gdje možete pronaći iste postavke.

Značajke povezane s Universal Analytics stranicama za pregled izvješća Iste/slične značajke u Google Analyticsu 4
URL web-lokacije: pregled postavki URL web-lokacije: postavke streama podataka s weba
Vremenska zona: pregled postavki Vremenska zona: postavke entiteta
Zadana stranica: pregled postavki Nema opcije
Izuzimanje parametara upita URL-a: pregled postavki Nema opcije
Valuta: pregled postavki Valuta: postavke entiteta
Filtriranje botova: pregled postavki Filtriranje botova: izuzimanje prometa bota
Postavke izrade modela > Omogući modele na temelju podataka (samo 360) Modeliranje atribucije
Postavke pretraživanja web-lokacije Pošaljite događaj search svaki put kada korisnik pretraži na web-lokaciji.

Upravljanje korisnicima za preglede

Dodavanje, uređivanje i brisanje korisnika i grupa korisnika

Korisnička dopuštenja

Budući da Google Analytics 4 entiteti ne uključuju preglede, pristupom i dopuštenjima korisnika upravlja se na razinama računa i entiteta.

Dodavanje, uređivanje i brisanje korisnika i grupa korisnika

Korisnička dopuštenja

Ciljevi

Označavanje događaja kao konverzija

Događaji konverzije definiraju se za entitet, dok se u Universal Analyticsu ciljevi definiraju na razini pregleda.

Grupiranje sadržaja

Nema opcije u korisničkom sučelju

Upotreba koda za mjerenje

Filtri

Filtri podataka

  • Izradite filtre za uključivanje/isključivanje za interni promet i promet razvojnih programera

Izmjene događaja i prilagođeni događaji

  • Izmjena naziva i parametara događaja

Određivanje neželjenih preporuka

  • Uključite samo preporuke koje želite

Izrada podentiteta (samo usluga 360)

  • Izrada potpuno funkcionalnih entiteta koji su podskupovi podataka na vašim entitetima usluge 360
Zadano grupiranje kanala Zadano grupiranje kanala
Upravljanje pojmovima robne marke Nema opcije
Postavljanje e-trgovine

U korisničkom sučelju ne morate omogućiti izvješćivanje o e-trgovini. Izvješća o unovčavanju prema zadanim se postavkama pružaju kao dio zbirke Životni ciklus na navigacijskoj traci slijeva.

Implementacija događaja e-trgovine putem koda za mjerenje

Izračunati mjerni podaci Nema opcije
Segmenti

Usporedbe u izvješćima

Segmenti u Istraživanju

Napomene Nema opcije
Grupiranja prilagođenih kanala Prilagođene grupe kanala
Prilagođene obavijesti Prilagođeni uvidi
Zakazana e-pošta

Nema opcije

Drugi je način slanje zakazanih e-poruka izvješća Looker Studija. 

Dijeljenje elemenata Nema opcije

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
6429942558007189743
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
69256