[GA4] שילוב של נתוני דיווח ב-Salesforce Marketing Cloud

השילוב בין נכסי Google Analytics 4 לבין Salesforce Marketing Cloud מאפשר לכם לראות את נתוני הקמפיינים, השימוש והתוכן של Analytics ב-Salesforce.

קישור Google Analytics 4 אל Marketing Cloud

הרשאות נדרשות

הרשאת אדמין ב-Marketing Cloud. הרשאת עריכה בנכס Google Analytics 4.

יצירת הקישור

את הקישור יוצרים ב-Marketing Cloud.

הוראות ליצירת קישור לאתר ב-Salesforce.

הוראות ליצירת קישור לאפליקציה ב-Salesforce.

מקורות מידע שקשורים לנושא

ניהול וניתוח נתונים ב-Marketing Cloud: מעקב של Google Analytics

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false