Nakładka Analytics na stronę i URL-e zawierające znaki niestandardowe

Nakładka Analytics na stronę korzysta z opcji Adres URL witryny w Twoim widoku w celu zidentyfikowania strony witryny, na której jest uruchamiany raport Nakładka Analytics na stronę. Jeżeli URL witryny zawiera znaki, które nie należą do standardowego zestawu znaków UTF-8 (na przykład znaki cyrylicy), utwórz widok: po wpisaniu URL-a zawierającego niestandardowe znaki usługa Analytics zwraca komunikat o błędzie.

Jeżeli chcesz korzystać z nakładki Analytics na stronę, a URL witryny zawiera znaki, które nie należą do standardowego zestawu znaków UTF-8, podczas tworzenia widoku musisz użyć tłumaczenia punycode tego URL-a. Za pomocą adresu URL w kodowaniu punycode nakładka Analytics na stronę może prawidłowo zidentyfikować Twoją stronę, w raportach będzie jednak wyświetlany rzeczywisty URL.

Do konwersji niestandardowych URL-i na kodowanie punycode możesz na przykład użyć tego konwertera punycode.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?