המאמר הזה הוא חלק ממדריך להעברת נתונים (מיגרציה) מ-Universal Analytics אל Google Analytics 4. בקישור הבא תוכלו לעיין בתוכן העניינים של המדריך.

[UA→GA4] כלי להעברת מטרות עסקיות

העברה אוטומטית של מטרות עסקיות מ-Universal Analytics לאירועי המרה ב-Google Analytics 4

הכלי להעברת מטרות עסקיות מאפשר לכם ליצור מחדש במהירות מטרות עסקיות כשירות מנכס Universal Analytics המקושר, כאירועי המרה בנכס Google Analytics 4.

הנושאים במאמר:

מטרות עסקיות לעומת אירועי המרה

המרות הן פעילויות של משתמשים שתורמות להצלחה של העסק. למשל, ביצוע רכישה, השלמת שלב במשחק או שליחת טופס פרטים ליצירת קשר.

בנכסי Google Analytics 4 מודדים את הפעילויות האלה באמצעות אירועי המרה. בנכס Universal Analytics הגדרת מדידה של פעילויות דומות נעשית עם מטרות עסקיות.

איך פועל הכלי

לכל מטרה עסקית כשירה של Universal Analytics, הכלי להעברת מטרות עסקיות מבצע באופן אוטומטי את הפעולות הבאות בנכס Google Analytics 4 המקושר:

מטרות עסקיות כשירות

נכסי Universal Analytics יכולים לכלול כמה סוגים שונים של מטרות עסקיות. שני סוגי המטרות העסקיות האלה ניתנים להעברה באמצעות הכלי:

 • מטרה עסקית מסוג כתובת אתר יעד: כשמשתמש מגיע לדף ספציפי, כמו דף 'תודה' או דף 'אישור'
 • מטרה עסקית מסוג אירוע: כשמשתמש מפעיל אירוע ספציפי, כמו המלצה ברשת חברתית, הפעלת סרטון או קליק על מודעה

סוגי המטרות העסקיות הבאים לא ניתנים להעברה באופן אוטומטי והם לא יופיעו בכלי: דפים/מסכים לכל סשן, משך זמן, מטרות עסקיות חכמות, וכל מטרה עסקית שנעשה בה שימוש בביטויים רגולריים.

מגבלות

בכל נכס Google Analytics 4 רגיל אפשר ליצור עד 30 אירועי המרה מותאמים אישית. בחלק התחתון של הכלי להעברת מטרות עסקיות, תוכלו לראות כמה אירועי המרה נותרו לכם לפני שתגיעו למגבלה הזו.

הוראות

צריכה להיות לכם הרשאת עריכה בחשבון כדי להשתמש בכלי להעברת מטרות עסקיות.

 1. ב-Google Analytics, לוחצים על מנהל מערכת.
 2. בעמודה חשבון, מוודאים שהחשבון הרצוי מסומן (אם יש לכם רק חשבון Google Analytics אחד, הוא ייבחר מראש.)
 3. בעמודה נכס בוחרים את נכס Google Analytics 4 שאוסף כרגע נתונים עבור האתר.
 4. בעמודה נכס לוחצים על כלי ההגדרה.
 5. בקטע המרות, עוברים אל ייבוא מטרות עסקיות קיימות מנכס Universal Analytics המקושר, ולוחצים על תחילת העבודה.
 6. בחלונית ייבוא מטרות עסקיות קיימות מהנכס המקושר, בוחרים את המטרות העסקיות שרוצים ליצור מחדש כאירועי המרה בנכס Google Analytics 4 החדש.
 7. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על ייבוא ההמרות שנבחרו.

אחרי שהמטרות העסקיות שבחרתם ייווצרו מחדש בהצלחה כאירועי המרה בנכס Google Analytics 4, תופיע הודעת אישור בפינה הימנית התחתונה של המסך.

איפה אפשר למצוא את אירועי ההמרה החדשים?

כדי להציג את אירועי ההמרה החדשים בנכס Google Analytics 4, עוברים אל הגדרה > המרות ומחפשים בטבלה אירועי המרה.

יכול להיות שיעברו עד 24 שעות לפני שאירועי המרה חדשים יופיעו בדוחות שלכם.

עריכה או עדכון של הכללים לגבי אירוע המרה חדש

אם רוצים לערוך או לעדכן את הכללים לגבי אחד מאירועי ההמרה החדשים, נכנסים לקטע הגדרה > אירועים ואז:

 1. לוחצים על יצירת אירוע.
 2. אם יש לכם יותר ממקור אחד לנתוני אתר, בחרו את מקור הנתונים הנכון.
 3. בטבלה אירועים מותאמים אישית, לוחצים על שם האירוע שהזנתם בכלי להעברת המטרות העסקיות.
 4. לוחצים על סמל העריכה (עיפרון) בפינה השמאלית העליונה.
 5. מבצעים את השינויים הרצויים ולוחצים על הוספת שינוי.

מחיקת כללים לגבי אירוע המרה חדש

אם בחרתם בטעות מטרה עסקית שלא התכוונתם להעביר, עליכם: 

 • להשבית את האפשרות סימון כהמרה עבור האירוע הזה
 • למחוק את הכללים לגבי אירוע ההמרה החדש. כדי לעשות זאת, עוברים אל הגדרה > אירועים ואז:
   
  1. לוחצים על יצירת אירוע.
  2. אם יש לכם יותר ממקור אחד לנתוני אתר, בחרו את מקור הנתונים הנכון.
  3. לוחצים על השורה שבה מופיע האירוע המותאם אישית.
  4. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל התפריט (3 נקודות) ובוחרים באפשרות מחיקה.
  5. בחלון הקופץ, לוחצים על מחיקה.

  הודעה שמאשרת כי ההגדרה נמחקה תופיע בחלק התחתון של המסך. כשמוחקים כללים לגבי אירוע, המערכת מפסיקה לאסוף אירועים חדשים. עם זאת, אירועים שכבר נאספו עשויים להמשיך להופיע במקומות הבאים:

  • דוחות לגבי התקופה שבה אותם אירועים נאספו
  • רשימת כל האירועים בקטע הגדרה > אירועים

השלבים הבאים

אחרי שיוצרים אירועי המרה באמצעות הכלי להעברת מטרות עסקיות, אפשר לייבא את אירועי ההמרה החדשים ל-Google Ads ולהתחיל להגיש עליהם הצעות מחיר. מידע נוסף

הערה: ההמרות בנכסי Google Analytics 4 ובנכסי Universal Analytics נספרות באופן שונה, כך שצפויים להיות הבדלים מסוימים בהמרות בין הנכסים המקושרים.

התראות בכלי

ייתכן שיופיעו בכלי חלק מההתראות הבאות.

 • שמות אירועים: ייתכן ששמות האירועים עודכנו באופן אוטומטי בהתאם למוסכמות מתן השמות של Google Analytics 4.

  בנכסי Google Analytics 4 קיימות מוסכמות מתן שמות לאירועים שונות מאלה שבנכסי Universal Analytics, ולכן הכלי להעברת מטרות עסקיות עשוי לספק הצעות לשמות.

 • מטבע: בחרתם תצוגה מפורטת של Universal Analytics עם מטבע שלא תואם לזה שבנכס Google Analytics 4. אם עשיתם זאת בלי כוונה, עליכם לעדכן את המטבע.
  בחרתם מטבעות שונים לנכסי Universal Analytics ולנכסי Google Analytics 4. אם עשיתם זאת בלי כוונה, עליכם לעדכן את המטבעות בהתאם. לא תתבצע המרת מטבע.
 • מספר מקורות לנתוני אתר: בנכס Google Analytics 4 יש כמה מקורות לנתוני אתר, כך שחלק מההמרות יתווספו לכל אחד ממקורות נתוני האתר.

  אם בנכס Google Analytics 4 יש כמה מקורות לנתוני אתר, הכלי יוצר מחדש מטרות עסקיות מסוג כתובת אתר יעד כאירועי המרה בכל אחד מהמקורות לנתוני האתר.

  הכלי יוצר מחדש מטרות עסקיות מסוג אירועים כאירועי המרה רק במקורות לנתוני אתר שמקבלים אירועי Universal Analytics מתג אתר מחובר. אם אין לכם תג אתר מחובר, הכלי יוצר מחדש את המטרות העסקיות מסוג אירועים כאירועי המרה בכל המקורות לנתוני האתר, כברירת מחדל.

 • נכסי Universal Analytics מסוננים: בתצוגה המפורטת של Universal Analytics יש מסננים שמטפלים בנתונים, בתנועה ובאירועים באופן שונה מהמסננים ב-Google Analytics 4. לכן יכולות להיווצר מדידות שונות של ההמרות ב-Google Analytics 4.
  ב-Universal Analytics תוכלו ליצור מסננים בתצוגות מפורטות שמגבילות או משנות את הנתונים שמתועדים בתצוגה המפורטת הזאת. נכסי Google Analytics 4 לא כוללים תצוגות מפורטות ויש להם תכונות סינון שונות. אם בחרתם לסנן את התצוגה המפורטת של Universal Analytics, יכול להיות שחסרה בה חלק מהתנועה שנכללת בנכס הרלוונטי ב-Google Analytics 4.

Google Tag Manager ומטרות עסקיות מסוג אירועים

אם הפעלתם את Google Tag Manager באתר, יש 3 אפשרויות להעברת מטרות עסקיות מסוג אירועים.

אפשרות 1: שיטה מומלצת

השיטה המומלצת היא לשנות את המבנה של אירועי Universal Analytics כדי לעמוד בדרישות של מודל איסוף הנתונים של Google Analytics 4 ולהגדיר אירועי המרה של Google Analytics 4. אם תעשו זאת, לא תצטרכו להשתמש בכלי להעברת מטרות עסקיות.

אפשרות 2: יוצרים תג מעקב אירועים חדש של Google Analytics 4 ב-Tag Manager, ולאחר מכן משתמשים בכלי להעברת מטרות עסקיות

אם תרצו להשתמש בכלי להעברת מטרות עסקיות, עליכם קודם כל לוודא ש-Google Analytics 4 מקבל אירועים בפורמט הנדרש. לשם כך תצטרכו ליצור תג מעקב אירועים חדש של Google Analytics ב-Google Tag Manager. (אם עוד לא עשיתם זאת, עליכם ליצור תג הגדרה של Google Analytics 4 לפני שתיצרו את תג מעקב האירועים של Google Analytics 4).

 1. יוצרים תג חדש מסוג Google Analytics: GA4 Event במאגר התגים של Tag Manager.
 2. מגדירים את הערך בשדה Event Name (שם האירוע) כך שיתאים לשם שמופיע בשדה Event (אירוע) ב-Universal Analytics.
 3. בקטע Event Parameters (פרמטרים של אירועים), לוחצים על Add Row (הוספת שורה) ומבצעים את הפעולות הבאות:
  1. מגדירים את השם כ-event_category.
  2. מגדירים את הערך כערך הקטגוריה ב-Universal Analytics.
 4. מוסיפים פרמטר אירוע שני:
  1. מגדירים את שם הפרמטר כ-event_label.
  2. מגדירים את ערך הפרמטר כך שיתאים לערך של Label (תווית) ב-Universal Analytics.
 5. מוסיפים פרמטר אירוע שלישי:
  1. מגדירים את שם הפרמטר כ-value.
  2. מגדירים את ערך הפרמטר כך שיתאים למה שמוגדר בשדה Value (ערך) ב-Universal Analytics.
 6. לוחצים על Triggering (הפעלה) ובוחרים את אותם אירועים שגורמים להפעלה של האירועים המקבילים ב-Universal Analytics.
 7. שומרים את הגדרת התג ומפרסמים את מאגר התגים.

דוגמאות של צילומי מסך ב-UA לעומת צילומי מסך של הקטעים המקבילים ב-GA4

1. תג מעקב אירועים של Universal Analytics ב-Google Tag Manager

תג אירוע GTM UA

2. תג מעקב האירועים המקביל של Google Analytics 4 ב-Google Tag Manager

תג אירוע GTM GA4

אפשרות 3: משתמשים בכלי להעברת המטרות העסקיות עכשיו, ומשנים את המבנה של איסוף הנתונים מאוחר יותר

ניתן גם לשלב את שתי האפשרויות הקודמות כדי שתוכלו להשתמש עכשיו בכלי להעברת המטרות העסקיות, ולאחר מכן להשתמש במודל איסוף הנתונים של Google Analytics 4 מתי שתרצו. כדי לעשות זאת, פועלים לפי ההנחיות המפורטות באפשרות 2 כדי ליצור אירוע עם השמות והערכים של הפרמטרים event_category, event_label, ו-value. אפשר גם להוסיף עוד פרמטרים לאירוע כדי שיעמוד בדרישות של מודל איסוף הנתונים ב-Google Analytics 4 בעתיד.

פתרון בעיות

אם אירועי ההמרה החדשים שיצרתם לא מופיעים בנכס Google Analytics 4, ייתכן שאיסוף הנתונים לא הושלם. כדי לפתור את הבעיה, צריך לוודא שכל האתר מתויג.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false