Byt till Google Analytics 4

Använd Google Analytics 4 som en central punkt för dina mätningar

Google Analytics 4 är fullt utrustad för att tillgodose dina mätbehov både i dag och i framtiden. Som vi nyligen meddelat börjar vi fasa ut Universal Analytics, så vi uppmanar dig att övergå till Google Analytics 4 så snart som möjligt. Alla standardegendomar i Universal Analytics slutar behandla nya träffar den 1 juli 2023. 360 Universal Analytics-egendomar slutar behandla nya träffar den 1 oktober 2023. Läs mer

Konfigurera din Google Analytics 4-egendom i dag för att förbättra avkastningen på dina marknadsföringsinvesteringar tack vare kontinuerliga mätningar, automatiska insikter om kundresan och enkel aktivering.

Kom igång

Slutför migreringen

1. Fundera över kontostrukturen
varierande arbetsinsats (varierande arbetsinsats)

2. Skapa en Google Analytics 4-egendom
mycket liten arbetsinsats (mycket liten arbetsinsats)

3. Skapa dataflöde(n)
mycket liten arbetsinsats (mycket liten arbetsinsats)

4. Aktivera insamling av data
varierande arbetsinsats (varierande arbetsinsats)

5. Aktivera Google-signaler
mycket liten arbetsinsats (om tillämpligt – mycket liten arbetsinsats)
Krävs för förbättrad remarketing och rapportering

6. Länka till Google Ads 
liten arbetsinsats (om tillämpligt – liten arbetsinsats)
Använd migreringsverktyget för Google Ads-länkar för att återskapa Universal Analytics-länkar eller skapa nya Google Ads-länkar

7. Mappa anpassade händelser i Universal Analytics till Google Analytics 4
varierande arbetsinsats (varierande arbetsinsats)

8. Migrera mål och konverteringar från Universal Analytics till Google Analytics 4
.medelstor arbetsinsats (medelstor arbetsinsats)

9. Validera och lägg bud på konverteringar i Google Ads
medelstor arbetsinsats (om tillämpligt – medelstor arbetsinsats)

10. Migrera målgrupper
medelstor arbetsinsats (om tillämpligt –medelstor arbetsinsats)

11. Migrera e-handelsmätning
stor arbetsinsats (om tillämpligt – stor arbetsinsats)

12. Lägg till användare
liten arbetsinsats (liten arbetsinsats)

Använd verktyget för användarmigrering eller lägg till användare manuellt

Obs! Kontoanvändare har automatiskt åtkomst. Du behöver bara lägga till UA-egendomen (eller vyn) för användare direkt i din nya GA4-egendom.

Annonsörer: Använd Google Analytics 4-data i Google Ads

När Google Analytics 4-egendomen har konfigurerats kan du börja visa rapporter och använda Analytics-data i ditt Google Ads-konto. För att kunna dra nytta av alla funktioner i Google Analytics 4 måste du logga in på Google Ads och utföra åtminstone en av följande åtgärder:

Krav för avancerade inställningar (om tillämpligt)

För User-ID, Dataimport, Measurement Protocol, BigQuery Export med mera:

 


 

Grattis!
Du är på god väg att få tillgång till de användbara och integritetssäkra kundinsikter du behöver genom Google Analytics 4.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false