[GA4] Превключване към Google Анализ 4

Как да мигрирате към Google Анализ 4

Google Анализ 4 замени Universal Analytics. От 1 юли 2023 г. стандартните собствености в Universal Analytics спряха да обработват нови данни. (Собственостите в Universal Analytics 360 с текуща поръчка ще получат еднократно удължение на срока за обработване до 1 юли 2024 г.) Научете повече за хронологията на мигрирането.

За всеки

За рекламодатели

1. Мерки спрямо структурата на профила
различна степен на трудност (Различна степен на трудност)

Пропуснете тази стъпка, ако имате един уебсайт и/или едно приложение.

2. Създаване на собственост и поток от данни в GA4
много ниска трудност (Много ниска степен на трудност)
Tool Асистент за настройване на GA4

3. Събиране на данни от уебсайта и приложението
различна степен на трудност (Ако е приложимо, различна степен на трудност)
Задължително само ако асистентът за настройване на GA4 не е могъл да използва повторно маркерите Ви
Настройте Shopify или друг инструмент за създаване на уебсайтове/CMS

4. Включване на сигналите от Google
много ниска трудност (Ако е приложимо, много ниска степен на трудност)
Необходимо е за подобряване на ремаркетинга

5. Настройване на ключови събития
средна степен на трудност (Ниска степен на трудност)
Tool Инструмент за мигриране на цели
Използвайте инструмента или настройте ръчно ключови събития.

6. Добавяне на потребители
ниска степен на трудност (Ниска степен на трудност)
Tool Инструмент за мигриране на потребители
Използвайте инструмента или ръчно добавете потребители

7. Свързване с Google Ads
ниска степен на трудност (Ниска степен на трудност)
Tool Инструмент на Google Ads за мигриране на връзки
Използвайте инструмента или създайте нови връзки с Google Ads

8. Мигриране на аудитории
средна степен на трудност (Ако е приложимо, средна степен на трудност)
или настройване на нови аудитории

9. Потвърждаване на ключовите Ви събития
средна степен на трудност (Ако е приложимо, средна степен на трудност)

10. Импортиране на ключови събития в Google Ads за офериране
различна степен на трудност (Ако е приложимо, различна степен на трудност)

11. Добавяне на аудитории от Анализ към кампания или рекламна група за ремаркетинг
различна степен на трудност (Ако е приложимо; различна степен на трудност)

Необходимост от разширено настройване (ако е приложимо)

Персонализирани събития, електронна търговия, импортиране на данни и др.

Установяване на съответствие между персонализираните събития в Universal Analytics с Google Анализ 4
Необходимо е само ако имате събития „Категория/Действие/Етикет“

Мигриране на измерването за електронна търговия
Необходимо е само ако имате събития при електронна търговия

Импортиране на данни
Подобрете отчитането си с повече източници на данни

Свързване с BigQuery
Търсете и управлявайте големи набори от данни от Анализ

User-ID
Ако бизнесът Ви генерира идентификатори на потребителите, използвайте ги за отчитане от различни платформи и за няколко устройства в Google Анализ

Measurement Protocol
Събирайте и изпращайте данни до Google Анализ от широк набор онлайн и офлайн среди

Намиране на функцията за Google Анализ 4 за Вашия случай на употреба
Справочникът за мигрирането съпоставя функционалността на Universal Analytics със съответната функционалност в Google Анализ 4


Поздравления!

Напът сте да започнете да получавате статистика с практическо приложение и необходимите Ви статистически данни за клиентите при спазване на поверителността с помощта на Google Анализ 4.

Какво следва Прегледайте отчетите си или изпробвайте наръчника за „Изследване“, за да научите как да отговаряте на често задавани въпроси за бизнеса с GA4.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню