[GA4] การผสานรวม Search Console

วิเคราะห์ผลการค้นหาทั่วไปสำหรับเว็บไซต์ของคุณใน Analytics
บทความนี้มีไว้สําหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการผสานรวม Analytics กับ Search Console

การผสานรวมกับ Search Console ช่วยให้วิเคราะห์การค้นหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณได้ เช่น ดูอันดับของเว็บไซต์ในผลการค้นหา การค้นหาที่นำมาสู่การคลิก และการแปลผลการคลิกเป็นพฤติกรรมผู้ใช้ เช่น หน้า Landing Page ใดดึงดูดผู้ใช้ได้มากกว่า และจำนวนผู้ใช้ที่ทำ Conversion

ใน Analytics คุณสร้างการผสานรวมได้โดยลิงก์สตรีมข้อมูลของเว็บ Google Analytics 4 กับพร็อพเพอร์ตี้เว็บไซต์ Search Console และยังสร้างการลิงก์ได้ใน Search Console อีกด้วย

รายงาน

การผสานรวมช่วยให้มีรายงาน 2 รายการในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ดังนี้

 • คำค้นหาทั่วไปใน Google: แสดงคำค้นหาและเมตริก Search Console ที่เกี่ยวข้องสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Search Console ที่ลิงก์ไว้ คุณสามารถเจาะลึกข้อมูลได้มากขึ้นด้วยมิติข้อมูลของ Search Console (ไม่ใช่มิติข้อมูลของ Analytics) ข้อมูลนี้สามารถดูได้ใน Search Console เช่นกัน
 • การเข้าชมจากการค้นหาทั่วไปใน Google: แสดงหน้า Landing Page ที่มีเมตริก Search Console และ Analytics ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเจาะลึกลงไปในข้อมูลตามมิติข้อมูลประเทศและอุปกรณ์ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแสดงในรายงานเหล่านี้

Search Console เก็บข้อมูลในช่วง 16 เดือนที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ รายงานใน Analytics จึงรวมข้อมูลสูงสุด 16 เดือนเช่นกัน

ข้อมูล Search Console แสดงอยู่ใน Search Console และใน Analytics เป็นเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากที่ Search Console รวบรวม

ข้อควรระวังในการรายงาน

ระบบเลิกเผยแพร่คอลเล็กชันของรายงาน Search Console แล้วโดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นและเผยแพร่คอลเล็กชันได้ในส่วนไลบรารีตรงแผงด้านซ้าย

เมตริก Search Console ใช้ร่วมกันได้กับมิติข้อมูล Search Console และมิติข้อมูล Analytics ต่อไปนี้เท่านั้น

 • หน้า Landing Page
 • อุปกรณ์
 • ประเทศ

รายงาน Search Console แสดงข้อมูลจากสตรีมข้อมูลเว็บที่คุณเลือกเมื่อสร้างลิงก์ระหว่าง Search Console กับ Analytics หากคุณลบลิงก์แล้วสร้างใหม่โดยใช้สตรีมข้อมูลเว็บอื่น ช่วงวันที่ทั้งหมดในรายงานจะใช้สตรีมเว็บที่คุณเลือกสําหรับลิงก์ใหม่

ปัจจุบันรายงาน Search Console ไม่รองรับแผนภูมิอนุกรมเวลา

ข้อจำกัด

 • คุณสามารถลิงก์สตรีมข้อมูลเว็บกับพร็อพเพอร์ตี้ Search Console เพียง 1 รายการเท่านั้น
 • คุณสามารถลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Search Console กับสตรีมข้อมูลเว็บเพียง 1 รายการเท่านั้น (คุณยังสามารถลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Search Console เดียวกันกับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics อีกรายการได้ด้วย)
 • พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 มีสตรีมข้อมูลเพียงรายการเดียวที่ลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้ Search Console ได้

ความพร้อมใช้งานของข้อมูล

ความพร้อมใช้งานของข้อมูล Search Console ใน Analytics จะแตกต่างกันออกไปในลักษณะต่อไปนี้ตามเวลาที่คุณสร้างสตรีมข้อมูลเว็บและเวลาที่คุณยืนยันเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ใน Search Console

 • หากคุณสร้างสตรีมข้อมูลเว็บแล้วจึงยืนยันเว็บไซต์ ข้อมูลจะใช้ได้ตั้งแต่เวลาที่คุณยืนยันเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์
 • หากคุณยืนยันเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้วจึงสร้างสตรีมข้อมูลเว็บ ข้อมูลจะใช้ได้ตั้งแต่วันที่ที่คุณสร้างสตรีมข้อมูล

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

การรวบรวมข้อมูล

โปรดตรวจสอบว่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 และพร็อพเพอร์ตี้ Search Console รวบรวมข้อมูลสําหรับหน้าเว็บชุดเดียวกัน

สิทธิ์

หากต้องการสร้างลิงก์ คุณต้องมีบทบาทผู้แก้ไขในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 และต้องเป็นเจ้าของที่ได้รับการยืนยันของพร็อพเพอร์ตี้ Search Console คุณยืนยันการเป็นเจ้าของได้ในระหว่างขั้นตอนการลิงก์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ใน Search Console

หากต้องการลบลิงก์ คุณจะต้องมีบทบาทผู้แก้ไขในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

สร้างลิงก์

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในลิงก์ผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงก์ Search Console
 2. ในตารางลิงก์ ให้คลิกลิงก์
 3. หากคุณเป็นเจ้าของที่ผ่านการยืนยันสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Search Console อย่างน้อย 1 รายการ ให้คลิกเลือกบัญชีในแถวลิงก์ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Search Console ที่ฉันจัดการ จากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการเพื่อลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ของคุณ
 4. คลิกยืนยัน
 5. คลิกถัดไป
 6. เลือกสตรีมข้อมูลเว็บสําหรับเว็บไซต์
 7. คลิกถัดไป จากนั้นให้ตรวจสอบแล้วส่งการตั้งค่าการกําหนดค่า

คุณไม่สามารถแก้ไขลิงก์ Search Console แต่หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงลิงก์ ให้ลบลิงก์ที่มีอยู่แล้ว จากนั้นจึงสร้างลิงก์ใหม่

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเชื่อมต่อ Search Console ของ Looker Studio และเทมเพลตรายงานสําหรับข้อมูล Search Console ของ Looker Studio

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก