[GA4] Integracja z Search Console

Analizowanie w Analytics bezpłatnych wyników wyszukiwania związanych z Twoją witryną
Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn, którzy chcą zintegrować Analytics z Search Console.

Integracja z Search Console pozwala analizować bezpłatne wyniki wyszukiwania związane z Twoją witryną. Możesz np. sprawdzić, na której pozycji wyświetla się Twoja witryna w wynikach wyszukiwania, które zapytania generują kliknięcia, a także jak te kliknięcia przekładają się na zachowanie użytkowników (np. które strony docelowe generują zaangażowanie użytkowników i ilu użytkowników dokonuje konwersji).

W Analytics możesz utworzyć integrację, łącząc strumień danych z sieci w Google Analytics 4 z usługą w Search Console. Połączenie możesz też utworzyć w Search Console.

Raporty

Dzięki integracji zyskujesz w usłudze w Google Analytics 4 dwa raporty:

 • Bezpłatne wyniki wyszukiwania Google: wyświetla wyszukiwane hasła i powiązane z nimi dane Search Console odnoszące się do połączonej usługi w Search Console. Dane te możesz analizować, korzystając z wymiarów Search Console (ale nie z wymiarów Analytics). Dane te możesz też znaleźć w Search Console.
 • Ruch z bezpłatnych wyników wyszukiwania Google: wyświetla strony docelowe i powiązane z nimi dane pochodzące z Search Console i Analytics. Dane te możesz analizować, korzystając z wymiarów „Kraj” i „Urządzenie”.

Więcej informacji o danych, które pojawiają się w tych raportach

Search Console przechowuje dane z ostatnich 16 miesięcy. Oznacza to, że raporty w Analytics też obejmują dane z maksymalnie 16 miesięcy.

Dane usługi Search Console stają się dostępne w niej samej oraz w Analytics po upływie 48 godzin od ich zebrania.

Zastrzeżenia dotyczące raportów

Kolekcja raportów Search Console jest domyślnie nieopublikowana. Możesz ją znaleźć w sekcji Biblioteka w panelu po lewej stronie i stamtąd opublikować.

Dane Search Console są zgodne tylko z wymiarami Search Console i z tymi wymiarami Analytics:

 • Strona docelowa,
 • Urządzenie,
 • Kraj.

Raporty Search Console wyświetlają informacje ze strumienia danych z sieci, który wybierasz podczas tworzenia połączenia między Search Console a Analytics. Jeśli usuniesz połączenie i utworzysz nowe, które będzie korzystać z innego strumienia danych z sieci, wszystkie zakresy dat w raportach będą używać strumienia danych z sieci wybranego dla nowego połączenia.

Raporty Search Console nie obsługują obecnie wykresów serii czasowych.

Ograniczenia

 • Strumień danych z sieci możesz połączyć tylko z jedną usługą w Search Console.
 • Usługę w Search Console możesz połączyć tylko z jednym strumieniem danych z sieci (tę samą usługę w Search Console możesz też połączyć z jedną usługą w Universal Analytics).
 • Z usługą w Search Console możesz połączyć tylko jeden strumień danych usługi w Google Analytics 4.

Dostępność danych

Twoje dane z Search Console będą dostępne w Analytics w zależności od tego, kiedy utworzysz strumień danych z sieci oraz kiedy zakończysz proces weryfikacji witryny w Search Console:

 • Jeśli utworzysz strumień danych z sieci, a potem zakończysz proces weryfikacji witryny, dane będą dostępne od chwili zweryfikowania witryny.
 • Jeśli zakończysz proces weryfikacji witryny, a następnie utworzysz strumień danych z sieci, dane będą dostępne od daty jego utworzenia.

Wymagania wstępne

Zbieranie danych

Upewnij się, że usługa Google Analytics 4 i usługa w Search Console zbierają dane dotyczące tego samego zestawu stron internetowych.

Uprawnienia

Aby utworzyć połączenie, musisz mieć rolę Edytujący w usłudze Google Analytics 4 oraz być zweryfikowanym właścicielem usługi w Search Console. Prawo własności możesz potwierdzić podczas procesu łączenia. Dowiedz się więcej o potwierdzaniu prawa własności do witryny w Search Console.

Aby usunąć połączenie, musisz mieć rolę Edytujący w usłudze Google Analytics 4.

Tworzenie połączeń

 1. W sekcji Administracja na liście Połączenia usług kliknij Połączenia z Search Console.
 2. W tabeli połączeń kliknij Połączenie.
 3. Jeśli jesteś zweryfikowanym właścicielem co najmniej jednej usługi w Search Console, w wierszu Połączenie z usługami Search Console, którymi zarządzam kliknij Wybierz konta, a potem wybierz konto, z którym chcesz połączyć usługę.
 4. Kliknij Potwierdź.
 5. Kliknij Dalej.
 6. Wybierz dla swojej witryny strumień danych z sieci.
 7. Kliknij Dalej, a potem sprawdź i prześlij ustawienia konfiguracyjne.

Połączeń z Search Console nie można edytować. Jeśli chcesz zmienić połączenie, musisz je usunąć, a potem utworzyć nowe.

Przydatne materiały

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu sprzęgającym Looker Studio z Search Console i o szablonie raportu w Looker Studio dotyczącym danych Search Console.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne