[GA4] Om modellerade konverteringar

Google använder modellering för att beräkna uppskattningar av onlinekonverteringar som inte kan observeras direkt. Modelleringen gör det möjligt att tillskriva konverteringar på rätt sätt utan att identifiera användarna (exempelvis på grund av användarintegritet, tekniska begränsningar eller när användare växlar mellan enheter). Med modellerade konverteringar kan Google generera mer exakta rapporter, optimera annonskampanjer och förbättra automatisk budgivning.

Så fungerar modellerade konverteringar

Googles modeller letar efter trender mellan konverteringar som observerades direkt och sådana som inte gjorde det. Om exempelvis konverteringar som tillskrivs en viss webbläsare liknar konverteringar utan tillskrivning från en annan webbläsare förutser maskininlärningsmodellen övergripande attribution. Utifrån denna prognos sammanställs sedan konverteringarna så att de inkluderar både modellerade och observerade konverteringar.

Googles metod för konverteringsmodellering

Kontrollera att data är korrekt och förmedla ändringar

Validering av omdirigeringar (en rekommenderad metod för maskininlärning) gör att Googles modeller förblir rättvisande. Modellerade konverteringar jämförs med observerade konverteringar som omdirigerades och informationen används för att finjustera modellerna. Google informerar om ändringar som kan ha stor inverkan på din data.

Upprätthålla utförliga rapporter

Modellerade konverteringar inkluderas bara när de sannolikt är av hög kvalitet. Om det inte finns tillräckligt med trafik för att informera modellen rapporteras inte modellerade konverteringar (eller, när det gäller Google Analytics, tillskrivs kanalen Direkt). På så sätt kan Google kompensera för utebliven observation och samtidigt förhindra felaktigt positiva prognoser.

Anpassa modellerna till din verksamhet

Googles allmänna modelleringsalgoritm tillämpas separat för att återspegla ditt unika företag och kundbeteende.

Identifiera inte enskilda användare

Google tillåter inte fingeravtrycks-id:n eller andra försök att identifiera enskilda användare. I stället sammanställer vi data (till exempel tidigare konverteringsfrekvens, enhetstyp, klockslag och geografisk plats) för att förutse sannolikheten för konverteringar.

Modellerade konverteringar i Google Analytics 4-egendomar

Från och med slutet av juli 2021 inkluderas konverteringar över flera kanaler i Google Analytics 4-egendomar. Data från före detta datum påverkas inte.

Huvudrapporter (som rapporterna Händelse, Konverteringar och Attribution) och utforskningar där man kan välja händelsebaserade dimensioner innefattar modellerad data. De här rapporterna tillskriver automatiskt konverteringshändelser över flera kanaler baserat på en kombination av observerad data (där detta är möjligt) och modellerad data (vid behov).

Exempel på konverteringsmodellering

  • För webbläsare som inte tillåter att konverteringar mäts med tredjepartscookies modelleras konverteringarna utifrån webbplatstrafik.
  • För webbläsare som begränsar tidsperioden för förstapartscookies modelleras konverteringarna utanför perioden.
  • I vissa länder krävs samtycke för att använda cookies för annonseringsaktiviteter. När annonsörer använder samtyckesläge modelleras konverteringarna för användare som inte har gett sitt samtycke.
  • Apples ATT-policy (App Tracking Transparency) innebär att utvecklare måste begära tillstånd för att använda viss information från andra appar och webbplatser. Google använder inte information (till exempel IDFA) som omfattas av ATT-policyn. Konverteringar där annonsen ursprungligen visades i trafik som omfattas av ATT modelleras.
  • När annonsinteraktionen och konverteringen sker på olika enheter kan konverteringarna modelleras.
  • Konverteringsmodellering innefattar både klickbaserade händelser och visningar med användarengagemang för YouTube. Detta möjliggör attribution av konverteringar av typen Visning med användarengagemang (EVC).
  • Alla konverteringar som importeras till Google Ads från länkade Google Analytics 4-egendomar inkluderar modellering.

Tips

När du läser Google Analytics-rapporter bör du tänka på att tillskriven konverteringsdata för varje kanal fortfarande kan uppdateras upp till sju dagar efter att konverteringen registrerades. (Anledningen är att Analytics behandlar denna data och använder den för att träna modelleringsfunktionen.) För att förbättra exaktheten bör du välja ett datumintervall utanför eller före föregående vecka.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
69256
false
false