[GA4] Modelované konverzie

Google pomocou modelovania odhaduje online konverzie, ktoré sa nedajú pozorovať priamo. Modelovanie umožňuje presnú atribúciu konverzií bez identifikácie používateľov (napríklad z dôvodu ochrany súkromia používateľa, technických obmedzení alebo keď používatelia striedajú zariadenia). Zahrnutie modelovaných konverzií umožňuje Googlu poskytovať presnejšie reporty, optimalizovať reklamné kampane a zlepšovať automatické ponuky.

Ako fungujú modelované konverzie

Modely Googlu hľadajú trendy medzi konverziami, ktoré boli priamo pozorované, a tými nepozorovanými. Ak sa napríklad konverzie pripísané v jednom prehliadači podobajú nepripísaným konverziám z iného prehliadača, model strojového učenia odhadne celkovú atribúciu. Na základe tohto predpokladu sa konverzie agregujú, aby zahŕňali modelované aj pozorované konverzie.

Prístup Googlu k modelovaniu konverzií

Kontrola presnosti a informovanie o zmenách

Overenie na princípe zadržania (osvedčený postup založený na strojovom učení) zaisťuje presnosť modelov Googlu. Modelované konverzie sa porovnajú s pozorovanými konverziami, ktoré boli zadržané, a na základe získaných informácií sa modely doladia. Google informuje o zmenách, ktoré môžu mať veľký vplyv na vaše údaje.

Udržiavanie dôsledných reportov

Modelované konverzie sa zahrnú iba v prípade, že sa dá skutočne spoľahnúť na ich kvalitu. Ak nie je k dispozícii dostatočná návštevnosť, ktorá by poskytla informácie pre model, modelované konverzie sa nezaznamenajú (alebo v prípade služby Google Analytics sa pripíšu kanálu Priame). Tento prístup umožňuje Googlu obnoviť chýbajúcu sledovateľnosť a zároveň sa vyhnúť prehnaným predpokladom.

Prispôsobenie firme

Všeobecnejší modelovací algoritmus Googlu sa aplikuje individuálne, aby odzrkadľoval danú jedinečnú firmu a správanie zákazníkov.

Bez identifikácie jednotlivých používateľov

Google nepovoľuje identifikátory digitálnej stopy ani iné snahy o identifikáciu jednotlivých používateľov. Google namiesto toho údaje (napríklad historické konverzné pomery, typ zariadenia, čas dňa, geografické údaje atď.) agreguje s cieľom vytvoriť predpoklad pravdepodobnosti konverzií.

Modelované konverzie vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4

Vaše vlastníctvo v službe Google Analytics 4 začalo koncom júla 2021 zahŕňať modelované konverzie platených a organických kanálov. Na údaje spred tohto dátumu to nemá vplyv.

Základné reporty (napríklad reporty Udalosť, KonverzieAtribúcia) a Prieskumy, v ktorých môžete vybrať dimenzie na úrovni udalosti, budú obsahovať modelované údaje. Tieto reporty automaticky pripisujú konverzné udalosti naprieč kanálmi na základe pozorovaných údajov (keď je to možné) aj modelovaných údajov (keď je to nevyhnutné).

Príklady modelovania konverzií

  • Konverzie v prehliadačoch, ktoré nepovoľujú meranie konverzií pomocou súborov cookie tretích strán, sa budú modelovať na základe návštevnosti webov.
  • Modelovať sa budú aj konverzie v prehliadačoch, ktoré obmedzujú čas používania súborov cookie hostiteľskej domény (po uplynutí tohto času).
  • Niektoré krajiny vyžadujú súhlas s používaním súborov cookie na reklamné aktivity. Keď inzerenti používajú režim súhlasu, modelujú sa konverzie používateľov, ktorí neposkytli súhlas.
  • Pravidlá pre rámec App Tracking Transparency (ATT) spoločnosti Apple vyžadujú, aby vývojári získali povolenie na používanie určitých informácií z iných aplikácií a webov. Google nebude používať informácie (napríklad IDFA), na ktoré sa vzťahujú pravidlá pre ATT. Konverzie, ktoré súvisia s reklamami pochádzajúcimi z návštevnosti ovplyvnenej rámcom ATT, sa modelujú.
  • Konverzie sa môžu modelovať, keď k interakcii s reklamou a ku konverzii dôjde v rôznych zariadeniach.
  • Modelovanie konverzií zahŕňa udalosti založené na kliknutiach aj aktívne zhliadnutia v službe YouTube, čo pomáha pri atribúcii konverzií po aktívnom zhliadnutí.
  • Všetky konverzie importované do služby Google Ads z prepojených vlastníctiev v službe Google Analytics 4 budú zahŕňať modelovanie.

Tip

Pri prezeraní reportov v službe Google Analytics nezabudnite, že údaje o pripísaných konverziách v jednotlivých kanáloch sa môžu aktualizovať ešte sedem dní po zaznamenaní konverzie. (Analytics totiž tieto údaje spracúva a používa ich na optimalizáciu modelov.) Ak chcete zvýšiť presnosť, vyberte obdobie zahŕňajúce viac než posledný týždeň alebo obdobie pred posledným týždňom.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
10749498610358945041
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256