[GA4] Om modellerte konverteringer

Google bruker modellering til å anslå konverteringer på nettet som ikke kan observeres direkte. Med modellering kan du få nøyaktig attribusjon av konverteringer uten å identifisere brukere (f.eks. på grunn av personvern, tekniske begrensninger eller når brukere veksler mellom enheter). Når du inkluderer modellerte konverteringer, kan Google tilby mer nøyaktig rapportering, optimalisere annonsekampanjer og gjøre den automatiske budgivningen enda bedre.

Slik fungerer modellerte konverteringer

Googles modeller ser etter trender mellom konverteringer som ble observert direkte, og som ikke ble det. Hvis for eksempel konverteringer som er tilskrevet én nettleser, ligner på konverteringer som ikke er tilskrevet noen kanal, fra en annen nettleser, anslår maskinlæringsmodellen den samlede attribusjonen. På grunnlag av dette anslaget slås konverteringer sammen slik at de omfatter både modellerte og observerte konverteringer.

Googles tilnærming til konverteringsmodellering

Kontroll av nøyaktighet og formidling av endringer

Validering med testdata (en anbefalt fremgangsmåte for maskinlæring) bidrar til å sørge for at Googles modeller er nøyaktige. Modellerte konverteringer sammenlignes med observerte konverteringer som ikke er del av modelloppbyggingen, og informasjonen brukes til å finstemme modellene. Google formidler endringer som kan ha stor innvirkning på dataene dine.

Streng rapportering

Modellerte konverteringer blir bare tatt med når vi med høy sikkerhet kan fastslå at kvaliteten er høy. Hvis det ikke er nok trafikk til at modellen kan informeres, blir ikke modellerte konverteringer rapportert (eller de blir tilskrevet «Direkte»-kanalen når det gjelder Google Analytics). Med denne tilnærmingen kan Google gjenvinne observeringsmuligheten og samtidig unngå for optimistiske anslag.

Tilpasset bedriften din

Googles mer generelle modelleringsalgoritme brukes separat for å gjenspeile den unike bedriften din og atferden til bedriftens kunder.

Vi identifiserer ikke enkeltbrukere

Google tillater ikke bruk av fingeravtrykk-ID-er eller andre forsøk på å identifisere enkeltbrukere. I stedet samler Google inn data (f.eks. historiske konverteringsfrekvenser, enhetstype, klokkeslett og geografisk informasjon) for å anslå sannsynligheten for at du oppnår konverteringer.

Modellerte konverteringer i Google Analytics 4-områder

I slutten av juli 2021 begynte Google Analytics 4-området ditt å inkludere modellerte konverteringer via flere kanaler. Data fra før denne datoen påvirkes ikke.

Kjernerapporter (f.eks. Hendelse-, Konverteringer- og Attribusjon-rapportene) og Utforskninger, der du kan velge dimensjoner med hendelsesomfang, inkluderer modellerte data. Disse rapportene tilskriver automatisk konverteringshendelser via flere kanaler basert på en blanding av observerte data der det er mulig, og modellerte data der det er nødvendig.

Eksempler på konverteringsmodellering

  • Nettlesere som ikke tillater at konverteringer måles via informasjonskapsler fra tredjeparter, modellerer konverteringer basert på trafikken til nettstedet ditt.
  • Nettlesere som begrenser tidsperioden for informasjonskapsler fra førsteparter, modellerer konverteringer (utover den aktuelle tidsperioden).
  • Noen land krever samtykke til bruk av informasjonskapsler for annonseringsaktiviteter. Når annonsører bruker samtykkemodus, modelleres konverteringer for brukere som ikke har gitt samtykke.
  • I henhold til Apples retningslinjer for åpenhet ved sporing av informasjon i apper (App Tracking Transparency – ATT) må utviklere innhente tillatelse til å bruke visse opplysninger fra andre apper og nettsteder. Google bruker ikke informasjon (f.eks. IDFA) som omfattes av ATT-retningslinjene. Konverteringer fra annonser med trafikk som omfattes av ATT-retningslinjene, blir modellert.
  • Når annonseinteraksjonen og konverteringen skjer på ulike enheter, kan konverteringene bli modellert.
  • Konverteringsmodellering dekker både klikkbaserte hendelser og avspilling med deltakelse for YouTube, noe som kan bidra til attribusjon for konverteringer via avspilling med deltakelse.
  • Eventuelle konverteringer som importeres til Google Ads fra tilknyttede Google Analytics 4-områder, blir modellert.

Tips

Når du ser på Google Analytics-rapporter, må du huske at konverteringsdata som er tilskrevet for hver kanal, fortsatt kan bli oppdatert i opptil sju dager etter at konverteringen registreres. (Det skyldes at Analytics behandler disse dataene og bruker dem til opplæring av modellen.) For å oppnå økt nøyaktighet bør du velge en datoperiode etter eller før den forrige uken.

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false