[GA4] Over gemodelleerde conversies

Google gebruikt modellering om een schatting te doen van online conversies die niet rechtstreeks kunnen worden waargenomen. Door modellering te gebruiken, kunnen conversies nauwkeurig worden toegeschreven zonder gebruikers te identificeren (bijvoorbeeld vanwege de privacy van gebruikers, technische beperkingen of als gebruikers van apparaat wisselen). Door gemodelleerde conversies op te nemen, kan Google nauwkeurigere rapporten bieden, advertentiecampagnes optimaliseren en de functie voor automatisch bieden verbeteren.

Hoe gemodelleerde conversies werken

De modellen van Google zoeken naar trends tussen conversies die rechtstreeks zijn waargenomen en conversies die niet rechtstreeks zijn waargenomen. Als conversies die in de ene browser worden toegeschreven bijvoorbeeld vergelijkbaar zijn met niet-toegeschreven conversies uit een andere browser, voorspelt het machinelearning-model een volledige attributie. Aan de hand van deze voorspelling worden conversies daarna verzameld zodat er zowel gemodelleerde als waargenomen conversies zijn opgenomen.

Hoe Google omgaat met conversiemodellering

Controleren op nauwkeurigheid en wijzigingen doorgeven

Holdout-validatie (een best practice voor machine learning) behoudt de nauwkeurigheid van de modellen van Google. Gemodelleerde conversies worden vergeleken met waargenomen conversies die zijn vastgehouden en deze informatie wordt gebruikt om de modellen af te stemmen. Google geeft wijzigingen door die een grote impact kunnen hebben op uw gegevens.

Zorgen voor betrouwbare rapportage

Gemodelleerde conversies worden alleen opgenomen als er een hoge betrouwbaarheid van kwaliteit is. Als er te weinig verkeer is voor het model, worden gemodelleerde conversies niet gerapporteerd (of worden ze in het geval van Google Analytics toegeschreven aan het kanaal Direct). Met deze aanpak kan Google het verlies van observatiemogelijkheden herstellen en tegelijkertijd overvoorspelling voorkomen.

Aanpassingen voor uw bedrijf

Het algemenere modelleringsalgoritme van Google wordt afzonderlijk toegepast om uw unieke bedrijfs- en klantgedrag te weerspiegelen.

Geen identificatie van individuele gebruikers

Google staat geen vingerafdruk-ID's toe of andere pogingen om individuele gebruikers te identificeren. In plaats daarvan verzamelt Google gegevens (zoals historische conversiepercentages, apparaattype, tijdstip, geografie, enzovoort) om de kans op conversies te voorspellen.

Gemodelleerde conversies in Google Analytics 4-property's

Uw Google Analytics 4-property neemt sinds eind juli 2021 gemodelleerde conversies voor betaalde en organische kanalen op. Dit heeft geen invloed op gegevens van vóór die datum.

Kernrapporten (zoals de rapporten voor Gebeurtenis, Conversies en Attributie) en Verkenningen waar u gebeurtenisgerichte dimensies kunt selecteren, bevatten gemodelleerde gegevens. In deze rapporten worden automatisch conversiegebeurtenissen voor meerdere kanalen toegeschreven aan de hand van een combinatie van waargenomen gegevens (waar mogelijk) en gemodelleerde gegevens (waar nodig).

Voorbeelden van conversiemodellering

  • In browsers die niet toestaan dat conversies worden gemeten met cookies van derden, worden conversies gemodelleerd op basis van het verkeer op uw websites.
  • In browsers die de periode voor first-party cookies beperken, worden conversies (buiten de periode) gemodelleerd.
  • In sommige landen is toestemming nodig om cookies te gebruiken voor advertentie-activiteiten. Als adverteerders de toestemmingsmodus gebruiken, worden conversies gemodelleerd voor gebruikers die geen toestemming hebben gegeven.
  • Het Apple-beleid voor App Tracking Transparency (ATT) vereist dat ontwikkelaars toestemming vragen om bepaalde informatie van andere apps en websites te gebruiken. Google gebruikt geen informatie (zoals IDFA) die onder het ATT-beleid valt. Voor conversies afkomstig van advertenties van verkeer waarop ATT van invloed is, worden modellen gebruikt.
  • Als de advertentie-interactie en de conversie plaatsvinden op verschillende apparaten, kunnen conversies worden gemodelleerd.
  • Conversiemodellering omvat zowel klikgebaseerde gebeurtenissen als volledige weergaven voor YouTube om te helpen bij attributie voor conversies na volledige weergave (CVW's).
  • Voor conversies die via Google Analytics 4-property's zijn geïmporteerd in Google Ads, wordt ook modellering opgenomen.

Tip

Als u Google Analytics-rapporten bekijkt, moet u er rekening mee houden dat toegeschreven conversiegegevens voor elk kanaal nog kunnen worden geüpdatet tot maximaal 7 dagen nadat de conversie is geregistreerd. (Dit komt omdat Analytics die gegevens verwerkt en gebruikt voor modeltraining.) Voor een betere nauwkeurigheid selecteert u een periode die voorbij of vóór de afgelopen week valt.

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

false
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
1348601143593113736
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
69256