[GA4] Apie sumodeliuotas konversijas

Konversijas prisijungus, kurių negalima stebėti tiesiogiai, „Google“ vertina naudodama modeliavimą. Naudojant modeliavimą galima tiksliai priskirti konversijas neidentifikavus naudotojų (pvz., dėl naudotojo privatumo, techninių apribojimų ar naudotojams pereinant nuo vieno įrenginio prie kito). Įtraukusi sumodeliuotas konversijas „Google“ gali teikti tikslesnes ataskaitas, optimizuoti reklamavimo kampanijas ir patobulinti automatinį kainų siūlymą.

Kaip veikia sumodeliuotos konversijos

„Google“ modeliai ieško tendencijų tarp tiesiogiai stebimų ir nestebimų konversijų. Pavyzdžiui, jei vienoje naršyklėje priskirtos konversijos yra panašios į nepriskirtas konversijas kitoje naršyklėje, mašininio mokymosi modelis numatys bendrą priskyrimą. Pagal šį numatymą konversijos apibendrinamos įtraukiant sumodeliuotas ir stebimas konversijas.

„Google“ konversijų modeliavimo metodas

Tikslumo tikrinimas ir pranešimas apie pakeitimus

Patvirtinimas naudojant tikrinimo duomenų rinkinį (angl. holdback validation) (geriausia mašininio mokymosi praktika) išlaiko „Google“ modelių tikslumą. Sumodeliuotos konversijos palyginamos su stebėtomis konversijomis, kurios buvo atidėtos kaip tikrinimo duomenų rinkinys, o pagal gautą informaciją koreguojami modeliai. „Google“ praneš apie pakeitimus, kurie gali turėti didelės įtakos jūsų duomenims.

Griežtų įtraukimo į ataskaitas slenksčių palaikymas

Sumodeliuotos konversijos įtraukiamos, tik kai nustatomas aukštas kokybės patikimumas. Jei nepakanka srauto, kad būtų galima pateikti informaciją modeliui, sumodeliuotos konversijos neįtraukiamos į ataskaitą (o sistemoje „Google Analytics“ priskiriamos kanalui „Tiesioginis“). Tokiu būdu „Google“ gali atkurti prarastą galimybę stebėti duomenis ir išvengti numatomų duomenų pervertinimo.

Tinkinimas pagal įmonę

Atskirai taikomas bendresnis „Google“ modeliavimo algoritmas, kad jis atitiktų jūsų unikalią įmonę ir klientų elgseną.

Atskirų naudotojų neidentifikavimas

„Google“ neleidžia naudoti ID kaip kontrolinių kodų arba kitų bandymų identifikuoti atskirus naudotojus. Vietoje to „Google“ apibendrina duomenis (pvz., istorinius konversijų rodiklius, įrenginio tipą, dienos laiką, geografinius rodiklius ir kt.), kad numatytų konversijų tikimybę.

Sumodeliuotos konversijos „Google Analytics 4“ nuosavybėse

„Google Analytics 4“ nuosavybėje mokamų ir natūralių kanalų sumodeliuotos konversijos buvo pradėtos įtraukti nuo 2021 m. liepos pabaigos. Duomenys iki šios datos nepaveikiami.

Pagrindinės ataskaitos (pvz., Įvykis, Konversijos ir Priskyrimas) ir Tyrinėjimai, kuriuose galite pasirinkti įvykio apimties aspektus, apims sumodeliuotus duomenis. Šiose ataskaitose automatiškai priskiriami konversijų įvykiai skirtinguose kanaluose pagal stebimų duomenų (kai įmanoma) ir sumodeliuotų duomenų (kai būtina) derinį.

Konversijų modeliavimo pavyzdžiai

  • Naršyklėse, kurios neleidžia vertinti konversijų naudojant trečiųjų šalių slapukus, konversijos bus sumodeliuotos pagal svetainių srautą.
  • Naršyklėse, kurios riboja pirmosios šalies slapukų laikotarpį, konversijos bus sumodeliuotos nepaisant pasibaigusio laikotarpio.
  • Kai kuriose šalyse reikalaujama sutikimo naudoti slapukus reklamavimo veiklai. Kai reklamuotojai naudoja sutikimo režimą, sutikimo nedavusių naudotojų konversijos modeliuojamos.
  • Pagal „Apple“ programų stebėjimo skaidrumo (PSS) politiką reikalaujama, kad kūrėjai gautų leidimą naudoti tam tikrą informaciją iš kitų programų ir svetainių. „Google“ informacijos (pvz., IDFA), kuriai taikoma PSS politika, nenaudos. Konversijos, kurių skelbimai gaunami iš PSS paveikto srauto, modeliuojamos.
  • Kai sąveika su skelbimu ir konversija įvyksta skirtinguose įrenginiuose, konversijos gali būti sumodeliuotos.
  • Konversijų modeliavimas apima tiek paspaudimais pagrįstus įvykius, tiek įtrauktų naudotojų peržiūras sistemoje „YouTube“, siekiant padėti priskirti įtraukimo į peržiūrą konversijas (ĮĮPK).
  • Modeliavimą apims visos konversijos, importuotos į „Google Ads“ iš susietų „Google Analytics 4“ nuosavybių.

Patarimas

Peržiūrėdami „Google Analytics“ ataskaitas atminkite, kad kiekvieno kanalo priskirtų konversijų duomenys gali būti atnaujinti iki septynių dienų po konversijos įrašymo. (Taip yra todėl, kad „Analytics“ šiuos duomenis apdoroja ir naudoja modeliui mokyti.) Kad duomenys būtų tikslesni, pasirinkite dienų seką po ankstesnės savaitės arba prieš ją.

Susiję šaltiniai

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
10475448823314063110
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
69256