[GA4] O modeliranim konverzijama

Google koristi modeliranje za procjenu online konverzija koje se ne mogu izravno pratiti. Modeliranje omogućuje točnu atribuciju konverzija bez identificiranja korisnika (npr. zbog privatnosti korisnika, tehničkih ograničenja ili kada se korisnici prebacuju s jednog uređaja na drugi). Uključivanje modeliranih konverzija omogućuje Googleu da ponudi točnije izvješćivanje, optimizira oglašivačke kampanje i poboljša automatsko licitiranje.

Kako funkcioniraju modelirane konverzije

Googleovi modeli traže trendove između konverzija koje su izravno opažene i onih koje nisu. Na primjer, ako su konverzije pripisane u jednom pregledniku slične nepripisanim konverzijama iz drugog preglednika, model strojnog učenja predviđat će ukupnu atribuciju. Na temelju tog predviđanja konverzije se zatim prikupljaju kako bi uključivale modelirane i opažene konverzije.

Googleov pristup modeliranju konverzija

Provjera točnosti i obavijesti o promjenama

Provjera uz zadržavanje (najbolji primjer iz prakse strojnog učenja) održava točnost Googleovih modela. Modelirane konverzije uspoređuju se s opaženim konverzijama koje su zadržane, a podaci se upotrebljavaju za prilagođavanje modela. Google će poslati obavijesti o promjenama koje bi mogle imati velik utjecaj na vaše podatke.

Održavanje temeljitog izvješćivanja

Modelirane konverzije uključene su samo ako postoji visoka pouzdanost kvalitete. Ako nema dovoljno prometa za informiranje modela, modelirane konverzije ne bilježe se (odnosno, u slučaju Google Analyticsa, pripisuju se izravnom kanalu). Taj pristup Googleu omogućuje oporavak gubitka vidljivosti podataka i istodobno sprečavanje predviđanja koje premašuje stvarnu vrijednost.

Prilagodba postavki za tvrtku

Googleov općenitiji algoritam modeliranja primjenjuje se zasebno kako bi odražavao vaše jedinstveno poslovanje i ponašanje korisnika.

Nemojte identificirati pojedinačne korisnike

Google ne dopušta ID-jeve digitalnih otisaka ni druge pokušaje identifikacije pojedinačnih korisnika. Umjesto toga Google prikuplja podatke (kao što su povijesne stope konverzija, vrsta uređaja, doba dana, geografska lokacija itd.) kako bi predvidio vjerojatnost konverzija.

Modelirane konverzije na Google Analytics 4 entitetima

Krajem srpnja 2021. vaš Google Analytics 4 entitet počeo je uključivati modelirane konverzije putem plaćenog i organskog kanala. To ne utječe na podatke prije tog datuma.

Osnovna izvješća (kao što su izvješća Događaj, Konverzije i Atribucija) i Istraživanja u kojima možete odabrati dimenzije s opsegom događaja uključivat će modelirane podatke. Ta izvješća automatski pripisuju događaje konverzije na više kanala na temelju kombinacije opaženih podataka gdje je to moguće i modeliranih podataka gdje je to potrebno.

Primjeri modeliranja konverzija

  • Preglednici koji ne dopuštaju mjerenje konverzija pomoću kolačića treće strane imat će konverzije modelirane na temelju prometa na vašim web-lokacijama.
  • Preglednici koji ograničavaju vremenski okvir za kolačiće prve strane imat će modelirane konverzije (izvan vremenskog okvira).
  • Neke zemlje zahtijevaju pristanak za upotrebu kolačića za aktivnosti oglašavanja. Ako oglašivači upotrebljavaju način pristanka, konverzije se modeliraju za korisnike koji nisu dali pristanak.
  • Appleova pravila za App Tracking Transparency (ATT) zahtijevaju da razvojni programeri dobiju dopuštenje za upotrebu određenih podataka iz drugih aplikacija i s web-lokacija. Google neće upotrebljavati podatke (poput IDFA-a) koji su obuhvaćeni pravilima za ATT. Konverzije čiji oglasi potječu od prometa na koji je utjecao ATT bit će modelirane.
  • Kada dođe do interakcije s oglasom i konverzije na različitim uređajima, konverzije mogu biti modelirane.
  • Modeliranje konverzija obuhvaća događaje koji se temelje na kliku i angažirane prikaze za YouTube, što pomaže u atribuciji za konverzije angažiranim prikazom (EVC-ovi).
  • Sve konverzije uvezene u Google Ads s povezanih Google Analytics 4 entiteta uključivat će modeliranje.

Savjet

Kad pregledavate Google Analytics izvješća, imajte na umu da se pripisani podaci o konverzijama za svaki kanal i dalje mogu ažurirati do sedam dana nakon bilježenja konverzije. (To je zbog toga što Analytics obrađuje te podatke i upotrebljava ih za obuku modela.) Radi veće točnosti odaberite datumski raspon koji slijedi nakon prethodnog tjedna ili mu prethodi.

Povezani resursi

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
2223021804163566515
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
69256