[GA4] Om modellerede konverteringer

Google bruger modellering til at estimere onlinekonverteringer, som ikke kan observeres direkte. Modellering muliggør korrekt konverteringstilskrivning uden identifikation af brugere (f.eks. grundet brugernes privatliv, tekniske begrænsninger eller enhedsskift). Inkludering af modellerede konverteringer gør Google i stand til at tilbyde mere præcis rapportering, optimere annoncekampagner og forbedre automatisk budgivning.

Sådan fungerer modellerede konverteringer

Googles modeller bruges til at finde tendenser mht. konverteringer, der er observeret direkte, og konverteringer, der ikke er observeret direkte. Hvis det eksempelvis forholder sig sådan, at antallet af tilskrevne konverteringer i én browser stort set svarer til antallet af ikke-tilskrevne konverteringer i en anden browser, forudsiger maskinlæringsmodellen det samlede antal tilskrevne konverteringer. Ud fra denne forudsigelse angives det samlede antal konverteringer (dvs. både modellerede og observerede konverteringer).

Googles metode til konverteringsmodellering

Præcisionstjek og information om ændringer

Validering af tilbageholdelse (en optimal løsning i forbindelse med maskinlæring) sikrer, at Googles modeller er præcise. Modellerede konverteringer sammenlignes med observerede konverteringer, der er blevet tilbageholdt, og oplysningerne bruges til finjustering af modellerne. Google informerer dig om eventuelle ændringer, der kan have stor betydning for dine data.

Opretholdelse af retvisende rapportering

Modellerede konverteringer inkluderes kun, når konfidensgraden er høj. Hvis der ikke er nok trafik, bliver der ikke rapporteret modellerede konverteringer (eller også bliver de tilskrevet kanalen "Direkte", når det gælder Google Analytics). Dette giver Google mulighed for at genvinde observerbarhed og sikrer samtidig, at der ikke forudsiges et for stort antal konverteringer.

Tilpasning til din virksomhed

Googles mere generelle modelleringsalgoritme anvendes separat, så den afspejler den relevante virksomhedstype og kundeadfærd.

Ingen identifikation af individuelle brugere

Google tillader ikke fingeraftryks-id eller andre forsøg på identifikation af individuelle brugere. Hos Google bruger vi i stedet samlede data (f.eks. historiske konverteringsrater, enhedstype, tidspunkt på døgnet og geografisk lokation) til at forudsige sandsynligheden for konverteringer.

Modellerede konverteringer på Google Analytics 4-ejendomme

Ved udgangen af juli 2021 begyndte der at blive inkluderet modellerede konverteringer for betalte og organiske kanaler på din Google Analytics 4-ejendom. Ændringen har ingen betydning for data fra før denne dato.

Kernerapporter (f.eks. rapporterne Hændelser, Konverteringer og Tilskrivning) og udforskninger, hvor der kan vælges hændelsesbaserede dimensioner, indeholder modellerede data. I disse rapporter tilskrives konverteringshændelser automatisk på tværs af kanaler baseret på en kombination af observerede data (hvis det er muligt) og modellerede data (hvis det er nødvendigt).

Eksempler på konverteringsmodellering

  • For browsere, hvor måling af konverteringer via tredjepartscookies ikke er tilladt, anvendes der konverteringsmodellering baseret på dine websites' trafik.
  • For browsere, hvor førstepartscookies er underlagt en tidsgrænse, anvendes der konverteringsmodellering uden for det pågældende tidsrum.
  • I nogle lande stilles der krav om samtykke til brug af cookies til annonceringsaktiviteter. Når annoncører bruger samtykketilstand, anvendes der konverteringsmodellering for de brugere, der ikke har givet samtykke.
  • I Apples politik vedrørende gennemsigtighed i forbindelse med appsporing (ATT, App Tracking Transparency) stilles der krav om, at udviklere indhenter tilladelse til at bruge bestemte oplysninger fra andre apps og websites. Hos Google bruger vi ikke oplysninger, der er omfattet af ATT-politikken (f.eks. IDFA). Der bruges konverteringsmodellering for konverteringer, som kan tilskrives annoncetrafik, der er omfattet af ATT-politikken.
  • Når annonceinteraktionen og konverteringen finder sted på forskellige enheder, anvendes der muligvis konverteringsmodellering.
  • Konverteringsmodellering omfatter både klikbaserede hændelser og engagerede visninger for YouTube for at lette tilskrivning af konverteringer via engageret visning.
  • Konverteringer, der importeres i Google Ads fra tilknyttede Google Analytics 4-ejendomme, omfatter modellerede konverteringer.

Tip!

Når du får vist Google Analytics-rapporter, skal du være opmærksom på, at de konverteringsdata, der er tilskrevet for hver kanal, stadig kan blive opdateret i op til 7 dage efter registrering af konverteringen. Det skyldes, at Analytics behandler disse data og bruger dem til "modeloplæring". Du kan øge præcisionen ved at vælge et datointerval, der strækker sig over et længere tidsrum end den forrige uge.

Relaterede ressourcer

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu