[GA4] Всичко за моделираните реализации

Google използва моделиране, за да прогнозира онлайн реализациите, които не могат да бъдат наблюдавани директно. Моделирането дава възможност за точно приписване на реализациите, без да се идентифицират потребителите (например поради поверителността на потребителите, технически ограничения или когато потребителите преминават от едно устройство на друго). Включването на моделираните реализации дава възможност на Google да предложи по-точно отчитане, да оптимизира рекламните кампании и да подобри автоматичното офериране.

Начин на работа на моделираните реализации

Моделите на Google търсят тенденции при реализациите, които са били наблюдавани директно, и тези, които не са. Ако например реализациите, приписани на един браузър, са подобни на неприписани реализации от друг браузър, моделът за машинно обучение ще предвиди общото приписване. Въз основа на това предвиждане реализациите ще бъдат обобщени, за да включват както моделираните, така и наблюдаваните реализации.

Подходът на Google за моделиране на реализациите

Проверка за точност и съобщаване на промените

Функцията за потвърждаване чрез задържане (най-добра практика за машинно обучение) поддържа точността на моделите на Google. Моделираните реализации се сравняват с наблюдаваните реализации, които са били задържани, а информацията се използва за настройка на моделите. Google ще съобщава за промените, които може да окажат голямо въздействие върху данните Ви.

Поддържане на обстойно отчитане

Моделираните реализации се включват само при висока сигурност за качеството им. Ако няма достатъчно трафик, за да се информира моделът, не се отчитат моделирани реализации (или в Google Анализ се приписват на „директния“ канал). Този подход позволява на Google да възстанови загубата на наблюдаемост, като същевременно предотвратява прекомерното предвиждане.

Персонализиране за бизнеса Ви

По-общият алгоритъм за моделиране на Google се прилага поотделно, за да отрази уникалния Ви бизнес и поведението на клиентите.

Без идентифициране на отделни потребители

Google не допуска идентифициране чрез отпечатък или други опити за идентифициране на отделни потребители. Вместо това Google обобщава данните (като например проценти на реализация за минали периоди, тип устройство, час от денонощието, географско местоположение и т.н.), за да прогнозира вероятността за реализация.

Моделирани реализации в собствености в Google Анализ 4

Собствеността Ви в Google Анализ 4 започна да включва моделирани реализации от платени и органични канали към края на юли 2021 г. Данните преди тази дата не са засегнати.

Основните отчети (като например Събитие, Реализации и Отчети за приписването) и „Изследвания“, където можете да изберете величини с обхват събитие, ще включват моделирани данни. Тези отчети автоматично приписват събитията с реализация в различни канали въз основа на комбинация от наблюдавани данни, където е възможно, и моделирани данни, където е необходимо.

Примери за моделиране на реализациите

  • За браузърите, които не разрешават измерване на реализациите чрез „бисквитки“ на трети страни, моделирането на реализациите ще се извършва въз основа на трафика на уебсайтовете Ви.
  • За браузърите, които ограничават времевия прозорец за „бисквитки“ на посещавания домейн, ще се извършва моделиране на реализациите (отвъд прозореца).
  • В някои държави се изисква получаване на съгласие за използването на „бисквитки“ за рекламни дейности. Когато рекламодателите използват режима на получаване на съгласие, реализациите се моделират за потребителите, които не са предоставили съгласие.
  • Правилата App Tracking Transparency (ATT) на Apple изискват програмистите да получават разрешение, за да използват определена информация от други приложения и уебсайтове. Google няма да използва информация (като например IDFA), която попада в обхвата на правилата ATT. Реализациите, чиито реклами произхождат от засегнат от ATT трафик, се моделират.
  • Когато взаимодействието с рекламата и реализацията се извършат на различни устройства, реализациите може да бъдат моделирани.
  • Моделирането на реализациите обхваща събитията въз основа на кликвания и ангажираните показвания за YouTube, за да помогне с приписването за реализации от ангажирано показване (EVC).
  • Всички реализации, които са импортирани в Google Ads от свързани собствености в Google Анализ 4, ще включват моделиране.

Съвет

Когато разглеждате отчетите в Google Анализ, имайте предвид, че приписаните данни за реализациите за всеки канал могат да бъдат актуализирани до 7 дни след отчитането на реализацията. (Това е така, защото Анализ обработва тези данни и ги използва за обучение на моделите.) За по-голяма точност изберете период от време преди или след последните 7 дни.

Сродни ресурси

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
1197387011772750355
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256