[GA4] Modelowane kluczowe zdarzenia

Conversions are now called key events. We've updated our terminology to simplify conversion measurement and reporting across Google platforms. The term 'conversion' now aligns with how conversions are defined in Google Ads, addressing previous discrepancies across platforms. Important events previously labeled as 'conversions' in Analytics will be reclassified as 'key events.' These key events, when shared with Google Ads, will be considered conversions, facilitating more accurate performance measurement of ad campaigns and enabling better-informed marketing decisions. Learn more about this change

Do szacowania kluczowych zdarzeń online, których nie można zarejestrować bezpośrednio, Google korzysta z modelowania. Umożliwia ono dokładną atrybucję bez identyfikowania użytkowników (na przykład ze względu na ustawienia prywatności, ograniczenia techniczne oraz sytuacje, gdy ktoś korzysta z kilku urządzeń). Dzięki uwzględnieniu modelowanych kluczowych zdarzeń Google może generować dokładniejsze raporty, optymalizować kampanie reklamowe i ulepszać automatyczne określanie stawek.

Jak działają modelowane kluczowe zdarzenia

Modele Google szukają trendów między kluczowymi zdarzeniami zarejestrowanymi bezpośrednio oraz tymi, które nie zostały zarejestrowane. Jeśli np. przypisane kluczowe zdarzenia z jednej przeglądarki są podobne do nieprzypisanych kluczowych zdarzeń z innej przeglądarki, model uczenia maszynowego przewiduje ogólną atrybucję. Na podstawie tej prognozy kluczowe zdarzenia są następnie agregowane, aby można było uwzględnić zarówno modelowane, jak i rejestrowane kluczowe zdarzenia.

Podejście Google do modelowania kluczowych zdarzeń

Sprawdzanie dokładności i informowanie o zmianach

O dokładność modeli Google dba walidacja na zbiorze testowym (sprawdzona metoda dotycząca uczenia maszynowego). Modelowane kluczowe zdarzenia są porównywane z zaobserwowanymi kluczowymi zdarzeniami, które zostały wstrzymane, a uzyskiwane w ten sposób informacje służą do dostrajania modeli. Google będzie informować o zmianach, które mogą mieć znaczący wpływ na dane.

Utrzymanie rygorystycznego procesu raportowania

Modelowane kluczowe zdarzenia są uwzględniane tylko wtedy, gdy ich wysoka jakość jest pewna. Jeśli w przypadku danego modelu nie ma wystarczającej liczby wizyt, modelowane kluczowe zdarzenia nie są podawane w raportach (lub w przypadku Google Analytics są przypisywane do kanału „Wizyty bezpośrednie”). Takie podejście pozwala Google zmniejszyć stratę dostrzegalności, a jednocześnie chroni przed nadmiernym prognozowaniem.

Dostosowywanie do działalności

Oddzielnie stosowany jest bardziej ogólny algorytm modelowania Google, aby odpowiednio odzwierciedlać charakter Twojej działalności i zachowanie Twoich klientów.

Nieidentyfikowanie pojedynczych użytkowników

Google nie zezwala na identyfikatory odcisku cyfrowego ani inne metody rozpoznawania poszczególnych użytkowników. Zamiast tego, aby przewidywać prawdopodobieństwo kluczowych zdarzeń, agregujemy takie dane jak historyczne współczynniki kluczowych zdarzeń, rodzaj urządzenia, pora dnia czy położenie geograficzne.

Modelowane kluczowe zdarzenia w usługach w Google Analytics 4

Twoja usługa w Google Analytics 4 zaczęła uwzględniać modelowane kluczowe zdarzenia z płatnych i bezpłatnych kanałów w końcu lipca 2021 r. Dane sprzed tej daty nie korzystają z takiego modelowania.

Dane modelowane znajdują się w podstawowych raportach (np. raportach Zdarzenie, Kluczowe zdarzeniaAtrybucja) oraz w eksploracjach, w których możesz wybrać wymiary ograniczone do zdarzenia. Raporty te automatycznie przypisują kluczowe zdarzenia do poszczególnych kanałów na podstawie połączenia zarejestrowanych danych (używanych w miarę możliwości) z danymi modelowanymi (stosowanymi w miarę potrzeb).

Przykłady modelowania kluczowych zdarzeń

  • W przeglądarkach, które nie zezwalają na pomiar kluczowych zdarzeń za pomocą plików cookie innych firm, kluczowe zdarzenia są modelowane na podstawie ruchu w witrynie.
  • W przeglądarkach, które mają ograniczenie czasu wykorzystywania własnych plików cookie, po upływie tego okresu używane są modelowane kluczowe zdarzenia.
  • W niektórych krajach wymagana jest zgoda na wykorzystywanie plików cookie w celach reklamowych. Gdy reklamodawcy używają trybu uzyskiwania zgody, kluczowe zdarzenia są modelowane w przypadku użytkowników, którzy takiej zgody nie wyrazili.
  • Zasady App Tracking Transparency (ATT) stosowane przez firmę Apple wymagają od deweloperów uzyskiwania zgody na wykorzystywanie określonych informacji z innych aplikacji i witryn. Nie będziemy wykorzystywać informacji (np. identyfikatorów IDFA) podlegających zasadom ATT. Kluczowe zdarzenia, do których doprowadziły reklamy wyświetlane dzięki ruchowi podlegającemu zasadom ATT, są podawane w raportach na podstawie modelowania.
  • Gdy interakcja z reklamą i kluczowe zdarzenie mają miejsce na różnych urządzeniach, kluczowe zdarzenia mogą być modelowane.
  • Modelowanie kluczowych zdarzeń obejmuje zarówno zdarzenia związane z kliknięciami, jak i wyświetlenia angażujące w YouTube, co ułatwia atrybucję kluczowych zdarzeń po wyświetleniu angażującym.
  • Wszystkie konwersje w Google Ads utworzone na podstawie kluczowych zdarzeń z Google Analytics będą objęte modelowaniem.

Wskazówka

Podczas analizowania raportów Google Analytics pamiętaj, że dane o konwersjach przypisanych do każdego kanału mogą być aktualizowane nawet do 12 dni od momentu zarejestrowania konwersji. Dzieje się tak, ponieważ Analytics przetwarza dane i wykorzystuje je do trenowania modeli. Najdokładniejsze dane zobaczysz więc dla zakresów dat kończących się co najmniej 7 dni temu.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne