Databegränsningar

Innehåll i artikeln:

Gräns för datainsamling

Varje användarinteraktion, till exempel en sidvisning, skärmvisning, händelse eller e-handelstransaktion, kan skickas som en enskild träff till Analytics. Det innebär att en enda session kan leda till många träffar. Mer information om metoderna som skickar träffar från webbplatsspårning finns i metodbeskrivningen för analytics.js i utvecklardokumentationen. Beskrivningar av mobilappspårning hittar du i SDK-paketen till Android och iOS.

Om en egendom skickar fler träffar till Analytics per månad än vad som tillåts enligt Analytics användarvillkor finns det ingen garanti för att de träffar som överskrider det tillåtna antalet bearbetas. Om egendomens träffvolym överskrider den här gränsen kan en varning visas i användargränssnittet och det kan hända att du nekas åtkomst till rapporterna.

Du kan välja mellan följande alternativ:

  • Uppgradera till Google Analytics 360. Google Analytics 360 är en avgiftsbelagd tjänst som inbegriper servicenivåavtal, teknisk support och implementationssupport samt stöd för större träffvolymer. Läs mer om Google Analytics 360.
  • Skicka färre träffar. Detta kan du göra på olika sätt. Du kan till exempel ange en urvalsfrekvens för datainsamlingen, eller ta bort överflödiga spårningsanrop, som händelsespårning, som du har lagt till i basimplementationen. I utvecklardokumentationen kan du läsa om hur du anger urvalsfrekvens och tar bort överflödiga spårningsanrop från det aktuella biblioteket.
  • Obs! Om du lägger till vyfilter minskas inte antalet träffar du skickar till Google. Filter tillämpas på data som redan har samlats in och kan inte användas för att reducera trafiknivåerna.

Det finns ytterligare gränser för olika klientbibliotek. Mer information finns i avsnittet med gränser och kvoter för datainsamling i utvecklardokumentationen.

Fördröjd databearbetning

Fördröjningen av databearbetningen är 24–48 timmar. För standardkonton som skickar fler än 200 000 sessioner per dag till Analytics, uppdateras rapporterna en gång om dagen. Detta kan medföra att uppdateringen av rapporter och mätvärden fördröjs i upp till två dagar. Du kan säkerställa att bearbetningen sker samma dag genom att reducera antalet sessioner som skickas till högst 200 000 per dag. För Premium-konton är motsvarande gräns två miljarder träffar per månad.

Relaterade resurser

google-developers-svg

Var den här artikeln till hjälp?