Databegränsningar

Google Analytics används på ett stort antal webbplatser på Internet. Trafiken på dessa platser varierar kraftigt, från bloggar med lite trafik till globalt välkända webbplatser. Om din webbplats skickar fler än 10 miljoner träffar per månad till Google Analytics kan följande begränsningar påverka dina data.

Datainsamlingsgräns: Om du överskrider 10 miljoner träffar per månad finns det ingen garanti för att de överskridande träffarna kommer att behandlas. Om ditt konto överskrider gränsen bör du överväga följande alternativ:

  • Uppgradera ditt konto till Google Analytics Premium. Google Analytics Premium är en betaltjänst som innefattar SLA, teknisk support och implementationssupport samt stöd för högre träffvolymer. Du kan läsa mer om Google Analytics Premium på http://www.google.se/analytics/premium/.
  • Skicka färre träffar. Det kan du göra genom att t.ex. använda metoden _setSampleRate eller genom att ta bort överflödiga anrop i spårningskoden, t.ex. _trackEvent.

Alla användarinteraktioner med din webbplats eller app kan skickas som en enskild träff till Google Analytics, inklusive (men ej begränsat till) varje sidvisning, skärmvisning, händelse eller e-handelstransaktion. Till följd av detta kan ett enda besök ge många träffar. Om du vill veta mer om de metoder som skickar träffar kan du läsa om ga.js spårningsobjektmetoder och analytics.js metodreferens för webben. Referenser för Android- och iOS-appar finns även i SDK-paketen.

Databearbetningsfördröjning: 24–48 timmar. Om ett standardkonto skickar mer än 200 000 besök per dag till Google Analytics leder till att rapporterna bara uppdaterades en gång om dagen. Den dagliga bearbetningen börjar klockan 12:00 UTC och pågår i ungefär 10 timmar. Detta kan fördröja uppdateringar av rapporter och statistik i upp till två dagar. Om du vill återgå till bearbetning samma dag måste du begränsa antalet besök som du skickar till < 200 000 per dag. För Premiumkonton utökas gränsen till 2 miljarder träffar per månad.