Databegränsningar

Innehåll i artikeln:

Gräns för datainsamling

Varje användarinteraktion, till exempel en sidvisning, skärmvisning, händelse eller e-handelstransaktion, kan skickas som en enstaka träff till Google Analytics. Det innebär att en enda session kan leda till många träffar. Mer information om metoderna som skickar träffar från webbplatsspårning finns i metodbeskrivningen för analytics.js i utvecklardokumentationen. Beskrivningar av mobilappspårning hittar du i SDK-paketen till Android och iOS.

Om du överstiger tio miljoner träffar per månad och egendom, kan vi inte garantera att överskottsträffarna bearbetas. Det finns ytterligare gränser för olika klientbibliotek. Mer information finns i avsnittet med gränser och kvoter för datainsamling i utvecklardokumentationen.

Överväg följande alternativ om ditt konto överskrider gränsen för datainsamling:

  • Uppgradera till Google Analytics Premium. Google Analytics Premium är en avgiftsbelagd tjänst som inbegriper servicenivåavtal, teknisk support och implementationssupport samt stöd för större träffvolymer. Läs mer om Google Analytics Premium.
  • Skicka färre träffar. Detta kan du göra på olika sätt. Du kan till exempel ange en urvalsfrekvens för datainsamlingen, eller ta bort överflödiga spårningsanrop, som händelsespårning, som du har lagt till i basimplementationen. I utvecklardokumentationen kan du läsa om hur du anger urvalsfrekvens och tar bort överflödiga spårningsanrop från det aktuella biblioteket.

Fördröjd databearbetning

Fördröjningen av databearbetningen är 24–48 timmar. För standardkonton som skickar fler än 200 000 sessioner per dag till Google Analytics, uppdateras rapporterna en gång om dagen. Detta kan medföra att uppdateringen av rapporter och mätvärden blir upp till två dagar fördröjd. Du kan säkerställa att bearbetningen sker samma dag, genom att reducera antalet sessioner som skickas till högst 200 000 per dag. För Premium-konton är motsvarande gräns två miljarder träffar per månad.

Relaterade resurser

google-developers-svg

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp