Datagrenser for Universal Analytics-områder

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Grense for innsamling av data

Hver brukerinteraksjon, for eksempel alle sidevisninger, aktiviteter, skjermbildevisninger og netthandelstransaksjoner, kan sendes som enkelttreff til Analytics. Av den grunn kan én enkelt økt resultere i mange treff. Hvis du vil vite mer om metodene som brukes for å sende treff fra nettstedssporing, kan du lese gjennom Referanse for analytics.js-metoden i utviklerdokumentasjonen. Hvis du vil spore mobilapper, anbefaler vi at du bruker Google Analytics for Firebase. Da får du nemlig tilgang til en gratis og ubegrenset analyseløsning med ubegrenset rapportering.

Hvis et område sender flere treff til Analytics per måned enn det som er tillatt i henhold til vilkårene for bruk av Analytics, kan det ikke garanteres at de overskytende treffene blir behandlet. Hvis treffvolumet for området overskrider denne grensen, kan en advarsel bli vist i brukergrensesnittet, og du kan miste tilgangen til rapportene.

Du har følgende alternativer:

Merknad: Antallet treff som sendes til Google, reduseres ikke ved å legge til filtre for rapporteringsvisninger. Filtre brukes på data som allerede er samlet inn, og du kan ikke bruke dem for å redusere trafikknivåene.
  • Oppgrader til Google Analytics 360. Google Analytics 360 er en betalt tjeneste som omfatter en tjenesteavtale (TA), teknisk brukerstøtte samt brukerstøtte i forbindelse med implementering og høye treffvolumer. Finn ut mer om Google Analytics 360.
  • Send færre treff. Du kan gjøre dette på flere måter. Du kan for eksempel angi en samplingsfrekvens for datainnsamlingen eller fjerne eventuelle ekstra sporingsanrop, for eksempel sporing av hendelser, som du har lagt til i basisimplementeringen. I utviklerdokumentasjonen kan du finne ut hvordan du angir samplingsfrekvenser eller fjerner ekstra sporingsanrop fra biblioteket du bruker.
  • Oppgrader til Google Analytics 4-områder for å kunne måle nett- og appdata. Google Analytics 4-områder er en gratis analyseløsning med ubegrenset rapportering om opptil 500 unike hendelser du kan definere via gtag.js eller SDK-ene for Firebase. I utviklerdokumentasjonen (Android eller iOS) kan du se hvordan du erstatter SDK-ene for Analytics for mobil med SDK-ene for Firebase.

Visse klientbiblioteker er underlagt flere begrensninger. Du finner mer informasjon i Innsamlingsgrenser og -kvoter i utviklerdokumentasjonen.

Tidsforsinkelse i databehandlingen

Databehandlingen har en tidsforsinkelse på 24–48 timer. For standardkontoer som daglig sender Analytics over 200 000 økter, blir rapportene bare oppdatert én gang om dagen. Dette kan forsinke oppdateringen av rapportene og beregningene i inntil to dager. Hvis du vil at dataene skal behandles på den samme dagen, må du redusere antallet økter som sendes fra kontoen din, til under 200 000 per dag.

For Analytics 360-kontoer er denne grensen utvidet til to milliarder treff per måned. Finn ut mer om TA-en for databehandling i Analytics 360.

Når det foreligger data fra inneværende dag, kan det hende de ikke omfatter alle hendelsene. Dette kommer av at enkelte treff kan være forsinket på grunn av implementerings- eller nettverksbegrensninger.

Beslektede ressurser

google-developers-svg
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?