Datagrenser

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Grense for innsamling av data

All brukerinteraksjon kan sendes som et enkelttreff til Google Analytics, inkludert (men ikke begrenset til) alle sidevisninger, skjermbildevisninger, aktiviteter og netthandelstransaksjoner. Av den grunn kan én enkelt økt resultere i mange treff. Hvis du vil vite mer om metodene som brukes for å sende treff fra nettstedssporing, kan du lese gjennom Referanse for analytics.js-metoden i utviklerdokumentasjonen. For å spore mobilapper anbefaler vi at du bruker Google Analytics for Firebase for å få tilgang til en gratis og ubegrenset analyseløsning med ubegrenset rapportering.

Hvis et område sender flere treff til Analytics per måned enn det som er tillatt i henhold til vilkårene for bruk av Analytics, kan det ikke garanteres at de overskytende treffene blir behandlet. Hvis treffvolumet for området overskrider denne grensen, kan en advarsel bli vist i brukergrensesnittet, og du kan miste tilgangen til rapportene.

Du har følgende alternativer:

Merknad: Antallet treff som sendes til Google, reduseres ikke ved å legge til filtre for rapporteringsvisninger. Filtre brukes på data som allerede er samlet inn, og kan ikke benyttes til å redusere trafikknivåer.
  • Oppgrader til Google Analytics 360. Google Analytics 360 er en betalt tjeneste som omfatter en tjenesteavtale (TA), teknisk støtte, implementeringsstøtte og støtte i forbindelse med høye treffvolumer. Finn ut mer om Google Analytics 360.
  • Send færre treff. Du kan gjøre dette på flere måter. Du kan for eksempel angi en samplingsfrekvens for datainnsamlingen eller fjerne eventuelle ekstra sporingsanrop, for eksempel sporing av hendelser, som du har lagt til i basisimplementeringen. I utviklerdokumentasjonen kan du finne ut hvordan du angir en samplingsfrekvens eller fjerner ekstra sporingsanrop fra biblioteket du bruker.
  • Oppgrader appsporingen til Google Analytics for Firebase. Google Analytics for Firebase er en gratis analyseløsning med ubegrenset rapportering for opptil 500 forskjellige typer hendelser du kan definere med SDK-en for Firebase. I utviklerdokumentasjonen (Android eller iOS) kan du finne mer informasjon om hvordan du erstatter SDK-ene for Analytics på mobil med Google Analytics for Firebase.

Flere begrensninger gjelder for bestemte klientbiblioteker. Du finner mer informasjon i Innsamlingsgrenser og -kvoter i utviklerdokumentasjonen.

Tidsforsinkelse for databehandlingen

Databehandlingen har en tidsforsinkelse på 24–48 timer. For standardkontoer som daglig sender Analytics over 200 000 økter, blir rapportene bare oppdatert én gang om dagen. Dette kan forsinke oppdateringen av rapportene og beregningene i inntil to dager. Hvis du vil at dataene skal behandles samme dag, må du redusere antall økter som sendes fra kontoen din, til under 200 000 per dag.

For Analytics 360-kontoer er denne grensen utvidet til to milliarder treff per måned. Finn ut mer om TA-en for databehandling i Analytics 360.

Når det foreligger data fra inneværende dag, kan det hende de ikke omfatter alle hendelsene. Dette kommer av at enkelte treff kan være forsinket på grunn av implementerings- eller nettverksbegrensninger.

Relaterte ressurser

google-developers-svg
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?